Teksti suurus:

Kaitseministri 29. septembri 2004. a määruse nr 14 „Seli Tervisekeskuse põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 31.10.2014, 7

Kaitseministri 29. septembri 2004. a määruse nr 14 „Seli Tervisekeskuse põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 28.10.2014 nr 27

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

Kaitseministri 29. septembri 2004. a määruse nr 14 „Seli Tervisekeskuse põhimäärus” § 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Keskuse ülesanne on korraldada oma asukohas kaitseväelastele, asendusteenistujatele, teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikutele, rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise ajal teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud või püsiva tervisekahjustuse saanud tegevväelase perekonnaliikmetele, okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning § 4 lõikes 1 nimetatud isikutele ning rahvusvahelise sõjalise koostöö alusel välisriigi relvajõudude liikmetele taastusravi ja füsioteraapia (edaspidi eriarstiabi) ning õendusabi osutamist.”.

Sven Mikser
Minister

Mikk Marran
Kantsler