Teksti suurus:

Rakvere Vallimäe ja Pahnimäe kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.10.2015, 3

Rakvere Vallimäe ja Pahnimäe kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 29.10.2015 nr 111

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kaitse alt väljaarvamine

  Loodusobjektide loodusväärtuse puudumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Lääne-Viru maakonnas asuvad kaitsealad:
  1) Rakvere Vallimägi (KLO1000114);
  2) Pahnimägi (KLO1000562).

§ 2.  Kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud kaitsealade kaitse alt väljaarvamise tõttu tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Rakvere Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 27. novembri 1958. a otsuse nr 300 „Looduskaitse organiseerimisest Rakvere rajoonis” lisa 1 „Looduskaitse alla võetavate objektide nimekiri Rakvere Rajoonis” punktid 14 ja 15;
  2) Rakvere Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 11. detsembri 1978. a otsuse nr 198 „Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide ja botaaniliste üksikobjektide nimekirjade muutmise kohta” lisa 4 „Rakvere rajoonis looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega geoloogiliste ja maastikuliste üksikobjektide nimekiri” punktid 3 ja 5.

§ 3.  Otsuste kehtetuks tunnistamise põhjendus

  Põhjendused kaitsealade kaitse alt väljaarvamise kohta on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas1.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 11. novembri 2014. a käskkirjaga nr 922 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 6.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json