Teksti suurus:

Rahvusvahelise sanktsiooni rakendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 31.10.2017, 10

Rahvusvahelise sanktsiooni rakendamine

Vastu võetud 26.10.2017 nr 156

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga kehtestatud sanktsiooni riigisiseseks rakendamiseks, kuni ajakohastatakse või võetakse vastu Euroopa Liidu Nõukogu määrus.

§ 2.  Piiravate meetmete sisu ja ulatus

  (1) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga kehtestatud sanktsiooni rakendatakse resolutsiooni alusel moodustatud komitee loetletud isikute, rühmituste, ettevõtjate, üksuste ja asutuste suhtes, kuni ajakohastatakse või võetakse vastu Euroopa Liidu Nõukogu määrus.

  (2) Rakendatavad sanktsioonid on muu hulgas:
  1) rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus ja kättesaadavaks tegemise keeld;
  2) sõjaliseks tegevuseks tehnilise konsultatsiooni, abi või väljaõppe andmise keeld;
  3) relvaembargoga keelatud tehingu rahastamise ja selleks rahalise abi andmise keeld.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määrus nr 139 „Organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete rakendamine” tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Ratas
Peaminister

Sven Mikser
Välisminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json