Teksti suurus:

Täpsustatud isikute koosseis, kelle hoiuseid ei tagata ega hüvitata

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.10.2019, 5

Täpsustatud isikute koosseis, kelle hoiuseid ei tagata ega hüvitata

Vastu võetud 29.10.2019 nr 51

Määrus kehtestatakse Tagatisfondi seaduse § 30 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega täpsustatakse nende isikute koosseisu, kelle hoiuseid hoiuste tagamise osafondi arvel ei tagata ega hüvitata.

§ 2.  Riigi määratlemine

  Tagatisfondi seaduse § 30 lõikes 1 nimetatud Eesti riigina käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.06.2013, lk 1–727) lisa A punktis S.1311 ja S.1314 nimetatud üksuseid (Statistikaameti ESA 2010: institutsionaalsete sektorite (S) klassifikaatorid S.1311 ja S.1314).

§ 3.  Kohaliku omavalitsuse üksuse määratlemine

  Tagatisfondi seaduse § 30 lõikes 1 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksusena käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 lisa A punktis S.1313 nimetatud üksuseid.

§ 4.  Teise krediidiasutuse määratlemine

  Tagatisfondi seaduse § 30 lõike 1 punktis 2 nimetatud teise krediidiasutuse alla kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 lisa A punktis S.122 nimetatud üksused.

§ 5.  Kindlustusandja või edasikindlusandja määratlemine

  Tagatisfondi seaduse § 30 lõike 1 punktis 3 nimetatud kindlustusandja või edasikindlustusandja alla kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 lisa A punktis S.128 nimetatud üksused.

§ 6.  Investeerimisühingu, fondivalitseja ja investeerimisfondi määratlemine

  (1) Tagatisfondi seaduse § 30 lõikes 1 punktides 4 ja 5 nimetatud investeerimisühingu ja investeerimisfondina, mis ei ole rahaturufond, käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 lisa A punktis S.124 nimetatud üksuseid.

  (2) Tagatisfondi seaduse § 30 lõikes 1 punktis 4 nimetatud investeerimisfondina, mis on rahaturufond, käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 lisa A punktis S.123 nimetatud üksuseid.

  (3) Tagatisfondi seaduse § 30 lõikes 1 punktis 4 nimetatud fondivalitsejana, välja arvatud valitsussektori alla kuuluvad varasid hoidvad finantsasutused, käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 lisa A punktis S.127 nimetatud üksuseid.

  (4) Tagatisfondi seaduse § 30 lõike 1 punktis 4 nimetatud investeerimisfondina, mis on pensionifond, käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 lisa A punktis S.129 nimetatud üksuseid.

§ 7.  E-raha asutuse määratlemine

  Tagatisfondi seaduse § 30 lõike 1 punktis 6 nimetatud e-raha asutusena käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 lisa A punktis S.122 nimetatud üksuseid.

§ 8.  Makseasutuse määratlemine

  Tagatisfondi seaduse § 30 lõike 1 punktis 7 nimetatud makseasutusena käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 lisa A punktis S.126 nimetatud üksuseid.

§ 9.  Krediidiandja ja krediidivahendaja määratlemine

  Tagatisfondi seaduse § 30 lõike 1 punktis 8 nimetatud krediidiandja või krediidivahendajana käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 lisa A punktis S.127 nimetatud üksuseid.

§ 10.  Finantseerimisasutuse määratlemine

  Tagatisfondi seaduse § 30 lõike 1 punktis 9 nimetatud finantseerimisasutusena käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 lisa A punktides S.125 kuni S.127 nimetatud üksuseid.

§ 11.  Erisused määruse kohaldamisel

  Täiendava teabe alusel võib krediidiasutus määratleda isiku käesoleva määruse §-des 2–10 sätestatust erinevalt.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json