Teksti suurus:

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 "Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 1, 8

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 "Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 29.12.2008 nr 61

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» paragrahvi 48 lõike 8 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RTL 2000, 1, 2; 2007, 73, 1262) § 1 punktiga 2 kinnitatud «Erisoodustuse hinna määramise korra» punktides 4 ja 43 asendatakse tekstiosa «2000 krooni» tekstiosaga «4000 krooni».

§ 2. Määruse jõustumine

Määrust rakendatakse 2009. aasta 1. jaanuarist.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json