Teksti suurus:

2009. aasta riigieelarve seadus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

2009. aasta riigieelarve seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 60, 332

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.12.2008 otsus nr 408

2009. aasta riigieelarve seadus

Vastu võetud 10.12.2008

Sealhulgas

Konsolideerimata eelarve muudest või määramata allikatest laekumistega seotud
eelarve 
majandustegevusest laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)
mitteresidentidelt laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)
teistelt riigiasutustelt laekumistega seotud
eelarve
(a)
muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü) Konsolideeritud eelarve
1 2 3 4 5 6 7 = 1 – 5
 

§ 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides)

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

97 838 184 823 83 498 900 433 680 920 328 12 341 655 416 1 253 270 861 63 437 785 96 584 913 962

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

98 474 096 013 84 140 137 040 677 235 666 12 341 655 416 1 253 270 861 61 797 030 97 220 825 152

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–635 911 190 –630 585 773 –3 684 662 0 0 –1 640 755 –635 911 190
 

Osa 1. RIIGIKOGU

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

377 000 20 000 357 000 0 0 0 377 000
32   Kaupade ja teenuste müük 367 000 10 000 357 000 0 0 0 367 000
38   Muud tulud 10 000 10 000 0 0 0 0 10 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 10 000 10 000 0 0 0 0 10 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

341 057 344 340 700 344 357 000 0 0 0 341 057 344
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 7 725 000 7 725 000 0 0 0 0 7 725 000

74000101. Riigikogu Kantselei

299 662 344 299 305 344 357 000 0 0 0 299 662 344
4   Eraldised 62 351 418 62 351 418 0 0 0 0 62 351 418
  41 Sotsiaaltoetused 59 844 164 59 844 164 0 0 0 0 59 844 164
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
  4134 Sihtotstarbelised õppetoetused ja stipendiumid 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
  414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele 59 794 164 59 794 164 0 0 0 0 59 794 164
    – parlamendipensionid (a) 59 794 164 59 794 164 0 0 0 0 59 794 164
  450 Sihtotstarbelised eraldised 2 507 254 2 507 254 0 0 0 0 2 507 254
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 2 507 254 2 507 254 0 0 0 0 2 507 254
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 220 000 220 000 0 0 0 0 220 000
    – Eesti Keele Instituut 220 000 220 000 0 0 0 0 220 000
  4500.9 Mitteresidentidele 2 287 254 2 287 254 0 0 0 0 2 287 254
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 2 287 254 2 287 254 0 0 0 0 2 287 254
5   Tegevuskulud 237 058 926 236 701 926 357 000 0 0 0 237 058 926
    – tegevuskulud 146 988 968 146 631 968 357 000 0 0 0 146 988 968
    – Riigikogu liikmete töötasu (a) 67 435 920 67 435 920 0 0 0 0 67 435 920
    – Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a) 22 260 038 22 260 038 0 0 0 0 22 260 038
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 220 000 220 000 0 0 0 0 220 000
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 154 000 154 000 0 0 0 0 154 000
6   Muud kulud 252 000 252 000 0 0 0 0 252 000

70008256. Vabariigi Valimiskomisjon

33 670 000 33 670 000 0 0 0 0 33 670 000
5   Tegevuskulud 6 387 000 6 387 000 0 0 0 0 6 387 000
4   Eraldised 27 283 000 27 283 000 0 0 0 0 27 283 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 27 283 000 27 283 000 0 0 0 0 27 283 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 27 283 000 27 283 000 0 0 0 0 27 283 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 27 283 000 27 283 000 0 0 0 0 27 283 000
    – valimiskomisjonid 27 283 000 27 283 000 0 0 0 0 27 283 000
 

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

420 000 0 420 000 0 0 0 420 000
32   Kaupade ja teenuste müük 420 000 0 420 000 0 0 0 420 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

62 634 430 62 214 430 420 000 0 0 0 62 634 430

74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei

62 634 430 62 214 430 420 000 0 0 0 62 634 430
4   Eraldised 9 116 020 9 116 020 0 0 0 0 9 116 020
  41 Sotsiaaltoetused 1 546 020 1 546 020 0 0 0 0 1 546 020
  410 Sotsiaalkindlustustoetused 773 010 773 010 0 0 0 0 773 010
  4102 Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a) 773 010 773 010 0 0 0 0 773 010
  414 Presidendi ametipension (a) 773 010 773 010 0 0 0 0 773 010
  450 Sihtotstarbelised eraldised 7 570 000 7 570 000 0 0 0 0 7 570 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 7 570 000 7 570 000 0 0 0 0 7 570 000
  4500.8 Muudele residentidele 7 570 000 7 570 000 0 0 0 0 7 570 000
    – Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – Eesti Kodukaunistamise Ühendus 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
    – Sihtasutus Eesti Mälu Instituut 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000
    – Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu 4 150 000 4 150 000 0 0 0 0 4 150 000
    – MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum 220 000 220 000 0 0 0 0 220 000
    – MTÜ 20. Augusti Klubi 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
5   Tegevuskulud 53 371 660 52 951 660 420 000 0 0 0 53 371 660
    – tegevuskulud 51 259 014 50 839 014 420 000 0 0 0 51 259 014
    – Vabariigi Presidendi abikaasa esindustasu 1 022 566 1 022 566 0 0 0 0 1 022 566
    – Vabariigi Presidendi töötasu 1 030 680 1 030 680 0 0 0 0 1 030 680
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 34 900 34 900 0 0 0 0 34 900
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 24 500 24 500 0 0 0 0 24 500
6   Muud kulud 146 750 146 750 0 0 0 0 146 750
 

Osa 3. RIIGIKONTROLL

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

65 898 526 65 898 526 0 0 0 0 65 898 526
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000

74000056. Riigikontroll

65 698 526 65 698 526 0 0 0 0 65 698 526
4   Eraldised 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000
  4500.9 Mitteresidentidele 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000
5   Tegevuskulud 65 684 526 65 684 526 0 0 0 0 65 684 526
    – tegevuskulud 65 382 431 65 382 431 0 0 0 0 65 382 431
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 181 711 181 711 0 0 0 0 181 711
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 120 384 120 384 0 0 0 0 120 384
 

Osa 4. ÕIGUSKANTSLER

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

28 102 000 28 102 000 0 0 0 0 28 102 000

74000464. Õiguskantsleri Kantselei

28 102 000 28 102 000 0 0 0 0 28 102 000
4   Eraldised 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
  4500.9 Mitteresidentidele 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
5   Tegevuskulud 28 087 000 28 087 000 0 0 0 0 28 087 000
    – tegevuskulud 27 927 000 27 927 000 0 0 0 0 27 927 000
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 96 200 96 200 0 0 0 0 96 200
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 63 800 63 800 0 0 0 0 63 800
 

Osa 5. RIIGIKOHUS

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

1 380 000 1 370 000 10 000 0 0 0 1 380 000
32   Kaupade ja teenuste müük 80 000 70 000 10 000 0 0 0 80 000
38   Muud tulud 1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 1 300 000
  388 Muud tulud 1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 1 300 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

69 815 584 69 805 584 10 000 0 0 0 69 815 584
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 1 200 000

74001127. Riigikohus

68 615 584 68 605 584 10 000 0 0 0 68 615 584
4   Eraldised 330 000 330 000 0 0 0 0 330 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 330 000 330 000 0 0 0 0 330 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 330 000 330 000 0 0 0 0 330 000
  4500.9 Mitteresidentidele 330 000 330 000 0 0 0 0 330 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 330 000 330 000 0 0 0 0 330 000
5   Tegevuskulud 68 284 584 68 274 584 10 000 0 0 0 68 284 584
    – tegevuskulud 68 051 514 68 041 514 10 000 0 0 0 68 051 514
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 138 440 138 440 0 0 0 0 138 440
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 94 630 94 630 0 0 0 0 94 630
6   Muud kulud 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000
 

Osa 6. VABARIIGI VALITSUS

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

97 836 007 823 83 497 510 433 680 133 328 12 341 655 416 1 253 270 861 63 437 785 96 582 736 962
 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

97 906 588 129 83 573 416 156 676 448 666 12 341 655 416 1 253 270 861 61 797 030 96 653 317 268
4   Eraldised 8 120 989 090 8 120 989 090 0 0 0 0 8 120 989 090
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 8 120 989 090 8 120 989 090 0 0 0 0 8 120 989 090
  452.0 Valitsussektorisisesed toetused 5 168 754 190 5 168 754 190 0 0 0 0 5 168 754 190
  452.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 5 168 754 190 5 168 754 190 0 0 0 0 5 168 754 190
    – sellest jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud korras 1 431 500 000 1 431 500 000 0 0 0 0 1 431 500 000
    – hariduskulud, koolilõuna kulud, toimetulekutoetused, koolieelsete munitsipaallasteasutuste toetused, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus, täiendav toetus saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud korras 3 737 254 190 3 737 254 190 0 0 0 0 3 737 254 190
  452.9 Mitteresidentidele 2 952 234 900 2 952 234 900 0 0 0 0 2 952 234 900
  452.92 Euroopa Liidule (a, ü) 2 952 234 900 2 952 234 900 0 0 0 0 2 952 234 900
6   Muud kulud 139 812 421 139 812 421 0 0 0 0 139 812 421
    – Vabariigi Valitsuse reserv (ü) 77 812 421 77 812 421 0 0 0 0 77 812 421
    – Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü) 62 000 000 62 000 000 0 0 0 0 62 000 000
 

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

90 321 259 302 098 941 200 89 077 961 0 0 90 321 259
32   Kaupade ja teenuste müük 1 243 298 302 098 941 200 0 0 0 1 243 298
  320 Riigilõivud 250 000 250 000 0 0 0 0 250 000
  322 Kaupade ja teenuste müük 993 298 52 098 941 200 0 0 0 993 298
35   Toetused 89 077 961 0 0 89 077 961 0 0 89 077 961

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

337 671 250 247 652 089 941 200 89 077 961 0 0 337 671 250
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 2 230 000 2 030 000 200 000 0 0 0 2 230 000

70004809. Riigikantselei

262 519 103 174 289 942 191 200 88 037 961 0 0 262 519 103
4   Eraldised 118 728 567 45 588 091 0 73 140 476 0 0 118 728 567
  450 Sihtotstarbelised eraldised 118 727 367 45 586 891 0 73 140 476 0 0 118 727 367
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 118 727 367 45 586 891 0 73 140 476 0 0 118 727 367
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 107 722 201 34 581 725 0 73 140 476 0 0 107 722 201
    – Europe Directi infovõrgu toetus 225 000 0 0 225 000 0 0 225 000
    – riiklike ekspertide lähetamise toetus 650 000 650 000 0 0 0 0 650 000
    – Põhjamaade Ministrite Nõukogu stipendiumiprogrammi kaasfinantseerimine 75 000 75 000 0 0 0 0 75 000
    – meede 5.3 «Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine» 11 000 000 0 0 11 000 000 0 0 11 000 000
    – meede 5.4 «Avaliku koolitussüsteemi arendamine» 1 469 412 0 0 1 469 412 0 0 1 469 412
    – meede 5.1 «Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine» 25 513 735 0 0 25 513 735 0 0 25 513 735
    – meede 5.2 «Parema õigusloome arendamine» 19 764 120 0 0 19 764 120 0 0 19 764 120
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 1 280 058 1 280 058 0 0 0 0 1 280 058
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 769 955 769 955 0 0 0 0 769 955
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 510 103 510 103 0 0 0 0 510 103
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 1 700 000 1 700 000 0 0 0 0 1 700 000
    – Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus 1 700 000 1 700 000 0 0 0 0 1 700 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 46 044 876 30 876 667 0 15 168 209 0 0 46 044 876
    – Integratsiooni Sihtasutus 46 044 876 30 876 667 0 15 168 209 0 0 46 044 876
  4500.8 Muudele residentidele 9 400 000 9 400 000 0 0 0 0 9 400 000
    – eesti keele hoidmine ja arendamine 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – projekti- ja tegevustoetused ning uurimuste tellimine inimõiguste kaitse valdkonnas 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – rahvuskaaslaste programmi toetamine 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – MTÜ Narva Eesti Maja 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – Peipsi-äärsete vanausuliste kogukonna rahvuskultuuri toetamine 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
    – vähemusrahvuste kultuuriautonoomia 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
    – MTÜ Integratsiooni ABC 700 000 700 000 0 0 0 0 700 000
    – Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond 2 600 000 2 600 000 0 0 0 0 2 600 000
  4500.9 Mitteresidentidele 1 605 166 1 605 166 0 0 0 0 1 605 166
    – rahvuskaaslaste programmi toetamine 700 000 700 000 0 0 0 0 700 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 905 166 905 166 0 0 0 0 905 166
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 1 200 1 200 0 0 0 0 1 200
    – riigisiseste organisatsioonide liikmemaksud 1 200 1 200 0 0 0 0 1 200
5   Tegevuskulud 143 735 236 128 646 551 191 200 14 897 485 0 0 143 735 236
6   Muud kulud 55 300 55 300 0 0 0 0 55 300

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

8 742 376 8 742 376 0 0 0 0 8 742 376
5   Tegevuskulud (ü) 3 686 306 3 686 306 0 0 0 0 3 686 306
4   Eraldised (ü) 5 056 070 5 056 070 0 0 0 0 5 056 070
  450 Sihtotstarbelised eraldised 5 056 070 5 056 070 0 0 0 0 5 056 070
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 5 056 070 5 056 070 0 0 0 0 5 056 070
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 5 056 070 5 056 070 0 0 0 0 5 056 070
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 5 056 070 5 056 070 0 0 0 0 5 056 070
    – Integratsiooni Sihtasutus 5 056 070 5 056 070 0 0 0 0 5 056 070

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

2 086 787 2 086 787 0 0 0 0 2 086 787
5   Tegevuskulud (ü) 2 086 787 2 086 787 0 0 0 0 2 086 787

70001946. Rahvusarhiiv

72 922 147 71 332 147 550 000 1 040 000 0 0 72 922 147
4   Eraldised 118 500 118 500 0 0 0 0 118 500
  450 Sihtotstarbelised eraldised 118 500 118 500 0 0 0 0 118 500
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 118 500 118 500 0 0 0 0 118 500
    – ajalooseltsi aastapreemiad 8 000 8 000 0 0 0 0 8 000
  4500.8 Muudele residentidele 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
    – toetused eraarhivaalide omanikele 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
  4500.9 Mitteresidentidele 60 500 60 500 0 0 0 0 60 500
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 60 500 60 500 0 0 0 0 60 500
5   Tegevuskulud 72 738 147 71 148 147 550 000 1 040 000 0 0 72 738 147
6   Muud kulud 65 500 65 500 0 0 0 0 65 500

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
5   Tegevuskulud (ü) 450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
 

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

1 856 901 158 13 164 772 195 000 000 1 573 736 386 45 000 000 30 000 000 1 811 901 158
32   Kaupade ja teenuste müük 203 999 772 8 999 772 195 000 000 0 0 0 203 999 772
  320 Riigilõivud 105 000 105 000 0 0 0 0 105 000
  3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 195 000 000 0 195 000 000 0 0 0 195 000 000
  3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 8 894 772 8 894 772 0 0 0 0 8 894 772
35   Toetused 1 648 736 386 0 0 1 573 736 386 45 000 000 30 000 000 1 603 736 386
38   Muud tulud 4 165 000 4 165 000 0 0 0 0 4 165 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 445 000 445 000 0 0 0 0 445 000
  388 Muud tulud 3 720 000 3 720 000 0 0 0 0 3 720 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

7 098 199 606 5 254 463 220 195 000 000 1 573 736 386 45 000 000 30 000 000 7 053 199 606
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 249 680 121 67 630 121 1 350 000 180 700 000 0 0 249 680 121

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

650 000 650 000 0 0 0 0 650 000
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 650 000 650 000 0 0 0 0 650 000

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

55 000 000 55 000 000 0 0 0 0 55 000 000
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 55 000 000 55 000 000 0 0 0 0 55 000 000
    – hariduse valdkonna infrastruktuuri arendamine 55 000 000 55 000 000 0 0 0 0 55 000 000
    sealhulgas abikõlbmatu käibemaks 55 000 000 55 000 000 0 0 0 0 55 000 000

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

5 002 267 904 3 606 167 783 0 1 379 770 121 0 16 330 000 5 002 267 904
4   Eraldised 4 881 092 990 3 495 387 869 0 1 369 375 121 0 16 330 000 4 881 092 990
    – kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2009. aasta vastuvõtt 131 384 240 131 384 240 0 0 0 0 131 384 240
    – doktorandiskeemi rakendamine 80 682 000 80 682 000 0 0 0 0 80 682 000
    – ülikoolide raamatukogud 35 000 000 35 000 000 0 0 0 0 35 000 000
    – rahvuskaaslaste poliitika arendamine 9 290 000 9 290 000 0 0 0 0 9 290 000
    – kõrgkoolide erivajadustega õppurite 2009. aasta vastuvõtt ja õpe 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
    – koolieelsete lasteasutuste muukeelsete laste eesti keele õpetajad 3 511 669 3 511 669 0 0 0 0 3 511 669
    – Valgevene üliõpilaste Eestis õppimise toetamine 1 100 000 1 100 000 0 0 0 0 1 100 000
    – õpetajakoolitus 3 480 000 3 480 000 0 0 0 0 3 480 000
    – tegevustoetused valitsemisala asutustele 16 330 000 0 0 0 0 16 330 000 16 330 000
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 44 349 640 44 349 640 0 0 0 0 44 349 640
    – riiklik koolitustellimus erakõrgkoolidele 21 024 640 21 024 640 0 0 0 0 21 024 640
    – riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele 5 475 000 5 475 000 0 0 0 0 5 475 000
    – AS Audentes 17 850 000 17 850 000 0 0 0 0 17 850 000
  41 Sotsiaaltoetused 296 304 769 296 304 769 0 0 0 0 296 304 769
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 296 304 769 296 304 769 0 0 0 0 296 304 769
  4134 Õppetoetused 273 553 769 273 553 769 0 0 0 0 273 553 769
    – õppetoetused 230 570 769 230 570 769 0 0 0 0 230 570 769
    – kutseõppeasutuste koolitoit 42 983 000 42 983 000 0 0 0 0 42 983 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 22 751 000 22 751 000 0 0 0 0 22 751 000
    – emeriitprofessorite ja -dotsentide tasud 16 000 000 16 000 000 0 0 0 0 16 000 000
    – teaduspreemiad 4 350 000 4 350 000 0 0 0 0 4 350 000
    – teadustööde riiklike konkursside preemiad 1 901 000 1 901 000 0 0 0 0 1 901 000
    – F. J. Wiedemanni keeleauhind 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 4 259 260 672 2 889 885 551 0 1 369 375 121 0 0 4 259 260 672
    – õpilaskodude projekt 20 750 000 20 750 000 0 0     20 750 000
    – Tiigrihüppe Sihtasutus 58 333 300 55 443 300 0 2 890 000 0 0 58 333 300
    – hariduslike erivajadustega õpilastele õppevahendite hankimine 2 480 000 2 480 000 0 0 0 0 2 480 000
    – HIV/AIDSi ennetamise riiklikust strateegiast 2006–2015 tulenevad tegevused 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
    – eesti keele strateegia rakendamine 27 565 000 27 565 000 0 0 0 0 27 565 000
    – võõrkeelte strateegia rakendamine 920 000 920 000 0 0 0 0 920 000
    – teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a) 58 157 748 58 157 748 0 0 0 0 58 157 748
    – riiklike õppekavade arendamine 3 500 000 3 500 000 0 0 0 0 3 500 000
    – ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeelega gümnaasiumides 45 600 000 45 600 000 0 0 0 0 45 600 000
    – MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus 4 500 000 4 500 000 0 0 0 0 4 500 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 3 956 054 624 2 669 569 503 0 1 286 485 121 0 0 3 956 054 624
    – teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri ülalpidamiskulud 105 430 000 105 430 000 0 0 0 0 105 430 000
    – õpilasüritused 1 646 000 1 646 000 0 0 0 0 1 646 000
    – meediaväljaannete toetamine 800 000 800 000 0 0 0 0 800 000
    – maakondlikud nõustamiskeskused 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele 1 306 400 1 306 400 0 0 0 0 1 306 400
    – Eesti ajaloo teadvustamine 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistamine 700 000 700 000 0 0 0 0 700 000
    – riiklik programm «Eesti keel ja rahvuslik mälu 2009–2013» 9 000 000 9 000 000 0 0 0 0 9 000 000
    – humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud 15 000 000 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000
    – riiklik programm «Eesti keele keeletehnoloogiline tugi» 14 000 000 14 000 000 0 0 0 0 14 000 000
    – tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine 1 570 000 1 570 000 0 0 0 0 1 570 000
    – teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine 389 610 000 389 610 000 0 0 0 0 389 610 000
    – teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine 126 502 000 126 502 000 0 0 0 0 126 502 000
    – teaduse populariseerimine 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – teadus- ja arendustegevuse valdkonna tegevustoetused koostööpartneritele 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – teadusraamatukogudele teavikute soetamine 57 000 000 57 000 000 0 0 0 0 57 000 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 3 145 584 683 1 879 100 105 0 1 266 484 578 0 0 3 145 584 683
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 9 385 280 9 385 280 0 0 0 0 9 385 280
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 6 415 753 6 415 753 0 0 0 0 6 415 753
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 105 916 000 105 916 000 0 0 0 0 105 916 000
    – munitsipaliseeritud kutseõppeasutused 105 916 000 105 916 000 0 0 0 0 105 916 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 1 223 475 853 1 223 475 853 0 0 0 0 1 223 475 853
    – riiklik koolitustellimus ülikoolidele 1 163 554 853 1 163 554 853 0 0 0 0 1 163 554 853
    – Tartu Ülikooli Teaduskool 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
    – Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
    – Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – Eesti Teaduste Akadeemia 22 819 000 22 819 000 0 0 0 0 22 819 000
    – Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž 2 127 000 2 127 000 0 0 0 0 2 127 000
    – Tallinna Ülikooli Arhiivmuuseum 1 175 000 1 175 000 0 0 0 0 1 175 000
    – Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 14 000 000 14 000 000 0 0 0 0 14 000 000
    – Eesti Vabariigi ja Euroopa Elementaarosakestefüüsika Keskuse koostööleping 2 400 000 2 400 000 0 0 0 0 2 400 000
    – uuringute tellimine avalik-õiguslikelt institutsioonidelt 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 1 800 391 797 533 907 219 0 1 266 484 578 0 0 1 800 391 797
    – Sihtasutus Eesti Teadusfond 160 193 000 157 971 000 0 2 222 000 0 0 160 193 000
    – Sihtasutus Archimedes 1 425 053 475 307 145 573 0 1 117 907 902 0 0 1 425 053 475
    sealhulgas teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu (ERF) 1 103 679 579 221 679 579 0 882 000 000 0 0 1 103 679 579
    sealhulgas jätkusuutlik ja atraktiivne teadus- ja arendustegevus (ESF) 228 058 824 5 058 824 0 223 000 000 0 0 228 058 824
    sealhulgas horisontaalne tehniline abi 15 479 731 2 571 829 0 12 907 902 0 0 15 479 731
    – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 155 284 106 38 901 820 0 116 382 286 0 0 155 284 106
    sealhulgas elukestev õpe 123 055 402 22 337 766 0 100 717 636 0 0 123 055 402
    sealhulgas horisontaalne tehniline abi 18 429 000 2 764 350 0 15 664 650 0 0 18 429 000
    sealhulgas tegevustoetus 13 799 704 13 799 704 0 0 0 0 13 799 704
    – Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus 24 820 000 19 023 000 0 5 797 000 0 0 24 820 000
    – Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus 13 776 510 7 101 120 0 6 675 390 0 0 13 776 510
    – Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus 19 264 706 1 764 706 0 17 500 000 0 0 19 264 706
    – Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
  4500.8 Muudele residentidele 61 272 366 41 271 823 0 20 000 543 0 0 61 272 366
    – Eesti Vabaharidusliit 17 719 550 3 311 200 0 14 408 350 0 0 17 719 550
    – MTÜ Fenno-Ugria Asutus – hõimurahvaste programmi täitmine 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
    – MTÜ Eesti Olümpiakomitee 8 650 000 8 650 000 0 0 0 0 8 650 000
    – MTÜ Eesti Instituut – eesti keele välisõpe 5 436 657 5 436 657 0 0 0 0 5 436 657
    – noorteühingute aasta- ja projektitoetused 9 000 000 9 000 000 0 0 0 0 9 000 000
    – noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine 630 000 630 000 0 0 0 0 630 000
    – noortevaldkonna võrgustiku toetamine 3 099 000 3 099 000 0 0 0 0 3 099 000
    – MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium 2 800 000 2 800 000 0 0 0 0 2 800 000
    – Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit 160 000 160 000 0 0 0 0 160 000
    – Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras 7 952 159 2 359 966 0 5 592 193 0 0 7 952 159
    – Eesti Keele Sihtasutus 225 000 225 000 0 0 0 0 225 000
    – Eestimaa Rahvuste Ühendus 600 000 600 000 0 0 0 0 600 000
  4500.9 Mitteresidentidele 19 633 175 19 633 175 0 0 0 0 19 633 175
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 4 882 400 4 882 400 0 0 0 0 4 882 400
    – Euroopa Söe ja Terase Teadusfondi liikmemaks 13 690 775 13 690 775 0 0 0 0 13 690 775
    – OECD PIIAC uuring 1 060 000 1 060 000 0 0 0 0 1 060 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 80 000 000 0 0 80 000 000 0 0 80 000 000
    – hariduse infrastruktuuri arendamine (ERF) – noorsootöö 80 000 000 0 0 80 000 000 0 0 80 000 000
5   Tegevuskulud 121 174 914 110 779 914 0 10 395 000 0 0 121 174 914

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

144 064 922 144 064 922 0 0 0 0 144 064 922
4   Eraldised (ü) 142 759 922 142 759 922 0 0 0 0 142 759 922
  450 Sihtotstarbelised eraldised 142 759 922 142 759 922 0 0 0 0 142 759 922
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 142 759 922 142 759 922 0 0 0 0 142 759 922
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 138 538 756 138 538 756 0 0 0 0 138 538 756
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 138 538 756 138 538 756 0 0 0 0 138 538 756
    – Sihtasutus Eesti Teadusfond 392 000 392 000 0 0 0 0 392 000
    – Sihtasutus Archimedes 107 355 814 107 355 814 0 0 0 0 107 355 814
    sealhulgas teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu (ERF) 99 725 161 99 725 161 0 0 0 0 99 725 161
    sealhulgas jätkusuutlik ja atraktiivne teadus- ja arendustegevus (ESF) 5 058 824 5 058 824 0 0 0 0 5 058 824
    sealhulgas horisontaalne tehniline abi 2 571 829 2 571 829 0 0 0 0 2 571 829
    – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 25 102 116 25 102 116 0 0 0 0 25 102 116
    sealhulgas elukestev õpe 22 337 766 22 337 766 0 0 0 0 22 337 766
    sealhulgas horisontaalne tehniline abi 2 764 350 2 764 350 0 0 0 0 2 764 350
    – Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus 1 023 000 1 023 000 0 0 0 0 1 023 000
    – Tiigrihüppe Sihtasutus 510 000 510 000 0 0 0 0 510 000
    – Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus 2 391 120 2 391 120 0 0 0 0 2 391 120
    – Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus 1 764 706 1 764 706 0 0 0 0 1 764 706
  4500.8 Muudele residentidele 4 221 166 4 221 166 0 0 0 0 4 221 166
    – Eesti Vabaharidusliit 2 311 200 2 311 200 0 0 0 0 2 311 200
    – Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras 1 909 966 1 909 966 0 0 0 0 1 909 966
5   Tegevuskulud (ü) 1 305 000 1 305 000 0 0 0 0 1 305 000

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine (abikõlbmatu käibemaks)

121 954 418 121 954 418 0 0 0 0 121 954 418
4   Eraldised (ü) 121 954 418 121 954 418 0 0 0 0 121 954 418
  450 Sihtotstarbelised eraldised 121 954 418 121 954 418 0 0 0 0 121 954 418
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 121 954 418 121 954 418 0 0 0 0 121 954 418
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 121 954 418 121 954 418 0 0 0 0 121 954 418
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 121 954 418 121 954 418 0 0 0 0 121 954 418
    – Sihtasutus Archimedes 121 954 418 121 954 418 0 0 0 0 121 954 418
    sealhulgas teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu (ERF) 121 954 418 121 954 418 0 0 0 0 121 954 418

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

45 608 731 6 641 179 0 38 967 552 0 0 45 608 731
4   Eraldised (ü) 33 908 731 5 336 179 0 28 572 552 0 0 33 908 731
  450 Sihtotstarbelised eraldised 33 908 731 5 336 179 0 28 572 552 0 0 33 908 731
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 33 908 731 5 336 179 0 28 572 552 0 0 33 908 731
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 33 908 731 5 336 179 0 28 572 552 0 0 33 908 731
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 33 908 731 5 336 179 0 28 572 552 0 0 33 908 731
    – Sihtasutus Archimedes 15 479 731 2 571 829 0 12 907 902 0 0 15 479 731
    – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 18 429 000 2 764 350 0 15 664 650 0 0 18 429 000
5   Tegevuskulud 11 700 000 1 305 000 0 10 395 000 0 0 11 700 000

700003690. Keeleinspektsioon

5 124 400 5 124 400 0 0 0 0 5 124 400
5   Tegevuskulud 5 124 400 5 124 400 0 0 0 0 5 124 400

700005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

17 823 718 14 693 873 1 000 000 2 129 845 0 0 17 823 718
4   Eraldised 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
  450 Sihtotstarbelised eraldised 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
  4500.9 Mitteresidentidele 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
5   Tegevuskulud 11 923 708 8 793 863 1 000 000 2 129 845 0 0 11 923 708

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

51 033 51 033 0 0 0 0 51 033
5   Tegevuskulud (ü) 51 033 51 033 0 0 0 0 51 033

700005312. Eesti Noorsootöö Keskus

51 369 270 24 469 270 4 400 000 0 22 500 000 0 28 869 270
4   Eraldised 35 224 600 16 804 000 0 0 18 420 600 0 16 804 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 35 224 600 16 804 000 0 0 18 420 600 0 16 804 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 35 224 600 16 804 000 0 0 18 420 600 0 16 804 000
    – noorteinfo teenuste arendamine teavitus- ja nõustamiskeskustes 6 340 000 6 340 000 0 0 0 0 6 340 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 10 464 000 10 464 000 0 0 0 0 10 464 000
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 10 464 000 10 464 000 0 0 0 0 10 464 000
    – toetus alaealiste komisjonidele 5 464 000 5 464 000 0 0 0 0 5 464 000
    – avatud noortekeskuste toetusprogramm 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  4500.8 Muudele residentidele 18 420 600 0 0 0 18 420 600 0 0
    – noorteprojektid 18 420 600 0 0 0 18 420 600 0 0
5   Tegevuskulud 16 144 670 7 665 270 4 400 000 0 4 079 400 0 12 065 270

700004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

69 214 005 66 014 005 1 200 000 0 2 000 000 0 67 214 005
4   Eraldised 19 015 000 19 015 000 0 0 0 0 19 015 000
    – õpetaja ja pedagoogi lähtetoetus 18 000 000 18 000 000 0 0 0 0 18 000 000
  41 Sotsiaaltoetused 1 015 000 1 015 000 0 0 0 0 1 015 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 1 015 000 1 015 000 0 0 0 0 1 015 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 1 015 000 1 015 000 0 0 0 0 1 015 000
    – eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine 1 015 000 1 015 000 0 0 0 0 1 015 000
5   Tegevuskulud 50 199 005 46 999 005 1 200 000 0 2 000 000 0 48 199 005

Kutseõppeasutused

921 806 569 773 056 569 138 750 000 0 6 000 000 4 000 000 915 806 569
4   Eraldised 11 910 000 11 100 000 130 000 0 0 680 000 11 910 000
  41 Sotsiaaltoetused 11 910 000 11 100 000 130 000 0 0 680 000 11 910 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 11 910 000 11 100 000 130 000 0 0 680 000 11 910 000
  4134 Õppetoetused 11 910 000 11 100 000 130 000 0 0 680 000 11 910 000
5   Tegevuskulud 908 549 569 761 956 569 137 273 000 0 6 000 000 3 320 000 902 549 569
6   Muud kulud 1 347 000 0 1 347 000 0 0 0 1 347 000

Rakenduskõrgkoolid

350 166 793 307 366 793 40 000 000 0 2 000 000 800 000 348 166 793
4   Eraldised 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
  41 Sotsiaaltoetused 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
  4134 Õppetoetused 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
5   Tegevuskulud 349 966 793 307 166 793 40 000 000 0 2 000 000 800 000 347 966 793

Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid

391 636 406 378 086 406 6 500 000 0 5 500 000 1 550 000 386 136 406
4   Eraldised 6 440 000 6 440 000 0 0 0 0 6 440 000
  41 Sotsiaaltoetused 6 440 000 6 440 000 0 0 0 0 6 440 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 6 440 000 6 440 000 0 0 0 0 6 440 000
  4134 Õppetoetused 6 440 000 6 440 000 0 0 0 0 6 440 000
5   Tegevuskulud 385 196 406 371 646 406 6 500 000 0 5 500 000 1 550 000 379 696 406

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused

39 110 420 11 854 000 1 800 000 11 136 420 7 000 000 7 320 000 32 110 420
5   Tegevuskulud 39 110 420 11 854 000 1 800 000 11 136 420 7 000 000 7 320 000 32 110 420
 

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

579 415 796 509 486 196 53 083 250 836 000 16 010 350 0 563 405 446
32   Kaupade ja teenuste müük 433 673 146 380 589 896 53 083 250 0 0 0 433 673 146
  320 Riigilõivud 379 664 850 379 664 850 0 0 0 0 379 664 850
  322 Kaupade ja teenuste müük 54 008 296 925 046 53 083 250 0 0 0 54 008 296
35   Toetused 16 846 350 0 0 836 000 16 010 350 0 836 000
38   Muud tulud 128 896 300 128 896 300 0 0 0 0 128 896 300
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  388 Muud tulud 128 856 300 128 856 300 0 0 0 0 128 856 300

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

1 710 045 354 1 640 115 754 53 083 250 836 000 16 010 350 0 1 694 035 004
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 10 000 000 8 500 000 1 500 000 0 0 0 10 000 000

70000898. Justiitsministeerium

190 742 132 174 691 782 40 000 0 16 010 350 0 174 731 782
4   Eraldised 61 800 786 61 800 786 0 0 0 0 61 800 786
  41 Sotsiaaltoetused 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000
  413 Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000
  4134 Õppetoetused 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 61 775 786 61 775 786 0 0 0 0 61 775 786
    – Sisekaitseakadeemia 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 60 775 786 60 775 786 0 0 0 0 60 775 786
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 8 562 354 8 562 354 0 0 0 0 8 562 354
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 7 562 354 7 562 354 0 0 0 0 7 562 354
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 4 548 784 4 548 784 0 0 0 0 4 548 784
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 3 013 570 3 013 570 0 0 0 0 3 013 570
  4500.02 Muudele residentidele 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – Tartu Ülikooli Riigiõiguse Instituut 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500.8 Muudele residentidele 51 330 432 51 330 432 0 0 0 0 51 330 432
    – kuritegevuse ennetamine 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – Sihtasutus Iuridicum 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – mittetulunduslikud ühendused – õigusabi andmisega seotud tegevused 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – Eesti Advokatuur – avalik-õiguslike ülesannete täitmine 830 500 830 500 0 0 0 0 830 500
    – riigi poolt tasutav õigusabi 47 917 000 47 917 000 0 0 0 0 47 917 000
    – Sisekaitseakadeemia 382 932 382 932 0 0 0 0 382 932
  4500.9 Mitteresidentidele 883 000 883 000 0 0 0 0 883 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 883 000 883 000 0 0 0 0 883 000
5   Tegevuskulud 128 841 346 112 790 996 40 000 0 16 010 350 0 112 830 996
    – tegevuskulud 107 341 346 91 290 996 40 000 0 16 010 350 0 91 330 996
  5522 Kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi 21 500 000 21 500 000 0 0 0 0 21 500 000
6   Muud kulud 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

842 650 842 650 0 0 0 0 842 650
5   Tegevuskulud (ü) 842 650 842 650 0 0 0 0 842 650

70000906. Prokuratuur

169 831 212 169 831 212 0 0 0 0 169 831 212
4   Eraldised 5 123 470 5 123 470 0 0 0 0 5 123 470
  450 Sihtotstarbelised eraldised 5 123 470 5 123 470 0 0 0 0 5 123 470
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 5 123 470 5 123 470 0 0 0 0 5 123 470
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 5 100 000 5 100 000 0 0 0 0 5 100 000
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 5 100 000 5 100 000 0 0 0 0 5 100 000
    – prokuröride pensionide suurendus (a) 5 100 000 5 100 000 0 0 0 0 5 100 000
  4500.9 Mitteresidentidele 23 470 23 470 0 0 0 0 23 470
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 23 470 23 470 0 0 0 0 23 470
5   Tegevuskulud 164 706 742 164 706 742 0 0 0 0 164 706 742
6   Muud kulud 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000

70003572. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

72 232 397 69 732 397 2 500 000 0 0 0 72 232 397
4   Eraldised 46 940 46 940 0 0 0 0 46 940
  450 Sihtotstarbelised eraldised 46 940 46 940 0 0 0 0 46 940
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 46 940 46 940 0 0 0 0 46 940
  4500.9 Mitteresidentidele 46 940 46 940 0 0 0 0 46 940
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 46 940 46 940 0 0 0 0 46 940
5   Tegevuskulud 72 181 457 69 681 457 2 500 000 0 0 0 72 181 457
6   Muud kulud 4 000 4 000 0 0 0 0 4 000

70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus

102 480 686 66 980 686 35 500 000 0 0 0 102 480 686
4   Eraldised 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000
  4500.9 Mitteresidentidele 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000
5   Tegevuskulud 98 880 686 66 980 686 31 900 000 0 0 0 98 880 686
6   Muud kulud 3 300 000 0 3 300 000 0 0 0 3 300 000

70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus

12 251 800 12 251 800 0 0 0 0 12 251 800
5   Tegevuskulud 12 251 800 12 251 800 0 0 0 0 12 251 800

Esimese ja teise astme kohtud

436 230 080 436 180 080 50 000 0 0 0 436 230 080
5   Tegevuskulud 436 202 106 436 152 106 50 000 0 0 0 436 202 106
6   Muud kulud 27 974 27 974 0 0 0 0 27 974

Kinnipidamiskohad

707 090 815 692 761 565 13 493 250 836 000 0 0 707 090 815
4   Eraldised 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
  41 Sotsiaaltoetused 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
    – sotsiaaltoetused vanglast vabanenutele 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
5   Tegevuskulud 705 433 307 691 114 057 13 483 250 836 000 0 0 705 433 307
6   Muud kulud 257 508 247 508 10 000 0 0 0 257 508

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

148 000 148 000 0 0 0 0 148 000
5   Tegevuskulud (ü) 148 000 148 000 0 0 0 0 148 000

70004235. Andmekaitse Inspektsioon

9 186 232 9 186 232 0 0 0 0 9 186 232
5   Tegevuskulud 9 186 232 9 186 232 0 0 0 0 9 186 232

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–182 077 000 –182 077 000 0 0 0 0 –182 077 000

70000898. Justiitsministeerium

–105 127 000 –105 127 000 0 0 0 0 –105 127 000

20.6

Kohustuste vähenemine –105 127 000 –105 127 000 0 0 0 0 –105 127 000
  2081.6 – võetud laenude tagasimaksed –96 810 000 –96 810 000 0 0 0 0 –96 810 000
  2082.6 – Tartu kohtumaja kapitaliliisingu maksed –8 317 000 –8 317 000 0 0 0 0 –8 317 000

Kinnipidamiskohad

–77 000 000 –77 000 000 0 0 0 0 –77 000 000

20.6

Kohustuste vähenemine –77 000 000 –77 000 000 0 0 0 0 –77 000 000
  2082.6 – Viru Vangla kapitaliliisingu maksed –77 000 000 –77 000 000 0 0 0 0 –77 000 000

Esimese ja teise astme kohtud

50 000 50 000 0 0 0 0 50 000

10.1

Finantsvarade suurenemine –100 000 –100 000 0 0 0 0 –100 000
  1032.1 – laenude andmine –100 000 –100 000 0 0 0 0 –100 000

10.2

Finantsvarade vähenemine 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
  1032.2 – antud laenude tagasimaksed 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
 

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

560 450 170 156 880 170 170 000 403 400 000 0 0 560 450 170
32   Kaupade ja teenuste müük 55 798 170 55 628 170 170 000 0 0 0 55 798 170
35   Toetused 403 400 000 0 0 403 400 000 0 0 403 400 000
38   Muud tulud 101 252 000 101 252 000 0 0 0 0 101 252 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 100 000 000 100 000 000 0 0 0 0 100 000 000
  388 Muud tulud 1 252 000 1 252 000 0 0 0 0 1 252 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

5 227 735 989 4 824 165 989 170 000 403 400 000 0 0 5 227 735 989
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 876 892 336 473 492 336 0 403 400 000 0 0 876 892 336

70004502. Kaitseministeerium

1 713 335 455 1 713 335 455 0 0 0 0 1 713 335 455
4   Eraldised 507 403 200 507 403 200 0 0 0 0 507 403 200
  41 Sotsiaaltoetused 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 502 403 200 502 403 200 0 0 0 0 502 403 200
    – Kaitseliit 343 084 700 343 084 700 0 0 0 0 343 084 700
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 153 918 500 153 918 500 0 0 0 0 153 918 500
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 75 731 900 75 731 900 0 0 0 0 75 731 900
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 5 718 200 5 718 200 0 0 0 0 5 718 200
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 3 793 600 3 793 600 0 0 0 0 3 793 600
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 53 588 300 53 588 300 0 0 0 0 53 588 300
    – kaitseväelaste pensionid (a) 52 000 000 52 000 000 0 0 0 0 52 000 000
    – Eesti Keele Instituut 1 588 300 1 588 300 0 0 0 0 1 588 300
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 600 000 600 000 0 0 0 0 600 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 11 831 800 11 831 800 0 0 0 0 11 831 800
  4500.8 Muudele residentidele 6 100 000 6 100 000 0 0 0 0 6 100 000
  4500.9 Mitteresidentidele (ü) 72 086 600 72 086 600 0 0 0 0 72 086 600
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) 72 086 600 72 086 600 0 0 0 0 72 086 600
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (ü) 5 400 000 5 400 000 0 0 0 0 5 400 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised (ü) 5 400 000 5 400 000 0 0 0 0 5 400 000
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) 5 400 000 5 400 000 0 0 0 0 5 400 000
5   Tegevuskulud 1 198 201 655 1 198 201 655 0 0 0 0 1 198 201 655
    – tegevuskulud 218 615 757 218 615 757 0 0 0 0 218 615 757
  5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) 979 585 898 979 585 898 0 0 0 0 979 585 898
6   Muud kulud 7 730 600 7 730 600 0 0 0 0 7 730 600

70005938. Teabeamet

155 000 000 155 000 000 0 0 0 0 155 000 000
6   Muud kulud 155 000 000 155 000 000 0 0 0 0 155 000 000

Kaitsevägi

2 411 301 418 2 411 301 418 0 0 0 0 2 411 301 418
4   Eraldised 84 703 200 84 703 200 0 0 0 0 84 703 200
  41 Sotsiaaltoetused 84 703 200 84 703 200 0 0 0 0 84 703 200
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 84 703 200 84 703 200 0 0 0 0 84 703 200
  4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 35 546 400 35 546 400 0 0 0 0 35 546 400
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) 49 156 800 49 156 800 0 0 0 0 49 156 800
5   Tegevuskulud 2 326 598 218 2 326 598 218 0 0 0 0 2 326 598 218
    – tegevuskulud 1 931 274 079 1 931 274 079 0 0 0 0 1 931 274 079
  5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) 395 324 139 395 324 139 0 0 0 0 395 324 139

70006139. Laidoneri Muuseum

6 692 310 6 612 310 80 000 0 0 0 6 692 310
5   Tegevuskulud 6 692 310 6 612 310 80 000 0 0 0 6 692 310

70006257. Seli Tervisekeskus

8 266 096 8 176 096 90 000 0 0 0 8 266 096
5   Tegevuskulud 8 249 296 8 159 296 90 000 0 0 0 8 249 296
6   Muud kulud 16 800 16 800 0 0 0 0 16 800

70007647. Kaitseressursside Amet

56 248 374 56 248 374 0 0 0 0 56 248 374
4   Eraldised 4 670 000 4 670 000 0 0 0 0 4 670 000
  41 Sotsiaaltoetused 4 670 000 4 670 000 0 0 0 0 4 670 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 4 670 000 4 670 000 0 0 0 0 4 670 000
  4130 Peretoetus (a) 270 000 270 000 0 0 0 0 270 000
  4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 594 300 594 300 0 0 0 0 594 300
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) 3 805 700 3 805 700 0 0 0 0 3 805 700
5   Tegevuskulud 51 578 374 51 578 374 0 0 0 0 51 578 374

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–6 787 200 –6 787 200 0 0 0 0 –6 787 200

70004502. Kaitseministeerium

–6 787 200 –6 787 200 0 0 0 0 –6 787 200

20.6

Kohustuste vähenemine –6 787 200 –6 787 200 0 0 0 0 –6 787 200
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –6 787 200 –6 787 200 0 0 0 0 –6 787 200
 

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

3 190 312 923 1 599 614 250 15 947 000 1 570 877 715 3 631 383 242 575 3 186 681 540
32   Kaupade ja teenuste müük 34 858 825 18 911 825 15 947 000 0 0 0 34 858 825
  320 Riigilõivud 3 774 300 3 774 300 0 0 0 0 3 774 300
  322 Kaupade ja teenuste müük 15 947 000 0 15 947 000 0 0 0 15 947 000
  323 Muud tulud 15 137 525 15 137 525 0 0 0 0 15 137 525
35   Toetused 1 574 751 673 0 0 1 570 877 715 3 631 383 242 575 1 571 120 290
38   Muud tulud 1 580 702 425 1 580 702 425 0 0 0 0 1 580 702 425
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 271 000 000 271 000 000 0 0 0 0 271 000 000
    sellest loodusväärtusliku maa ostuks 54 079 736 54 079 736 0 0 0 0 54 079 736
    sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
  382 Tulud varadelt 895 435 000 895 435 000 0 0 0 0 895 435 000
  388 Muud tulud 414 267 425 414 267 425 0 0 0 0 414 267 425

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

2 454 451 579 863 752 906 15 947 000 1 570 877 715 3 631 383 242 575 2 450 820 196
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 110 366 850 106 779 335 0 3 238 515 349 000 0 110 017 850
    sealhulgas maa ost varade müügi arvel (a, ü) 54 079 736 54 079 736 0 0 0 0 54 079 736
    sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü) 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

541 644 541 644 0 0 0 0 541 644
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 541 644 541 644 0 0 0 0 541 644

70001231. Keskkonnaministeerium

1 870 004 689 307 712 701 2 400 000 1 559 891 988 0 0 1 870 004 689
4   Eraldised 1 570 161 468 31 754 536 0 1 538 406 932 0 0 1 570 161 468
  41 Sotsiaaltoetused 2 110 000 2 110 000 0 0 0 0 2 110 000
    – vääriselupaikade lepingulised toetused 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – keskkonnapreemiad 110 000 110 000 0 0 0 0 110 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 567 809 874 29 402 942 0 1 538 406 932 0 0 1 567 809 874
    – keskkonnaprojektid Norra finantsvahenditega 28 895 300 0 0 28 895 300 0 0 28 895 300
    – struktuuritoetuse rakendusskeemid (avatud taotlemine ja investeeringute kava) 430 000 000 0 0 430 000 000 0 0 430 000 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 44 514 032 29 402 942 0 15 111 090 0 0 44 514 032
    – sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 8 417 808 406 718 0 8 011 090 0 0 8 417 808
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 27 487 008 20 387 008 0 7 100 000 0 0 27 487 008
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 3 387 008 3 387 008 0 0 0 0 3 387 008
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 2 037 298 2 037 298 0 0 0 0 2 037 298
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 1 349 710 1 349 710 0 0 0 0 1 349 710
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 24 100 000 17 000 000 0 7 100 000 0 0 24 100 000
    – Sihtasutus Erametsakeskus 17 000 000 17 000 000 0 0 0 0 17 000 000
    – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus – horisontaalne tehniline abi 6 500 000 0 0 6 500 000 0 0 6 500 000
    – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus – elukeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi 600 000 0 0 600 000 0 0 600 000
  4500.8 Muudele residentidele 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – Keskkonnaühenduste Koda 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – MTÜ Eesti Looduskaitse Selts 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
  4500.9 Mitteresidentidele 7 609 216 7 609 216 0 0 0 0 7 609 216
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 7 609 216 7 609 216 0 0 0 0 7 609 216
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 1 064 400 542 0 0 1 064 400 542 0 0 1 064 400 542
    – sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 70 000 000 0 0 70 000 000 0 0 70 000 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 994 400 542 0 0 994 400 542 0 0 994 400 542
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 994 400 542 0 0 994 400 542 0 0 994 400 542
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 241 594 241 594 0 0 0 0 241 594
    – maaparandusühistute liikmemaksud 241 594 241 594 0 0 0 0 241 594
5   Tegevuskulud 295 643 394 271 758 338 2 400 000 21 485 056 0 0 295 643 394
6   Muud kulud 4 199 827 4 199 827 0 0 0 0 4 199 827

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

2 627 909 2 627 909 0 0 0 0 2 627 909
4   Eraldised (ü) 406 718 406 718 0 0 0 0 406 718
  450 Sihtotstarbelised eraldised 406 718 406 718 0 0 0 0 406 718
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 406 718 406 718 0 0 0 0 406 718
    – sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 406 718 406 718 0 0 0 0 406 718
5   Tegevuskulud (ü) 2 221 191 2 221 191 0 0 0 0 2 221 191

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

16 325 000 930 000 0 15 395 000 0 0 16 325 000
4   Eraldised (ü) 7 100 000 0 0 7 100 000 0 0 7 100 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 7 100 000 0 0 7 100 000 0 0 7 100 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 7 100 000 0 0 7 100 000 0 0 7 100 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 7 100 000 0 0 7 100 000 0 0 7 100 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 7 100 000 0 0 7 100 000 0 0 7 100 000
    – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus 7 100 000 0 0 7 100 000 0 0 7 100 000
5   Tegevuskulud (ü) 9 225 000 930 000 0 8 295 000 0 0 9 225 000

70003098. Maa-amet

144 231 706 143 579 706 652 000 0 0 0 144 231 706
5   Tegevuskulud 139 079 706 138 514 706 565 000 0 0 0 139 079 706
6   Muud kulud 5 152 000 5 065 000 87 000 0 0 0 5 152 000

70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

31 294 000 30 294 000 1 000 000 0 0 0 31 294 000
5   Tegevuskulud 31 294 000 30 294 000 1 000 000 0 0 0 31 294 000

70003106. Keskkonnainspektsioon

100 950 857 100 450 857 500 000 0 0 0 100 950 857
5   Tegevuskulud 100 875 800 100 375 800 500 000 0 0 0 100 875 800
6   Muud kulud 75 057 75 057 0 0 0 0 75 057

70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

41 719 800 37 741 000 3 800 000 0 0 178 800 41 719 800
5   Tegevuskulud 41 219 800 37 741 000 3 300 000 0 0 178 800 41 219 800
6   Muud kulud 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

72 500 72 500 0 0 0 0 72 500
5   Tegevuskulud (ü) 72 500 72 500 0 0 0 0 72 500

70001917. Kiirguskeskus

7 764 000 6 599 000 1 165 000 0 0 0 7 764 000
5   Tegevuskulud 7 764 000 6 599 000 1 165 000 0 0 0 7 764 000

70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

48 053 178 41 873 178 6 180 000 0 0 0 48 053 178
5   Tegevuskulud 47 667 278 41 837 278 5 830 000 0 0 0 47 667 278
6   Muud kulud 385 900 35 900 350 000 0 0 0 385 900

70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus

3 467 000 3 467 000 0 0 0 0 3 467 000
5   Tegevuskulud 3 467 000 3 467 000 0 0 0 0 3 467 000

70007848. Riiklik Looduskaitsekeskus

89 670 999 78 577 629 0 7 747 212 3 282 383 63 775 86 388 616
4   Eraldised 702 492 702 492 0 0 0 0 702 492
5   Tegevuskulud 87 768 507 76 675 137 0 7 747 212 3 282 383 63 775 84 486 124
6   Muud kulud 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 1 200 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

4 740 710 4 740 710 0 0 0 0 4 740 710
4   Eraldised (ü) 702 492 702 492 0 0 0 0 702 492
5   Tegevuskulud (ü) 4 038 218 4 038 218 0 0 0 0 4 038 218

70003129. Eesti Loodusmuuseum

6 928 500 6 678 500 250 000 0 0 0 6 928 500
5   Tegevuskulud 6 921 000 6 671 000 250 000 0 0 0 6 921 000
6   Muud kulud 7 500 7 500 0 0 0 0 7 500
 

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

727 022 320 332 140 224 150 539 797 50 028 019 179 415 950 14 898 330 547 606 370
32   Kaupade ja teenuste müük 152 515 021 1 975 224 150 539 797 0 0 0 152 515 021
  320 Riigilõivud 184 000 184 000 0 0 0 0 184 000
  322 Kaupade ja teenuste müük 152 331 021 1 791 224 150 539 797 0 0 0 152 331 021
35   Toetused 244 342 299 0 0 50 028 019 179 415 950 14 898 330 64 926 349
38   Muud tulud 330 165 000 330 165 000 0 0 0 0 330 165 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 330 000 000 330 000 000 0 0 0 0 330 000 000
  388 Muud tulud 165 000 165 000 0 0 0 0 165 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

2 651 243 444 2 260 567 211 147 974 689 50 028 019 179 415 950 13 257 575 2 471 827 494
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 259 104 950 76 839 000 3 500 000 0 178 115 950 650 000 80 989 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

26 000 000 26 000 000 0 0 0 0 26 000 000
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 26 000 000 26 000 000 0 0 0 0 26 000 000

70000941. Kultuuriministeerium

1 793 983 100 1 744 843 381 0 49 139 719 0 0 1 793 983 100
4   Eraldised 1 743 562 350 1 694 422 631 0 49 139 719 0 0 1 743 562 350
  41 Sotsiaaltoetused 9 390 000 9 390 000 0 0 0 0 9 390 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 9 390 000 9 390 000 0 0 0 0 9 390 000
    – kultuuri- ja spordistipendiumid 2 520 000 2 520 000 0 0 0 0 2 520 000
    – riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad 5 750 000 5 750 000 0 0 0 0 5 750 000
    – riiklikud toetused olümpiavõitjatele 1 120 000 1 120 000 0 0 0 0 1 120 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 734 172 350 1 685 032 631 0 49 139 719 0 0 1 734 172 350
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 644 616 404 1 595 476 685 0 49 139 719 0 0 1 644 616 404
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 1 321 129 932 1 321 129 932 0 0 0 0 1 321 129 932
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 4 133 074 4 133 074 0 0 0 0 4 133 074
    – Tartumaa Tervisespordikeskuse tegevuskulud 152 863 152 863 0 0 0 0 152 863
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 2 394 100 2 394 100 0 0 0 0 2 394 100
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 1 586 111 1 586 111 0 0 0 0 1 586 111
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 52 887 421 52 887 421 0 0 0 0 52 887 421
    – rahvaraamatukogud 35 778 336 35 778 336 0 0 0 0 35 778 336
    sealhulgas rahvaraamatukogude tegevuskulud 9 525 076 9 525 076 0 0 0 0 9 525 076
    sealhulgas rahvaraamatukogude teavikud 26 253 260 26 253 260 0 0 0 0 26 253 260
    – muuseumid 1 488 112 1 488 112 0 0 0 0 1 488 112
    – teatrid 14 080 973 14 080 973 0 0 0 0 14 080 973
    – linnaorkestrid 540 000 540 000 0 0 0 0 540 000
    – projekt «Kino tuleb tagasi» 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 1 005 209 301 1 005 209 301 0 0 0 0 1 005 209 301
    – Rahvusooper Estonia 118 636 995 118 636 995 0 0 0 0 118 636 995
    – Eesti Rahvusraamatukogu 86 702 965 86 702 965 0 0 0 0 86 702 965
    – Eesti Rahvusringhääling 403 429 341 403 429 341 0 0 0 0 403 429 341
    – Eesti Kultuurkapital hasartmängumaksu ning tubaka- ja alkoholiaktsiiside laekumisest (a) 396 440 000 396 440 000 0 0 0 0 396 440 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 258 900 136 258 900 136 0 0 0 0 258 900 136
    – Sihtasutus Jõulumäe Tervisekeskus 2 971 953 2 971 953 0 0 0 0 2 971 953
    – Eesti Filmi Sihtasutus 60 334 290 60 334 290 0 0 0 0 60 334 290
    – Sihtasutus Virumaa Muuseumid 6 042 330 6 042 330 0 0 0 0 6 042 330
    – Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum 523 969 523 969 0 0 0 0 523 969
    – Sihtasutus Eesti Draamateater 39 173 940 39 173 940 0 0 0 0 39 173 940
    – Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja 3 840 031 3 840 031 0 0 0 0 3 840 031
    – Sihtasutus Vene Teater 20 864 339 20 864 339 0 0 0 0 20 864 339
    – Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 19 745 112 19 745 112 0 0 0 0 19 745 112
    – Sihtasutus Ugala Teater 14 770 380 14 770 380 0 0 0 0 14 770 380
    – Sihtasutus Kultuurileht 16 278 395 16 278 395 0 0 0 0 16 278 395
    – Muuseumiehituse Sihtasutus 19 199 122 19 199 122 0 0 0 0 19 199 122
    – Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus 25 350 298 25 350 298 0 0 0 0 25 350 298
    – Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 24 431 562 24 431 562 0 0 0 0 24 431 562
    – Sihtasutus UNESCO Rahvuslik Komisjon 1 374 415 1 374 415 0 0 0 0 1 374 415
    – Tartu Jaani Kiriku Sihtasutus 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 4 000 000
  4500.8 Muudele residentidele 320 036 472 270 896 753 0 49 139 719 0 0 320 036 472
    – projekti- ja tegevustoetused kultuurile 163 569 512 114 429 793 0 49 139 719 0 0 163 569 512
    – projekti- ja tegevustoetused spordile 90 628 000 90 628 000 0 0 0 0 90 628 000
    – kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a) 65 838 960 65 838 960 0 0 0 0 65 838 960
  4500.9 Mitteresidentidele 3 450 000 3 450 000 0 0 0 0 3 450 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 3 450 000 3 450 000 0 0 0 0 3 450 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 89 555 946 89 555 946 0 0 0 0 89 555 946
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 74 165 946 74 165 946 0 0 0 0 74 165 946
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) 26 050 000 26 050 000 0 0 0 0 26 050 000
  4502.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 30 500 000 30 500 000 0 0 0 0 30 500 000
    – Eesti Rahvusringhääling 30 000 000 30 000 000 0 0 0 0 30 000 000
    – Eesti Rahvusraamatukogu 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
  4502.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 17 615 946 17 615 946 0 0 0 0 17 615 946
    – Sihtasutus Virumaa Muuseumid 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000
    – Sihtasutus Ugala Teater 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 1 200 000
    – Sihtasutus Narva Aleksandri Kirik 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum 350 000 350 000 0 0 0 0 350 000
    – Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus 1 565 946 1 565 946 0 0 0 0 1 565 946
    – Sihtasutus Jõulumäe Tervisekeskus 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
    – Pokumaa Sihtasutus 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
    – Sihtasutus Vene Teater 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – Muuseumiehituse Sihtasutus 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
  4502.8 Muudele residentidele 15 390 000 15 390 000 0 0 0 0 15 390 000
    – Tartu Pauluse Kirik 8 000 000 8 000 000 0 0 0 0 8 000 000
    – Kuressaare Laurentiuse Kirik 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – Von Krahli Teater 890 000 890 000 0 0 0 0 890 000
    – MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
    – MTÜ Mooste Külalisstuudio 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – Sihtasutus Kiviõli Seiklusturismi Keskus 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
5   Tegevuskulud 50 365 750 50 365 750 0 0 0 0 50 365 750
    – tegevuskulud 49 451 320 49 451 320 0 0 0 0 49 451 320
    – hasartmängumaksu nõukogu teenindamiskulud vastavalt hasartmängumaksu laekumisele (a) 914 430 914 430 0 0 0 0 914 430
6   Muud kulud 55 000 55 000 0 0 0 0 55 000

70000958. Muinsuskaitseamet

36 462 201 36 397 201 65 000 0 0 0 36 462 201
4   Eraldised 14 863 000 14 863 000 0 0 0 0 14 863 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 14 863 000 14 863 000 0 0 0 0 14 863 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 14 863 000 14 863 000 0 0 0 0 14 863 000
  4500.8 Muudele residentidele 14 863 000 14 863 000 0 0 0 0 14 863 000
5   Tegevuskulud 21 536 398 21 471 398 65 000 0 0 0 21 536 398
    sealhulgas riiklik programm «Pühakodade säilimine ja areng» 1 431 500 1 431 500 0 0 0 0 1 431 500
    sealhulgas toetus kultuurimälestiste omanikele mälestiste korrashoiuks ja restaureerimiseks 1 911 399 1 911 399 0 0 0 0 1 911 399
6   Muud kulud 62 803 62 803 0 0 0 0 62 803

70001159. Eesti Hoiuraamatukogu

8 301 320 7 720 320 581 000 0 0 0 8 301 320
5   Tegevuskulud 8 279 873 7 698 873 581 000 0 0 0 8 279 873
6   Muud kulud 21 447 21 447 0 0 0 0 21 447

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

5 385 542 5 350 542 35 000 0 0 0 5 385 542
5   Tegevuskulud 5 384 542 5 349 542 35 000 0 0 0 5 384 542
6   Muud kulud 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000

70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

23 344 395 22 544 395 800 000 0 0 0 23 344 395
4   Eraldised 17 000 000 17 000 000 0 0 0 0 17 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 17 000 000 17 000 000 0 0 0 0 17 000 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 17 000 000 17 000 000 0 0 0 0 17 000 000
  4500.8 Muudele residentidele 17 000 000 17 000 000 0 0 0 0 17 000 000
5   Tegevuskulud 6 340 462 5 540 462 800 000 0 0 0 6 340 462
6   Muud kulud 3 933 3 933 0 0 0 0 3 933

70004347. Võru Instituut

2 161 012 2 101 012 60 000 0 0 0 2 161 012
5   Tegevuskulud 2 160 012 2 100 012 60 000 0 0 0 2 160 012
6   Muud kulud 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000

Kontserdiorganisatsioonid

148 203 338 98 164 825 40 064 268 500 000 0 9 474 245 148 203 338
5   Tegevuskulud 135 118 320 89 849 042 39 483 025 500 000 0 5 286 253 135 118 320
6   Muud kulud 13 085 018 8 315 783 581 243 0 0 4 187 992 13 085 018

Muuseumid

204 755 076 157 900 340 44 523 106 388 300 460 000 1 483 330 204 295 076
5   Tegevuskulud 202 605 821 156 962 679 43 311 512 388 300 460 000 1 483 330 202 145 821
6   Muud kulud 2 149 255 937 661 1 211 594 0 0 0 2 149 255

Teatrid

169 542 510 108 706 195 58 346 315 0 840 000 1 650 000 168 702 510
5   Tegevuskulud 168 270 539 107 474 271 58 306 268 0 840 000 1 650 000 167 430 539
6   Muud kulud 1 271 971 1 231 924 40 047 0 0 0 1 271 971

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–33 311 518 –29 105 655 –2 565 108 0 0 –1 640 755 –33 311 518

Muuseumid

–12 498 –12 498 0 0 0 0 –12 498

20.6

Kohustuste vähenemine –12 498 –12 498 0 0 0 0 –12 498
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –12 498 –12 498 0 0 0 0 –12 498

Kontserdiorganisatsioonid

–23 484 049 –19 332 562 –2 510 732 0 0 –1 640 755 –23 484 049

20.6

Kohustuste vähenemine –23 484 049 –19 332 562 –2 510 732 0 0 –1 640 755 –23 484 049
  2081.6 – võetud laenude tagasimaksmine –13 199 492 –12 498 854 –32 658 0 0 –667 980 –13 199 492
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –10 284 557 –6 833 708 –2 478 074 0 0 –972 775 –10 284 557

Teatrid

–9 814 971 –9 760 595 –54 376 0 0 0 –9 814 971

20.6

Kohustuste vähenemine –9 814 971 –9 760 595 –54 376 0 0 0 –9 814 971
  2081.6 – võetud laenude tagasimaksmine –8 229 510 –8 229 510 0 0 0 0 –8 229 510
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –1 585 461 –1 531 085 –54 376 0 0 0 –1 585 461
 

Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

4 092 352 384 1 054 346 042 25 894 300 3 010 912 042 0 1 200 000 4 092 352 384
32   Kaupade ja teenuste müük 741 756 342 715 862 042 25 894 300 0 0 0 741 756 342
  320 Riigilõivud 570 501 950 570 501 950 0 0 0 0 570 501 950
  322 Kaupade ja teenuste müük 171 254 392 145 360 092 25 894 300 0 0 0 171 254 392
35   Toetused 3 012 112 042 0 0 3 010 912 042 0 1 200 000 3 012 112 042
38   Muud tulud 338 484 000 338 484 000 0 0 0 0 338 484 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
  382 Tulud varadelt 333 900 000 333 900 000 0 0 0 0 333 900 000
  388 Muud tulud 4 534 000 4 534 000 0 0 0 0 4 534 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

8 439 694 678 5 401 688 336 25 894 300 3 010 912 042 0 1 200 000 8 439 694 678
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 2 741 265 884 2 334 690 605 4 000 000 402 575 279 0 0 2 741 265 884
    sealhulgas riigiteede hoid 2 572 791 373 2 310 598 090 0 262 193 283 0 0 2 572 791 373

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

469 862 055 469 862 055 0 0 0 0 469 862 055
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 469 862 055 469 862 055 0 0 0 0 469 862 055
    sealhulgas riigiteede hoid 458 669 540 458 669 540 0 0 0 0 458 669 540

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

3 097 366 483 1 753 942 039 3 500 000 1 338 724 444 0 1 200 000 3 097 366 483
4   Eraldised 2 948 741 878 1 620 547 944 0 1 328 193 934 0 0 2 948 741 878
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 462 000 000 462 000 000 0 0 0 0 462 000 000
    – Edelaraudtee AS 182 000 000 182 000 000 0 0 0 0 182 000 000
    – Elektriraudtee AS 54 000 000 54 000 000 0 0 0 0 54 000 000
    – AS Eesti Post 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
    – AS Tallinna Lennujaam 13 000 000 13 000 000 0 0 0 0 13 000 000
    – Väinamere Liinid OÜ 170 000 000 170 000 000 0 0 0 0 170 000 000
    – ühistranspordi toetuste reserv 23 000 000 23 000 000 0 0 0 0 23 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 2 486 741 878 1 158 547 944 0 1 328 193 934 0 0 2 486 741 878
    – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 1 037 746 728 106 535 294 0 931 211 434 0 0 1 037 746 728
    – Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx 345 350 000 60 367 500 0 284 982 500 0 0 345 350 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 543 145 150 543 145 150 0 0 0 0 543 145 150
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 511 390 150 511 390 150 0 0 0 0 511 390 150
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 388 390 150 388 390 150 0 0 0 0 388 390 150
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 1 437 680 1 437 680 0 0 0 0 1 437 680
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 952 470 952 470 0 0 0 0 952 470
    – ühistranspordi sihtotstarbeline toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks maavalitsustele 47 000 000 47 000 000 0 0 0 0 47 000 000
    – ühistranspordi sihtotstarbeline toetus maanteetranspordi korraldamiseks maavalitsustele 339 000 000 339 000 000 0 0 0 0 339 000 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
    – Eesti Arengufond 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 103 000 000 103 000 000 0 0 0 0 103 000 000
    – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 79 000 000 79 000 000 0 0 0 0 79 000 000
    – Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus 24 000 000 24 000 000 0 0 0 0 24 000 000
  4500.8 Muudele residentidele 25 655 000 25 655 000 0 0 0 0 25 655 000
    – AS Alara 7 300 000 7 300 000 0 0 0 0 7 300 000
    – AS Metrosert 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
    – Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus 655 000 655 000 0 0 0 0 655 000
    – MTÜ Eesti Standardikeskus 7 900 000 7 900 000 0 0 0 0 7 900 000
    – Eesti Omanike Keskliit 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – MTÜ Eesti Korteriühistute Liit 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – tarbijakaitseühendused 800 000 800 000 0 0 0 0 800 000
    – muud mittetulundusühingud ja sihtasutused 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
  4500.9 Mitteresidentidele 6 100 000 6 100 000 0 0 0 0 6 100 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 6 100 000 6 100 000 0 0 0 0 6 100 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 560 500 000 448 500 000 0 112 000 000 0 0 560 500 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 380 000 000 380 000 000 0 0 0 0 380 000 000
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) 380 000 000 380 000 000 0 0 0 0 380 000 000
    – avalikult kasutatavate kohalike teede hoid 378 000 000 378 000 000 0 0 0 0 378 000 000
    – energiasäästu sihtprogramm 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
  4502.8 Muudele residentidele 180 500 000 68 500 000 0 112 000 000 0 0 180 500 000
    – Riigi Kinnisvara AS (ü) 68 500 000 68 500 000 0 0 0 0 68 500 000
    – AS Tallinna Lennujaam 112 000 000 0 0 112 000 000 0 0 112 000 000
5   Tegevuskulud 147 267 605 133 222 095 2 315 000 10 530 510 0 1 200 000 147 267 605
6   Muud kulud 1 357 000 172 000 1 185 000 0 0 0 1 357 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

27 002 106 27 002 106 0 0 0 0 27 002 106
4   Eraldised (ü) 19 902 794 19 902 794 0 0 0 0 19 902 794
  450 Sihtotstarbelised eraldised 19 902 794 19 902 794 0 0 0 0 19 902 794
    – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 19 535 294 19 535 294 0 0 0 0 19 535 294
    – Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx 367 500 367 500 0 0 0 0 367 500
5   Tegevuskulud (ü) 7 099 312 7 099 312 0 0 0 0 7 099 312

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

57 960 333 6 442 500 0 51 517 833 0 0 57 960 333
4   Eraldised (ü) 52 960 333 6 067 500 0 46 892 833 0 0 52 960 333
  450 Sihtotstarbelised eraldised 52 960 333 6 067 500 0 46 892 833 0 0 52 960 333
    – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 50 110 333 5 700 000 0 44 410 333 0 0 50 110 333
    – Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx 2 850 000 367 500 0 2 482 500 0 0 2 850 000
5   Tegevuskulud (ü) 5 000 000 375 000 0 4 625 000 0 0 5 000 000

70000303. Konkurentsiamet

28 442 430 28 438 430 4 000 0 0 0 28 442 430
4   Eraldised 549 130 549 130 0 0 0 0 549 130
  450 Sihtotstarbelised eraldised 549 130 549 130 0 0 0 0 549 130
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 549 130 549 130 0 0 0 0 549 130
  4500.9 Mitteresidentidele 549 130 549 130 0 0 0 0 549 130
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 549 130 549 130 0 0 0 0 549 130
5   Tegevuskulud 27 890 300 27 886 300 4 000 0 0 0 27 890 300
6   Muud kulud 3 000 3 000 0 0 0 0 3 000

70000800. Lennuamet

12 986 300 12 936 300 50 000 0 0 0 12 986 300
5   Tegevuskulud 12 984 300 12 934 300 50 000 0 0 0 12 984 300
6   Muud kulud 2 000 2 000 0 0 0 0 2 000

70001490. Maanteeamet

855 089 927 833 688 627 6 401 300 15 000 000 0 0 855 089 927
4   Eraldised 16 190 000 1 190 000 0 15 000 000 0 0 16 190 000
  41 Sotsiaaltoetused 475 000 475 000 0 0 0 0 475 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 475 000 475 000 0 0 0 0 475 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 475 000 475 000 0 0 0 0 475 000
    – riigiteede hoid 475 000 475 000 0 0 0 0 475 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 15 715 000 715 000 0 15 000 000 0 0 15 715 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 715 000 715 000 0 0 0 0 715 000
  4500.9 Mitteresidentidele 715 000 715 000 0 0 0 0 715 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 715 000 715 000 0 0 0 0 715 000
    sealhulgas riigiteede hoid 715 000 715 000 0 0 0 0 715 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 15 000 000 0 0 15 000 000 0 0 15 000 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 15 000 000 0 0 15 000 000 0 0 15 000 000
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 15 000 000 0 0 15 000 000 0 0 15 000 000
5   Tegevuskulud 838 290 577 832 313 377 5 977 200 0 0 0 838 290 577
    – tegevuskulud 5 977 200 0 5 977 200 0 0 0 5 977 200
    – riigiteede hoid 832 313 377 832 313 377 0 0 0 0 832 313 377
6   Muud kulud 609 350 185 250 424 100 0 0 0 609 350
    – muud kulud 424 100 0 424 100 0 0 0 424 100
    – riigiteede hoid 185 250 185 250 0 0 0 0 185 250

70003164. Patendiamet

20 589 700 20 389 700 200 000 0 0 0 20 589 700
4   Eraldised 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500.9 Mitteresidentidele 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – Euroopa Patendiorganisatsioon (a) 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
5   Tegevuskulud 19 553 000 19 353 000 200 000 0 0 0 19 553 000
6   Muud kulud 36 700 36 700 0 0 0 0 36 700

70003247. Tarbijakaitseamet

17 015 180 16 345 180 40 000 630 000 0 0 17 015 180
4   Eraldised 4 300 4 300 0 0 0 0 4 300
  450 Sihtotstarbelised eraldised 4 300 4 300 0 0 0 0 4 300
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 4 300 4 300 0 0 0 0 4 300
  4500.9 Mitteresidentidele 4 300 4 300 0 0 0 0 4 300
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 4 300 4 300 0 0 0 0 4 300
5   Tegevuskulud 17 005 880 16 335 880 40 000 630 000 0 0 17 005 880
6   Muud kulud 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

514 760 514 760 0 0 0 0 514 760
5   Tegevuskulud (ü) 514 760 514 760 0 0 0 0 514 760

70002414. Veeteede Amet

565 534 950 165 521 450 4 000 000 396 013 500 0 0 565 534 950
4   Eraldised 396 013 500 0 0 396 013 500 0 0 396 013 500
  450 Sihtotstarbelised eraldised 396 013 500 0 0 396 013 500 0 0 396 013 500
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 396 013 500 0 0 396 013 500 0 0 396 013 500
  4502.8 Muudele residentidele 396 013 500 0 0 396 013 500 0 0 396 013 500
    – AS Saarte Liinid 339 050 000 0 0 339 050 000 0 0 339 050 000
    – AS Tallinna Sadam 56 963 500 0 0 56 963 500 0 0 56 963 500
5   Tegevuskulud 169 071 450 165 171 450 3 900 000 0 0 0 169 071 450
    – tegevuskulud 160 071 450 156 171 450 3 900 000 0 0 0 160 071 450
    – talvine navigatsioon (ü) 9 000 000 9 000 000 0 0 0 0 9 000 000
6   Muud kulud 450 000 350 000 100 000 0 0 0 450 000

70003218. Tehnilise Järelevalve Amet

652 988 081 82 486 360 60 000 570 441 721 0 0 652 988 081
4   Eraldised 594 754 001 40 093 880 0 554 660 121 0 0 594 754 001
  450 Sihtotstarbelised eraldised 594 754 001 40 093 880 0 554 660 121 0 0 594 754 001
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 93 880 93 880 0 0 0 0 93 880
  4500.9 Mitteresidentidele 93 880 93 880 0 0 0 0 93 880
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 93 880 93 880 0 0 0 0 93 880
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 594 660 121 40 000 000 0 554 660 121 0 0 594 660 121
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 30 160 121 0 0 30 160 121 0 0 30 160 121
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 30 160 121 0 0 30 160 121 0 0 30 160 121
    – Tallinna Linnavalitsus 6 293 861 0 0 6 293 861 0 0 6 293 861
    – kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 23 866 260 0 0 23 866 260 0 0 23 866 260
  4502.8 Muudele residentidele 564 500 000 40 000 000 0 524 500 000 0 0 564 500 000
    – Elektriraudtee AS 371 500 000 40 000 000 0 331 500 000 0 0 371 500 000
    – AS Eesti Raudtee 193 000 000 0 0 193 000 000 0 0 193 000 000
5   Tegevuskulud 58 181 500 42 339 900 60 000 15 781 600 0 0 58 181 500
6   Muud kulud 52 580 52 580 0 0 0 0 52 580

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

44 015 000 44 015 000 0 0 0 0 44 015 000
4   Eraldised (ü) 40 000 000 40 000 000 0 0 0 0 40 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 40 000 000 40 000 000 0 0 0 0 40 000 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 40 000 000 40 000 000 0 0 0 0 40 000 000
  4502.8 Muudele residentidele 40 000 000 40 000 000 0 0 0 0 40 000 000
    – Elektriraudtee AS 40 000 000 40 000 000 0 0 0 0 40 000 000
5   Tegevuskulud (ü) 4 015 000 4 015 000 0 0 0 0 4 015 000

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

150 000 15 000 0 135 000 0 0 150 000
5   Tegevuskulud (ü) 150 000 15 000 0 135 000 0 0 150 000

70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

103 250 994 102 730 994 520 000 0 0 0 103 250 994
4   Eraldised 448 009 448 009 0 0 0 0 448 009
  450 Sihtotstarbelised eraldised 448 009 448 009 0 0 0 0 448 009
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 448 009 448 009 0 0 0 0 448 009
  4500.9 Mitteresidentidele 448 009 448 009 0 0 0 0 448 009
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 448 009 448 009 0 0 0 0 448 009
5   Tegevuskulud 102 683 900 102 163 900 520 000 0 0 0 102 683 900
    – tegevuskulud 79 883 900 79 363 900 520 000 0 0 0 79 883 900
    – tootmiskulud (a) 22 800 000 22 800 000 0 0 0 0 22 800 000
6   Muud kulud 119 085 119 085 0 0 0 0 119 085

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

600 000 600 000 0 0 0 0 600 000
5   Tegevuskulud (ü) 600 000 600 000 0 0 0 0 600 000

70003193. Patendiraamatukogu

5 473 485 5 296 387 95 000 82 098 0 0 5 473 485
5   Tegevuskulud 5 473 485 5 296 387 95 000 82 098 0 0 5 473 485

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

31 827 31 827 0 0 0 0 31 827
5   Tegevuskulud (ü) 31 827 31 827 0 0 0 0 31 827

70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

339 691 264 45 222 264 7 024 000 287 445 000 0 0 339 691 264
4   Eraldised 276 000 000 0 0 276 000 000 0 0 276 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 276 000 000 0 0 276 000 000 0 0 276 000 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 276 000 000 0 0 276 000 000 0 0 276 000 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 276 000 000 0 0 276 000 000 0 0 276 000 000
  4502.00 Riigile ja riigiasutustele 276 000 000 0 0 276 000 000 0 0 276 000 000
5   Tegevuskulud 63 665 264 45 220 264 7 000 000 11 445 000 0 0 63 665 264
6   Muud kulud 26 000 2 000 24 000 0 0 0 26 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

255 000 255 000 0 0 0 0 255 000
5   Tegevuskulud (ü) 255 000 255 000 0 0 0 0 255 000

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

1 700 000 255 000 0 1 445 000 0 0 1 700 000
5   Tegevuskulud (ü) 1 700 000 255 000 0 1 445 000 0 0 1 700 000

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–950 000 000 –950 000 000 0 0 0 0 –950 000 000

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

–950 000 000 –950 000 000 0 0 0 0 –950 000 000

10.1

Finantsvarade suurenemine –950 000 000 –950 000 000 0 0 0 0 –950 000 000
  101.1 – väärtpaberite soetamine –950 000 000 –950 000 000 0 0 0 0 –950 000 000
 

Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

3 534 603 892 37 380 864 77 601 475 3 335 487 143 70 897 530 13 236 880 3 463 706 362
32   Kaupade ja teenuste müük 101 405 919 23 804 444 77 601 475 0 0 0 101 405 919
  320 Riigilõivud 17 375 400 17 375 400 0 0 0 0 17 375 400
  322 Kaupade ja teenuste müük 84 030 519 6 429 044 77 601 475 0 0 0 84 030 519
35   Toetused 3 419 621 553 0 0 3 335 487 143 70 897 530 13 236 880 3 348 724 023
38   Muud tulud 13 576 420 13 576 420 0 0 0 0 13 576 420
  382 Tulud varadelt 12 174 420 12 174 420 0 0 0 0 12 174 420
  388 Muud tulud 1 402 000 1 402 000 0 0 0 0 1 402 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

5 371 821 062 1 874 598 034 77 601 475 3 335 487 143 70 897 530 13 236 880 5 300 923 532
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 48 784 667 25 331 167 6 181 000 4 594 500 200 000 12 478 000 48 584 667

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

592 500 592 500 0 0 0 0 592 500
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 592 500 592 500 0 0 0 0 592 500

70000734. Põllumajandusministeerium

235 266 294 204 852 588 145 000 7 501 583 22 767 123 0 212 499 171
4   Eraldised 35 950 290 32 987 327 0 2 962 963 0 0 35 950 290
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 14 000 000 14 000 000 0 0 0 0 14 000 000
    – Loomsete Jäätmete Käitlemise AS 14 000 000 14 000 000 0 0 0 0 14 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 21 950 290 18 987 327 0 2 962 963 0 0 21 950 290
    – kalanduse rakenduskava tehnilise abi meede 3 950 617 987 654 0 2 962 963 0 0 3 950 617
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 17 999 673 17 999 673 0 0 0 0 17 999 673
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 2 649 871 2 649 871 0 0 0 0 2 649 871
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 2 649 871 2 649 871 0 0 0 0 2 649 871
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 1 593 907 1 593 907 0 0 0 0 1 593 907
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 1 055 964 1 055 964 0 0 0 0 1 055 964
  4500.8 Muudele residentidele 14 000 000 14 000 000 0 0 0 0 14 000 000
    – MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 9 400 000 9 400 000 0 0 0 0 9 400 000
    – Maaelu Edendamise Sihtasutus 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
    – mittetulundusühingud 3 900 000 3 900 000 0 0 0 0 3 900 000
    – MTÜ Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
  4500.9 Mitteresidentidele 1 349 802 1 349 802 0 0 0 0 1 349 802
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 1 349 802 1 349 802 0 0 0 0 1 349 802
5   Tegevuskulud 199 210 276 171 804 533 100 000 4 538 620 22 767 123 0 176 443 153
6   Muud kulud 105 728 60 728 45 000 0 0 0 105 728

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

6 538 527 6 538 527 0 0 0 0 6 538 527
4   Eraldised (ü) 987 654 987 654 0 0 0 0 987 654
  450 Sihtotstarbelised eraldised 987 654 987 654 0 0 0 0 987 654
    – kalanduse rakenduskava tehnilise abi meede 987 654 987 654 0 0 0 0 987 654
5   Tegevuskulud (ü) 5 550 873 5 550 873 0 0 0 0 5 550 873

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

4 633 496 701 1 328 792 003 0 3 302 554 080 2 150 618 0 4 631 346 083
4   Eraldised 4 477 517 343 1 216 507 123 0 3 261 010 220 0 0 4 477 517 343
    – maaelu arengukava 2 365 485 763 525 341 097 0 1 840 144 666 0 0 2 365 485 763
    – maaelu arengukava tehnilise abi meede 48 771 520 12 192 880 0 36 578 640 0 0 48 771 520
    – põllumajanduse turukorraldus 187 222 312 1 041 156 0 186 181 156 0 0 187 222 312
    – koolipiimatoetus 28 000 000 12 000 000 0 16 000 000 0 0 28 000 000
    – ühtne pindalatoetus, energiakultuuri toetus ja täiendavad otsetoetused 1 505 071 374 545 465 396 0 959 605 978 0 0 1 505 071 374
    – teavitamis- ja müügiedendustoetus 2 000 000 600 000 0 1 400 000 0 0 2 000 000
    – maaelu ja põllumajanduse arendamine 46 600 000 46 600 000 0 0 0 0 46 600 000
    – kalanduse rakenduskava 277 466 374 69 366 594 0 208 099 780 0 0 277 466 374
    – kalanduse turukorraldus 13 000 000 0 0 13 000 000 0 0 13 000 000
    – kalanduse arengutoetused 3 900 000 3 900 000 0 0 0 0 3 900 000
5   Tegevuskulud 155 779 358 112 084 880 0 41 543 860 2 150 618 0 153 628 740
    sealhulgas SAPARDi tagasimaksed 1 160 116 1 160 116 0 0 0 0 1 160 116
6   Muud kulud 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

615 306 347 615 306 347 0 0 0 0 615 306 347
4   Eraldised (ü) 608 541 727 608 541 727 0 0 0 0 608 541 727
    – maaelu arengukava 525 341 097 525 341 097 0 0 0 0 525 341 097
    – maaelu arengukava tehnilise abi meede 12 192 880 12 192 880 0 0 0 0 12 192 880
    – põllumajanduse turukorraldus 1 041 156 1 041 156 0 0 0 0 1 041 156
    – teavitamis- ja müügiedendustoetus 600 000 600 000 0 0 0 0 600 000
    – kalanduse rakenduskava 69 366 594 69 366 594 0 0 0 0 69 366 594
5   Tegevuskulud (ü) 6 764 620 6 764 620 0 0 0 0 6 764 620

70000094. Veterinaar- ja Toiduamet

161 735 436 132 498 080 15 200 000 14 037 356 0 0 161 735 436
4   Eraldised 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
  4500.9 Mitteresidentidele 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
5   Tegevuskulud 161 411 683 132 174 327 15 200 000 14 037 356 0 0 161 411 683
6   Muud kulud 23 753 23 753 0 0 0 0 23 753

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

18 900 444 18 900 444 0 0 0 0 18 900 444
5   Tegevuskulud (ü) 18 900 444 18 900 444 0 0 0 0 18 900 444

70000071. Taimetoodangu Inspektsioon

44 850 699 44 350 699 500 000 0 0 0 44 850 699
4   Eraldised 450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
  4500.9 Mitteresidentidele 450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
5   Tegevuskulud 44 396 356 43 896 356 500 000 0 0 0 44 396 356
6   Muud kulud 4 343 4 343 0 0 0 0 4 343

70000036. Jõudluskontrolli Keskus

18 861 287 8 556 287 10 305 000 0 0 0 18 861 287
4   Eraldised 205 900 0 205 900 0 0 0 205 900
  450 Sihtotstarbelised eraldised 205 900 0 205 900 0 0 0 205 900
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 205 900 0 205 900 0 0 0 205 900
  4500.9 Mitteresidentidele 205 900 0 205 900 0 0 0 205 900
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 205 900 0 205 900 0 0 0 205 900
5   Tegevuskulud 16 855 387 8 556 287 8 299 100 0 0 0 16 855 387
6   Muud kulud 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0 1 800 000

70000059. Maamajanduse Infokeskus

16 084 507 6 049 245 700 000 1 095 262 8 240 000 0 7 844 507
5   Tegevuskulud 15 964 507 6 049 245 580 000 1 095 262 8 240 000 0 7 724 507
6   Muud kulud 120 000 0 120 000 0 0 0 120 000

70002213. Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo

1 657 792 1 607 792 50 000 0 0 0 1 657 792
5   Tegevuskulud 1 657 792 1 607 792 50 000 0 0 0 1 657 792

70000042. Põllumajandusuuringute Keskus

43 160 993 27 117 893 6 800 000 0 9 243 100 0 33 917 893
4   Eraldised 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
  4500.9 Mitteresidentidele 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
5   Tegevuskulud 42 918 512 26 925 412 6 750 000 0 9 243 100 0 33 675 412
6   Muud kulud 122 481 72 481 50 000 0 0 0 122 481

70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

56 948 820 33 270 458 18 500 000 5 178 362 0 0 56 948 820
5   Tegevuskulud 53 944 320 33 265 958 15 500 000 5 178 362 0 0 53 944 320
6   Muud kulud 3 004 500 4 500 3 000 000 0 0 0 3 004 500

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

12 374 801 12 374 801 0 0 0 0 12 374 801
5   Tegevuskulud (ü) 12 374 801 12 374 801 0 0 0 0 12 374 801

Maaparandusbürood

45 227 177 39 503 056 840 000 526 000 4 358 121 0 40 869 056
5   Tegevuskulud 45 217 749 39 493 628 840 000 526 000 4 358 121 0 40 859 628
6   Muud kulud 9 428 9 428 0 0 0 0 9 428

Põllumajandusmuuseumid

15 142 876 14 102 876 1 020 000 0 20 000 0 15 122 876
5   Tegevuskulud 15 114 579 14 099 579 995 000 0 20 000 0 15 094 579
6   Muud kulud 28 297 3 297 25 000 0 0 0 28 297

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
5   Tegevuskulud (ü) 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutused

50 603 813 8 565 890 17 360 475 0 23 918 568 758 880 26 685 245
5   Tegevuskulud 50 017 219 8 527 296 16 864 475 0 23 866 568 758 880 26 150 651
6   Muud kulud 586 594 38 594 496 000 0 52 000 0 534 594

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–199 880 000 –199 880 000 0 0 0 0 –199 880 000

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

–199 880 000 –199 880 000 0 0 0 0 –199 880 000

10.1

Finantsvarade suurenemine –199 880 000 –199 880 000 0 0 0 0 –199 880 000

1032.1.9

– laenude andmine mitteresidentidele –199 880 000 –199 880 000 0 0 0 0 –199 880 000
 

Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

78 691 590 429 78 618 604 000 1 200 000 71 786 429 0 0 78 691 590 429
30   Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 77 117 000 000 77 117 000 000 0 0 0 0 77 117 000 000
  300 Tulumaks 7 789 500 000 7 789 500 000 0 0 0 0 7 789 500 000
  302 Sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed 34 710 000 000 34 710 000 000 0 0 0 0 34 710 000 000
  303 Omandimaksud 67 000 000 67 000 000 0 0 0 0 67 000 000
  3031 Raskeveokimaks 67 000 000 67 000 000 0 0 0 0 67 000 000
  304 Maksud kaupadelt ja teenustelt 33 974 500 000 33 974 500 000 0 0 0 0 33 974 500 000
  3040 Käibemaks 22 920 000 000 22 920 000 000 0 0 0 0 22 920 000 000
  3042 Aktsiisid 10 565 500 000 10 565 500 000 0 0 0 0 10 565 500 000
  3043 Hasartmängumaks 489 000 000 489 000 000 0 0 0 0 489 000 000
  305 Maksud väliskaubanduselt ja -tehingutelt 576 000 000 576 000 000 0 0 0 0 576 000 000
  3050 Tollimaks 576 000 000 576 000 000 0 0 0 0 576 000 000
32   Kaupade ja teenuste müük 120 749 000 119 549 000 1 200 000 0 0 0 120 749 000
  320 Riigilõivud 4 043 000 4 043 000 0 0 0 0 4 043 000
  322 Kaupade ja teenuste müük 115 506 000 115 506 000 0 0 0 0 115 506 000
35   Toetused 71 786 429 0 0 71 786 429 0 0 71 786 429
38   Muud tulud 1 382 055 000 1 382 055 000 0 0 0 0 1 382 055 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 37 230 000 37 230 000 0 0 0 0 37 230 000
  382 Tulud varadelt 1 322 125 000 1 322 125 000 0 0 0 0 1 322 125 000
  388 Muud tulud 22 700 000 22 700 000 0 0 0 0 22 700 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

5 261 767 456 5 188 781 027 1 200 000 71 786 429 0 0 5 261 767 456
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 75 690 739 70 015 739 0 5 675 000 0 0 75 690 739

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

825 000 825 000 0 0 0 0 825 000
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 825 000 825 000 0 0 0 0 825 000

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

5 500 000 825 000 0 4 675 000 0 0 5 500 000
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 5 500 000 825 000 0 4 675 000 0 0 5 500 000

70000272. Rahandusministeerium

1 519 480 177 1 466 827 648 200 000 52 452 529 0 0 1 519 480 177
4   Eraldised 1 222 068 505 1 195 270 439 0 26 798 066 0 0 1 222 068 505
  41 Sotsiaaltoetused 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
    – õigusabi ja alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamine (a) 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 198 091 776 171 293 710 0 26 798 066 0 0 198 091 776
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 198 091 776 171 293 710 0 26 798 066 0 0 198 091 776
    – sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 24 518 066 0 0 24 518 066 0 0 24 518 066
    – muude asutuste õppelaenude põhiosa kustutamine (a) 300 752 300 752 0 0 0 0 300 752
    – muude asutuste erisoodustusmaks õppelaenudelt (a) 199 248 199 248 0 0 0 0 199 248
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 101 303 210 99 023 210 0 2 280 000 0 0 101 303 210
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 43 334 261 41 054 261 0 2 280 000 0 0 43 334 261
    – õppelaenude põhiosa kustutamine (a) 3 609 000 3 609 000 0 0 0 0 3 609 000
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt (a) 2 391 000 2 391 000 0 0 0 0 2 391 000
    – rahva ja eluruumide loendus 35 054 261 35 054 261 0 0 0 0 35 054 261
    – eraldised võitluseks salakaubanduse ja sigarettide võltsimise vastu 2 280 000 0 0 2 280 000 0 0 2 280 000
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 57 968 949 57 968 949 0 0 0 0 57 968 949
    – õppelaenude põhiosa kustutamine (a) 34 432 684 34 432 684 0 0 0 0 34 432 684
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt (a) 23 536 265 23 536 265 0 0 0 0 23 536 265
  4500.8 Muudele residentidele 60 000 000 60 000 000 0 0 0 0 60 000 000
    – õppelaenude riigitagatis (a) 60 000 000 60 000 000 0 0 0 0 60 000 000
  4500.9 Mitteresidentidele 11 770 500 11 770 500 0 0 0 0 11 770 500
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 11 770 500 11 770 500 0 0 0 0 11 770 500
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 1 018 976 729 1 018 976 729 0 0 0 0 1 018 976 729
  452.0 Valitsussektorisisesed toetused 993 222 425 993 222 425 0 0 0 0 993 222 425
  452.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 993 222 425 993 222 425 0 0 0 0 993 222 425
    – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) 993 222 425 993 222 425 0 0 0 0 993 222 425
  452.92 Euroopa Liidule 25 754 304 25 754 304 0 0 0 0 25 754 304
5   Tegevuskulud 231 135 672 205 281 209 200 000 25 654 463 0 0 231 135 672
    – tegevuskulud 217 935 672 192 081 209 200 000 25 654 463 0 0 217 935 672
  55 – Riigikassa arvelduste korraldamise ning riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamisega seotud kulud ja reitingukulud (a) 13 200 000 13 200 000 0 0 0 0 13 200 000
6   Muud kulud 66 276 000 66 276 000 0 0 0 0 66 276 000
    – intressikulud (a) 28 000 000 28 000 000 0 0 0 0 28 000 000
    – maamaksukulud (a) 38 000 000 38 000 000 0 0 0 0 38 000 000
    – kohtutele hagide esitamisel tasutav riigilõiv (a) 276 000 276 000 0 0 0 0 276 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

4 317 734 4 317 734 0 0 0 0 4 317 734
4   Eraldised (ü) 1 147 059 1 147 059 0 0 0 0 1 147 059
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 1 147 059 1 147 059 0 0 0 0 1 147 059
  452.0 Valitsussektorisisesed toetused 1 147 059 1 147 059 0 0 0 0 1 147 059
  452.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 1 147 059 1 147 059 0 0 0 0 1 147 059
    – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) 1 147 059 1 147 059 0 0 0 0 1 147 059
5   Tegevuskulud (ü) 3 170 675 3 170 675 0 0 0 0 3 170 675

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

20 210 005 3 952 271 0 16 257 734 0 0 20 210 005
4   Eraldised (ü) 1 147 059 1 147 059 0 0 0 0 1 147 059
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 1 147 059 1 147 059 0 0 0 0 1 147 059
  452.0 Valitsussektorisisesed toetused 1 147 059 1 147 059 0 0 0 0 1 147 059
  452.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 1 147 059 1 147 059 0 0 0 0 1 147 059
    – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) 1 147 059 1 147 059 0 0 0 0 1 147 059
5   Tegevuskulud (ü) 19 062 946 2 805 212 0 16 257 734 0 0 19 062 946

70000349. Maksu- ja Tolliamet

3 546 351 965 3 539 581 965 200 000 6 570 000 0 0 3 546 351 965
4   Eraldised 2 865 417 600 2 865 417 600 0 0 0 0 2 865 417 600
  41 Sotsiaaltoetused 2 864 840 000 2 864 840 000 0 0 0 0 2 864 840 000
  410 Sotsiaalkindlustustoetused 2 864 840 000 2 864 840 000 0 0 0 0 2 864 840 000
  4103 Riigipoolsed kanded kohustusliku kogumispensioni fondi (a) 2 864 840 000 2 864 840 000 0 0 0 0 2 864 840 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 577 600 577 600 0 0 0 0 577 600
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 577 600 577 600 0 0 0 0 577 600
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 27 600 27 600 0 0 0 0 27 600
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 27 600 27 600 0 0 0 0 27 600
    – Sisekaitseakadeemia 27 600 27 600 0 0 0 0 27 600
  4500.9 Mitteresidentidele 550 000 550 000 0 0 0 0 550 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 550 000 550 000 0 0 0 0 550 000
5   Tegevuskulud 669 629 365 662 859 365 200 000 6 570 000 0 0 669 629 365
    – tegevuskulud 657 829 365 651 059 365 200 000 6 570 000 0 0 657 829 365
  55 – maksumärgid (a) 11 800 000 11 800 000 0 0 0 0 11 800 000
6   Muud kulud 11 305 000 11 305 000 0 0 0 0 11 305 000
    – muud kulud 4 305 000 4 305 000 0 0 0 0 4 305 000
  65 – intressikulud (a) 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000

70000332. Statistikaamet

109 072 575 101 183 675 800 000 7 088 900 0 0 109 072 575
5   Tegevuskulud 109 072 575 101 183 675 800 000 7 088 900 0 0 109 072 575

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

950 675 950 675 0 0 0 0 950 675
5   Tegevuskulud (ü) 950 675 950 675 0 0 0 0 950 675

70003170. Riigihangete Amet

11 172 000 11 172 000 0 0 0 0 11 172 000
5   Tegevuskulud 11 172 000 11 172 000 0 0 0 0 11 172 000

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

747 303 825 747 303 825 0 0 0 0 747 303 825

70000272. Rahandusministeerium

747 303 825 747 303 825 0 0 0 0 747 303 825

10.1

Finantsvarade suurenemine 700 363 825 700 363 825 0 0 0 0 700 363 825
  10.1 – finantsvarade suurenemine 990 668 358 990 668 358 0 0 0 0 990 668 358

1019.1.9

– välismaiste osaluste ost –90 304 533 –90 304 533 0 0 0 0 –90 304 533
  1032.1 – laenude andmine –200 000 000 –200 000 000 0 0 0 0 –200 000 000

10.2

Finantsvarade vähenemine 160 000 000 160 000 000 0 0 0 0 160 000 000
  1032.2 – antud laenude tagasimaksed 160 000 000 160 000 000 0 0 0 0 160 000 000

20.6

Kohustuste vähenemine –113 060 000 –113 060 000 0 0 0 0 –113 060 000

2081.6.9

– võetud laenude tagasimaksed mitteresidentidele –113 060 000 –113 060 000 0 0 0 0 –113 060 000
 

Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

3 402 957 160 1 082 606 798 86 530 136 1 501 629 067 728 331 159 3 860 000 2 674 626 001
32   Kaupade ja teenuste müük 201 732 884 115 202 748 86 530 136 0 0 0 201 732 884
  320 Riigilõivud 112 506 900 112 506 900 0 0 0 0 112 506 900
  322 Kaupade ja teenuste müük 89 225 984 2 695 848 86 530 136 0 0 0 89 225 984
35   Toetused 2 233 820 226 0 0 1 501 629 067 728 331 159 3 860 000 1 505 489 067
38   Muud tulud 967 404 050 967 404 050 0 0 0 0 967 404 050
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 248 082 000 248 082 000 0 0 0 0 248 082 000
  382 Tulud varadelt 6 150 050 6 150 050 0 0 0 0 6 150 050
  388 Muud tulud 713 172 000 713 172 000 0 0 0 0 713 172 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

7 002 737 858 4 682 387 496 86 530 136 1 501 629 067 728 331 159 3 860 000 6 274 406 699
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 453 615 695 80 797 055 2 870 000 368 620 848 1 327 792 0 452 287 903

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

59 856 839 59 856 839 0 0 0 0 59 856 839
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 59 856 839 59 856 839 0 0 0 0 59 856 839

70000562. Siseministeerium

284 868 351 259 348 415 35 000 25 484 936 0 0 284 868 351
4   Eraldised 126 472 238 111 331 789 0 15 140 449 0 0 126 472 238
  41 Sotsiaaltoetused 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  4134 Õppetoetused 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 126 413 638 111 273 189 0 15 140 449 0 0 126 413 638
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 126 413 638 111 273 189 0 15 140 449 0 0 126 413 638
    – Pagulasfond, Euroopa Liidu Välispiiride Fond, Naasmisfond 18 472 599 4 618 150 0 13 854 449 0 0 18 472 599
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 17 806 039 16 520 039 0 1 286 000 0 0 17 806 039
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 10 834 039 10 834 039 0 0 0 0 10 834 039
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 6 428 403 6 428 403 0 0 0 0 6 428 403
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 4 405 636 4 405 636 0 0 0 0 4 405 636
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 1 600 000 1 600 000 0 0 0 0 1 600 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 5 372 000 4 086 000 0 1 286 000 0 0 5 372 000
    – Sihtasutus Eesti Migratsioonifond 3 900 000 3 900 000 0 0 0 0 3 900 000
    – horisontaalne tehniline abi 1 206 000 186 000 0 1 020 000 0 0 1 206 000
    – elukeskkonna rakendamise tegevuskava 266 000 0 0 266 000 0 0 266 000
  4500.8 Muudele residentidele 90 000 000 90 000 000 0 0 0 0 90 000 000
    – erakonnad 90 000 000 90 000 000 0 0 0 0 90 000 000
  4500.9 Mitteresidentidele 135 000 135 000 0 0 0 0 135 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 135 000 135 000 0 0 0 0 135 000
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 18 600 18 600 0 0 0 0 18 600
  452.8 Muudele residentidele 18 600 18 600 0 0 0 0 18 600
5   Tegevuskulud 158 316 113 147 936 626 35 000 10 344 487 0 0 158 316 113
6   Muud kulud 80 000 80 000 0 0 0 0 80 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

7 291 024 7 291 024 0 0 0 0 7 291 024
4   Eraldised (ü) 4 804 150 4 804 150 0 0 0 0 4 804 150
  450 Sihtotstarbelised eraldised 4 804 150 4 804 150 0 0 0 0 4 804 150
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 4 804 150 4 804 150 0 0 0 0 4 804 150
    – Pagulasfond, Euroopa Liidu Välispiiride Fond, Naasmisfond 4 618 150 4 618 150 0 0 0 0 4 618 150
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 186 000 186 000 0 0 0 0 186 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 186 000 186 000 0 0 0 0 186 000
    – horisontaalne tehniline abi 186 000 186 000 0 0 0 0 186 000
5   Tegevuskulud (ü) 2 486 874 2 486 874 0 0 0 0 2 486 874

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

2 395 844 368 656 0 2 027 188 0 0 2 395 844
4   Eraldised (ü) 1 472 000 186 000 0 1 286 000 0 0 1 472 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 472 000 186 000 0 1 286 000 0 0 1 472 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 472 000 186 000 0 1 286 000 0 0 1 472 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 1 472 000 186 000 0 1 286 000 0 0 1 472 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 1 472 000 186 000 0 1 286 000 0 0 1 472 000
    – horisontaalne tehniline abi 1 206 000 186 000 0 1 020 000 0 0 1 206 000
    – elukeskkonna rakendamise tegevuskava 266 000 0 0 266 000 0 0 266 000
5   Tegevuskulud (ü) 923 844 182 656 0 741 188 0 0 923 844

70000591. Kaitsepolitseiamet

263 629 000 263 629 000 0 0 0 0 263 629 000
6   Muud kulud 263 629 000 263 629 000 0 0 0 0 263 629 000

70000579. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

201 172 874 201 170 874 2 000 0 0 0 201 172 874
4   Eraldised 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  41 Sotsiaaltoetused 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
5   Tegevuskulud 201 107 874 201 105 874 2 000 0 0 0 201 107 874
6   Muud kulud 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000

70005186. Piirivalveamet

654 301 714 646 301 714 8 000 000 0 0 0 654 301 714
4   Eraldised 4 889 200 4 889 200 0 0 0 0 4 889 200
  41 Sotsiaaltoetused 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  4134 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 4 849 200 4 849 200 0 0 0 0 4 849 200
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 4 849 200 4 849 200 0 0 0 0 4 849 200
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 4 849 200 4 849 200 0 0 0 0 4 849 200
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 4 849 200 4 849 200 0 0 0 0 4 849 200
    – piirivalvurite pensionid (a) 4 849 200 4 849 200 0 0 0 0 4 849 200
5   Tegevuskulud 648 709 674 641 159 674 7 550 000 0 0 0 648 709 674
6   Muud kulud 702 840 252 840 450 000 0 0 0 702 840

70000728. Politseiamet

1 740 696 179 1 735 851 179 985 000 0 0 3 860 000 1 740 696 179
4   Eraldised 138 954 559 138 954 559 0 0 0 0 138 954 559
  41 Sotsiaaltoetused 2 304 280 2 304 280 0 0 0 0 2 304 280
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 1 684 280 1 684 280 0 0 0 0 1 684 280
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 1 684 280 1 684 280 0 0 0 0 1 684 280
  414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele 620 000 620 000 0 0 0 0 620 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 136 650 279 136 650 279 0 0 0 0 136 650 279
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 136 650 279 136 650 279 0 0 0 0 136 650 279
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 134 840 159 134 840 159 0 0 0 0 134 840 159
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 134 840 159 134 840 159 0 0 0 0 134 840 159
    – politseinike pensionid (a) 134 840 159 134 840 159 0 0 0 0 134 840 159
  4500.9 Mitteresidentidele 1 810 120 1 810 120 0 0 0 0 1 810 120
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 1 810 120 1 810 120 0 0 0 0 1 810 120
5   Tegevuskulud 1 586 589 520 1 581 744 520 985 000 0 0 3 860 000 1 586 589 520
6   Muud kulud 15 152 100 15 152 100 0 0 0 0 15 152 100

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

650 000 650 000 0 0 0 0 650 000
5   Tegevuskulud (ü) 650 000 650 000 0 0 0 0 650 000

70000585. Päästeamet

801 635 301 784 549 900 12 009 520 4 975 881 100 000 0 801 535 301
4   Eraldised 4 230 378 4 230 378 0 0 0 0 4 230 378
  41 Sotsiaaltoetused 3 364 378 3 364 378 0 0 0 0 3 364 378
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 454 378 454 378 0 0 0 0 454 378
  4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 90 000 90 000 0 0 0 0 90 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 364 378 364 378 0 0 0 0 364 378
  414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele 2 910 000 2 910 000 0 0 0 0 2 910 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 866 000 866 000 0 0 0 0 866 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 866 000 866 000 0 0 0 0 866 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – maakondlike kriisireguleerimisplaanide koostamine ja riskianalüüs 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
  4500.8 Muudele residentidele 350 000 350 000 0 0 0 0 350 000
  4500.9 Mitteresidentidele 16 000 16 000 0 0 0 0 16 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 16 000 16 000 0 0 0 0 16 000
5   Tegevuskulud 796 980 923 779 895 522 12 009 520 4 975 881 100 000 0 796 880 923
6   Muud kulud 424 000 424 000 0 0 0 0 424 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

1 009 263 1 009 263 0 0 0 0 1 009 263
5   Tegevuskulud (ü) 1 009 263 1 009 263 0 0 0 0 1 009 263

70004465. Sisekaitseakadeemia

172 796 228 143 785 356 20 076 000 6 101 940 2 832 932 0 169 963 296
4   Eraldised 8 383 425 7 223 870 0 0 1 159 555 0 7 223 870
  41 Sotsiaaltoetused 8 204 950 7 204 950 0 0 1 000 000 0 7 204 950
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 8 204 950 7 204 950 0 0 1 000 000 0 7 204 950
  4134 Õppetoetused 8 204 950 7 204 950 0 0 1 000 000 0 7 204 950
  450 Sihtotstarbelised eraldised 163 475 3 920 0 0 159 555 0 3 920
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 163 475 3 920 0 0 159 555 0 3 920
  4500.8 Muudele residentidele 159 555 0 0 0 159 555 0 0
  4500.9 Mitteresidentidele 3 920 3 920 0 0 0 0 3 920
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 3 920 3 920 0 0 0 0 3 920
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
  452.8 Muudele residentidele 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
5   Tegevuskulud 164 221 303 136 391 986 20 054 000 6 101 940 1 673 377 0 162 547 926
6   Muud kulud 191 500 169 500 22 000 0 0 0 191 500

70008440. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

120 538 663 120 538 663 0 0 0 0 120 538 663
5   Tegevuskulud 120 538 663 120 538 663 0 0 0 0 120 538 663

70000562. Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala)

2 309 483 853 446 415 340 42 552 616 1 096 445 462 724 070 435 0 1 585 413 418

70000562. Siseministeerium

1 362 330 324 265 884 862 0 1 096 445 462 0 0 1 362 330 324
4   Eraldised 1 340 563 324 251 457 862 0 1 089 105 462 0 0 1 340 563 324
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 340 563 324 251 457 862 0 1 089 105 462 0 0 1 340 563 324
    – regionaalarengu toetamine 1 238 445 673 149 340 211 0 1 089 105 462 0 0 1 238 445 673
    – Kodanikuühiskonna Sihtkapital 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
    – hasartmängumaksu laekumisest regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm (a) 62 103 000 62 103 000 0 0 0 0 62 103 000
    – usuühenduste toetamine 9 000 000 9 000 000 0 0 0 0 9 000 000
    – muud sihtotstarbelised eraldised 11 014 651 11 014 651 0 0 0 0 11 014 651
5   Tegevuskulud 21 767 000 14 427 000 0 7 340 000 0 0 21 767 000
    – tegevuskulud 10 767 000 3 427 000 0 7 340 000 0 0 10 767 000
  55 – Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude valimiskulud 11 000 000 11 000 000 0 0 0 0 11 000 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

42 467 211 42 467 211 0 0 0 0 42 467 211
4   Eraldised (ü) 39 040 211 39 040 211 0 0 0 0 39 040 211
  450 Sihtotstarbelised eraldised 39 040 211 39 040 211 0 0 0 0 39 040 211
5   Tegevuskulud (ü) 3 427 000 3 427 000 0 0 0 0 3 427 000

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

17 190 000 1 907 250 0 15 282 750 0 0 17 190 000
4   Eraldised (ü) 11 690 000 1 247 250 0 10 442 750 0 0 11 690 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 11 690 000 1 247 250 0 10 442 750 0 0 11 690 000
5   Tegevuskulud (ü) 5 500 000 660 000 0 4 840 000 0 0 5 500 000

Maavalitsused

947 153 529 180 530 478 42 552 616 0 724 070 435 0 223 083 094
4   Eraldised 733 180 883 3 914 000 5 196 448 0 724 070 435 0 9 110 448
  450 Sihtotstarbelised eraldised 733 180 883 3 914 000 5 196 448 0 724 070 435 0 9 110 448
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 733 180 883 3 914 000 5 196 448 0 724 070 435 0 9 110 448
    – laste riiklik hoolekanne 233 318 813 0 0 0 233 318 813 0 0
    – täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes 3 397 284 0 0 0 3 397 284 0 0
    – proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele 83 239 476 0 0 0 83 239 476 0 0
    – proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud 200 000 0 0 0 200 000 0 0
    – maanteetranspordi korraldamine 339 000 000 0 0 0 339 000 000 0 0
    – vee- ja õhutranspordi korraldamine 47 000 000 0 0 0 47 000 000 0 0
    – spordibaaside ülalpidamine 152 862 0 0 0 152 862 0 0
    – riigikoolide ülalpidamine 17 762 000 0 0 0 17 762 000 0 0
    – hallatavate asutuste majandustegevusest laekuvate tulude arvel tehtavad kulud 5 196 448 0 5 196 448 0 0 0 5 196 448
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 3 914 000 3 914 000 0 0 0 0 3 914 000
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 3 914 000 3 914 000 0 0 0 0 3 914 000
    – Tallinna Linnavalitsus – tervishoiu- ja perekonnaseisualane tegevus 3 914 000 3 914 000 0 0 0 0 3 914 000
5   Tegevuskulud 213 511 343 176 456 243 37 055 100 0 0 0 213 511 343
6   Muud kulud 461 303 160 235 301 068 0 0 0 461 303

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–10 039 743 –10 039 743 0 0 0 0 –10 039 743

70000728. Politseiamet

–10 039 743 –10 039 743 0 0 0 0 –10 039 743

10.1

Finantsvarade suurenemine –144 960 –144 960 0 0 0 0 –144 960
  1032.1 – laenude andmine –144 960 –144 960 0 0 0 0 –144 960

20.6

Kohustuste vähenemine –9 894 783 –9 894 783 0 0 0 0 –9 894 783
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –9 894 783 –9 894 783 0 0 0 0 –9 894 783
    – Viru Vangla kapitalirendi maksed –9 894 783 –9 894 783 0 0 0 0 –9 894 783
 

Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

1 032 660 332 18 065 019 70 726 170 733 884 654 209 984 489 0 822 675 843
32   Kaupade ja teenuste müük 79 073 689 8 347 519 70 726 170 0 0 0 79 073 689
  320 Riigilõivud 78 281 643 7 555 473 70 726 170 0 0 0 78 281 643
  322 Kaupade ja teenuste müük 792 046 792 046 0 0 0 0 792 046
35   Toetused 943 869 143 0 0 733 884 654 209 984 489 0 733 884 654
38   Muud tulud 9 717 500 9 717 500 0 0 0 0 9 717 500
  388 Muud tulud 9 717 500 9 717 500 0 0 0 0 9 717 500

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

43 350 158 678 42 336 682 919 69 606 616 733 884 654 209 984 489 0 43 140 174 189
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 228 876 447 124 758 583 5 245 000 93 872 864 5 000 000 0 223 876 447
  158 sealhulgas ravimivarude soetamine 62 500 000 62 500 000 0 0 0 0 62 500 000
  158 sealhulgas vaktsiinide soetamine 27 000 000 27 000 000 0 0 0 0 27 000 000
  158 sealhulgas diagnostikumid ja laboritarvikud 3 392 000 1 592 000 1 800 000 0 0 0 3 392 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

23 666 583 23 666 583 0 0 0 0 23 666 583
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 23 666 583 23 666 583 0 0 0 0 23 666 583

70001952. Sotsiaalministeerium

15 029 531 492 14 565 770 539 222 600 460 218 353 3 320 000 0 15 026 211 492
4   Eraldised 14 864 143 122 14 435 586 742 0 428 556 380 0 0 14 864 143 122
    – sotsiaalkaitse eraldised 92 828 431 15 309 038 0 77 519 393 0 0 92 828 431
    – ravikindlustuseta isikute vältimatu ravi 111 084 294 111 084 294 0 0 0 0 111 084 294
    – tehniline abi struktuuritoetuste kasutamiseks 4 300 000 645 000 0 3 655 000 0 0 4 300 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 14 655 930 397 14 308 548 410 0 347 381 987 0 0 14 655 930 397
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 14 302 085 279 14 302 085 279 0 0 0 0 14 302 085 279
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 14 222 472 127 14 222 472 127 0 0 0 0 14 222 472 127
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 1 925 000 1 925 000 0 0 0 0 1 925 000
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 1 316 909 1 316 909 0 0 0 0 1 316 909
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 320 155 573 320 155 573 0 0 0 0 320 155 573
    – laste riiklik hoolekanne (ü) 233 318 813 233 318 813 0 0 0 0 233 318 813
    – täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes (ü) 3 397 284 3 397 284 0 0 0 0 3 397 284
    – proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele 83 239 476 83 239 476 0 0 0 0 83 239 476
    – proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 13 881 074 645 13 881 074 645 0 0 0 0 13 881 074 645
    – Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud (a) 13 740 773 697 13 740 773 697 0 0 0 0 13 740 773 697
    – viljatusravi hüvitamine 7 200 000 7 200 000 0 0 0 0 7 200 000
    – Tartu Ülikool – residentuurikulud 125 300 948 125 300 948 0 0 0 0 125 300 948
    – Tartu Ülikool – geenivaramu pidamine ja säilitamine 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
    – Tartu Ülikool – viljatusravi uuringud 2 800 000 2 800 000 0 0 0 0 2 800 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 18 000 000 18 000 000 0 0 0 0 18 000 000
    – Eesti E-tervise Sihtasutus 18 000 000 18 000 000 0 0 0 0 18 000 000
  4500.8 Muudele residentidele 77 045 862 77 045 862 0 0 0 0 77 045 862
    – hasartmängumaksu laekumisest pere-, meditsiini-, hoolekande-, vanurite ning puuetega inimeste projektidele (a) 57 974 862 57 974 862 0 0 0 0 57 974 862
    – Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumisest (a) 19 071 000 19 071 000 0 0 0 0 19 071 000
  4500.9 Mitteresidentidele 2 567 290 2 567 290 0 0 0 0 2 567 290
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 2 567 290 2 567 290 0 0 0 0 2 567 290
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 353 845 118 6 463 131 0 347 381 987 0 0 353 845 118
    – haiglavõrgu arendamine 311 041 487 0 0 311 041 487 0 0 311 041 487
  4502.8 Muudele residentidele 42 803 631 6 463 131 0 36 340 500 0 0 42 803 631
    – AS Hoolekandeteenused 42 803 631 6 463 131 0 36 340 500 0 0 42 803 631
5   Tegevuskulud 165 348 370 130 143 797 222 600 31 661 973 3 320 000 0 162 028 370
6   Muud kulud 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

14 989 891 14 989 891 0 0 0 0 14 989 891
4   Eraldised (ü) 8 958 875 8 958 875 0 0 0 0 8 958 875
    – sotsiaalkaitse eraldised 1 850 744 1 850 744 0 0 0 0 1 850 744
    – tehniline abi struktuuritoetuste kasutamiseks 645 000 645 000 0 0 0 0 645 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 6 463 131 6 463 131 0 0 0 0 6 463 131
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 6 463 131 6 463 131 0 0 0 0 6 463 131
  4502.8 Muudele residentidele 6 463 131 6 463 131 0 0 0 0 6 463 131
    – AS Hoolekandeteenused 6 463 131 6 463 131 0 0 0 0 6 463 131
5   Tegevuskulud (ü) 6 031 016 6 031 016 0 0 0 0 6 031 016

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

14 231 800 1 733 820 0 12 497 980 0 0 14 231 800
4   Eraldised (ü) 4 300 000 645 000 0 3 655 000 0 0 4 300 000
    – tehniline abi struktuuritoetuste kasutamiseks 4 300 000 645 000 0 3 655 000 0 0 4 300 000
5   Tegevuskulud (ü) 9 931 800 1 088 820 0 8 842 980 0 0 9 931 800

70003477. Ravimiamet

39 970 199 5 134 753 34 835 446 0 0 0 39 970 199
4   Eraldised 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
  4500.9 Mitteresidentidele 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
5   Tegevuskulud 39 249 786 4 734 753 34 515 033 0 0 0 39 249 786
6   Muud kulud 320 413 0 320 413 0 0 0 320 413

70001975. Sotsiaalkindlustusamet

26 915 871 514 26 714 762 155 3 200 000 0 197 909 359 0 26 717 962 155
4   Eraldised 26 765 447 827 26 567 538 468 0 0 197 909 359 0 26 567 538 468
  41 Sotsiaaltoetused 26 526 734 151 26 328 824 792 0 0 197 909 359 0 26 328 824 792
  410 Sotsiaalkindlustustoetused (a) 20 653 192 452 20 653 192 452 0 0 0 0 20 653 192 452
  4100 Sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid (a) 20 259 292 452 20 259 292 452 0 0 0 0 20 259 292 452
  4102 Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a) 393 900 000 393 900 000 0 0 0 0 393 900 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 5 534 995 180 5 533 875 180 0 0 1 120 000 0 5 533 875 180
  4130 Peretoetused 3 806 342 960 3 806 342 960 0 0 0 0 3 806 342 960
    – peretoetused (a) 1 583 942 960 1 583 942 960 0 0 0 0 1 583 942 960
    – vanemahüvitis (a) 2 222 400 000 2 222 400 000 0 0 0 0 2 222 400 000
  4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 724 353 300 724 353 300 0 0 0 0 724 353 300
    – puuetega inimeste igakuulised toetused (a) 656 208 000 656 208 000 0 0 0 0 656 208 000
    – ühekordsed ja perioodilised toetused puuetega inimestele 2 091 000 2 091 000 0 0 0 0 2 091 000
    – erivajadustega inimeste rehabilitatsioon 41 054 300 41 054 300 0 0 0 0 41 054 300
    – erivajadustega laste rehabilitatsioon 25 000 000 25 000 000 0 0 0 0 25 000 000
  4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 799 428 350 799 428 350 0 0 0 0 799 428 350
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 204 870 570 203 750 570 0 0 1 120 000 0 203 750 570
    – eraldised kohustusliku kogumispensioni fondi (a) 18 251 057 18 251 057 0 0 0 0 18 251 057
    – eraldised õppelaenu kustutamiseks lapse sünni korral (a) 43 568 000 43 568 000 0 0 0 0 43 568 000
    – kahjuhüvitised seoses tööõnnetustega (a) 41 730 736 41 730 736 0 0 0 0 41 730 736
    – matusetoetused (a) 54 900 000 54 900 000 0 0 0 0 54 900 000
    – sotsiaaltoetused vanaduspensionieas välisriigist Eestisse asunutele (a) 1 894 577 1 894 577 0 0 0 0 1 894 577
    – hüvitised kuriteoohvritele (a) 2 161 600 2 161 600 0 0 0 0 2 161 600
    – ohvriabi (a) 1 196 000 1 196 000 0 0 0 0 1 196 000
    – täiendav lapsepuhkuse päevade tasu lapsevanematele, lisapuhkepäeva tasu puudega lapse vanematele, tasuline lapse toitmise vaheaeg (a) 17 941 100 17 941 100 0 0 0 0 17 941 100
    – elatistoetus 3 507 500 3 507 500 0 0 0 0 3 507 500
    – toetused represseeritutele 18 600 000 18 600 000 0 0 0 0 18 600 000
    – toetused olümpiavõitjatele 1 120 000 0 0 0 1 120 000 0 0
  414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele 338 546 519 141 757 160 0 0 196 789 359 0 141 757 160
    – kaitseväelaste pensionid 52 000 000 0 0 0 52 000 000 0 0
    – politseinike pensionid 134 840 159 0 0 0 134 840 159 0 0
    – Riigikontrolli ametnike pensionid (a) 5 015 040 5 015 040 0 0 0 0 5 015 040
    – riigikohtunike ja kohtunike pensionide suurendus (a) 19 800 000 19 800 000 0 0 0 0 19 800 000
    – prokuröride pensionide suurendus 5 100 000 0 0 0 5 100 000 0 0
    – õiguskantsleri pensioni suurendus (a) 495 120 495 120 0 0 0 0 495 120
    – avalike teenistujate pensionide suurendus (a) 116 447 000 116 447 000 0 0 0 0 116 447 000
    – piirivalvurite pensionid 4 849 200 0 0 0 4 849 200 0 0
  450 Sihtotstarbelised eraldised 238 713 676 238 713 676 0 0 0 0 238 713 676
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 238 713 676 238 713 676 0 0 0 0 238 713 676
    – psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne 235 163 676 235 163 676 0 0 0 0 235 163 676
    – psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne kohtumääruse alusel (a) 3 400 000 3 400 000 0 0 0 0 3 400 000
  4500.9 Mitteresidentidele 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
5   Tegevuskulud 150 297 387 147 097 387 3 200 000 0 0 0 150 297 387
    sealhulgas pensionide kojuviimise postikulud 6 700 000 6 700 000 0 0 0 0 6 700 000
6   Muud kulud 126 300 126 300 0 0 0 0 126 300

70006205. Tervishoiuamet

428 129 964 428 129 964 0 0 0 0 428 129 964
4   Eraldised 420 185 000 420 185 000 0 0 0 0 420 185 000
    – kiirabiteenuse osutamine 420 000 000 420 000 000 0 0 0 0 420 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 185 000 185 000 0 0 0 0 185 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 185 000 185 000 0 0 0 0 185 000
  4500.8 Muudele residentidele 185 000 185 000 0 0 0 0 185 000
    – AS Lõuna-Eesti Haigla – tegevusvaru haldamise kulud 185 000 185 000 0 0 0 0 185 000
5   Tegevuskulud 7 944 964 7 944 964 0 0 0 0 7 944 964

70005364. Tööturuamet

430 358 306 277 410 092 754 400 152 193 814 0 0 430 358 306
4   Eraldised 329 520 152 198 667 198 0 130 852 954 0 0 329 520 152
    – aktiivsed tööturumeetmed 118 382 001 7 985 000 0 110 397 001 0 0 118 382 001
  41 Sotsiaaltoetused 211 138 151 190 682 198 0 20 455 953 0 0 211 138 151
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 211 138 151 190 682 198 0 20 455 953 0 0 211 138 151
    – sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 40 929 151 20 473 198 0 20 455 953 0 0 40 929 151
  4132 Töötutoetus (a) 79 651 000 79 651 000 0 0 0 0 79 651 000
  4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 90 558 000 90 558 000 0 0 0 0 90 558 000
5   Tegevuskulud 100 838 154 78 742 894 754 400 21 340 860 0 0 100 838 154

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

461 880 461 880 0 0 0 0 461 880
5   Tegevuskulud (ü) 461 880 461 880 0 0 0 0 461 880

Sealhulgas inimressursi arendamise rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline abi

3 079 200 461 880 0 2 617 320 0 0 3 079 200
5   Tegevuskulud (ü) 3 079 200 461 880 0 2 617 320 0 0 3 079 200

70002940. Tervisekaitseinspektsioon

74 900 510 50 948 276 21 950 000 2 002 234 0 0 74 900 510
5   Tegevuskulud 74 191 124 50 938 890 21 250 000 2 002 234 0 0 74 191 124
6   Muud kulud 709 386 9 386 700 000 0 0 0 709 386

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

289 451 289 451 0 0 0 0 289 451
5   Tegevuskulud (ü) 289 451 289 451 0 0 0 0 289 451

70001969. Tööinspektsioon

43 213 689 32 308 189 0 10 905 500 0 0 43 213 689
5   Tegevuskulud 43 213 689 32 308 189 0 10 905 500 0 0 43 213 689

70003491. Riikliku Lepitaja Kantselei

1 480 886 1 480 886 0 0 0 0 1 480 886
5   Tegevuskulud 1 480 886 1 480 886 0 0 0 0 1 480 886

70003566. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

29 208 870 24 435 013 2 100 000 1 200 552 1 473 305 0 27 735 565
4   Eraldised 78 233 78 233 0 0 0 0 78 233
  450 Sihtotstarbelised eraldised 78 233 78 233 0 0 0 0 78 233
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 78 233 78 233 0 0 0 0 78 233
  4500.9 Mitteresidentidele 78 233 78 233 0 0 0 0 78 233
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 78 233 78 233 0 0 0 0 78 233
5   Tegevuskulud 29 122 637 24 348 780 2 100 000 1 200 552 1 473 305 0 27 649 332
6   Muud kulud 8 000 8 000 0 0 0 0 8 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

649 995 649 995 0 0 0 0 649 995
5   Tegevuskulud (ü) 649 995 649 995 0 0 0 0 649 995

70004494. Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus

1 080 014 1 080 014 0 0 0 0 1 080 014
4   Eraldised 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
  41 Sotsiaaltoetused 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
5   Tegevuskulud 1 030 014 1 030 014 0 0 0 0 1 030 014

70005163. Kemikaalide Teabekeskus

4 776 881 4 776 881 0 0 0 0 4 776 881
5   Tegevuskulud 4 776 881 4 776 881 0 0 0 0 4 776 881

70006292. Tervise Arengu Instituut

122 759 906 105 687 574 1 299 170 13 491 337 2 281 825 0 120 478 081
4   Eraldised 46 476 434 46 476 434 0 0 0 0 46 476 434
  450 Sihtotstarbelised eraldised 46 476 434 46 476 434 0 0 0 0 46 476 434
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 46 476 434 46 476 434 0 0 0 0 46 476 434
    – riiklikud ennetusstrateegiad 46 422 434 46 422 434 0 0 0 0 46 422 434
  4500.9 Mitteresidentidele 54 000 54 000 0 0 0 0 54 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 54 000 54 000 0 0 0 0 54 000
5   Tegevuskulud 76 273 072 59 200 740 1 299 170 13 491 337 2 281 825 0 73 991 247
6   Muud kulud 10 400 10 400 0 0 0 0 10 400

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

2 671 752 2 671 752 0 0 0 0 2 671 752
5   Tegevuskulud (ü) 2 671 752 2 671 752 0 0 0 0 2 671 752

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–1 119 554 0 –1 119 554 0 0 0 –1 119 554

70003477. Ravimiamet

–1 119 554 0 –1 119 554 0 0 0 –1 119 554

20.6

Kohustuste vähenemine –1 119 554 0 –1 119 554 0 0 0 –1 119 554

2082.6.8

– kapitaliliisingu maksed residentidele –1 119 554 0 –1 119 554 0 0 0 –1 119 554
 

Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUMI valitsemisala

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

77 420 000 74 920 000 2 500 000 0 0 0 77 420 000
32   Kaupade ja teenuste müük 43 420 000 40 920 000 2 500 000 0 0 0 43 420 000
  320 Riigilõivud 40 600 000 40 600 000 0 0 0 0 40 600 000
  322 Kaupade ja teenuste müük 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 2 500 000
  323 Laekumised õiguste müügist 320 000 320 000 0 0 0 0 320 000
38   Muud tulud 34 000 000 34 000 000 0 0 0 0 34 000 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 33 000 000 33 000 000 0 0 0 0 33 000 000
  388 Muud tulud 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

740 259 664 737 759 664 2 500 000 0 0 0 740 259 664
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 50 295 500 50 295 500 0 0 0 0 50 295 500

70002526. Välisministeerium

689 964 164 687 464 164 2 500 000 0 0 0 689 964 164
4   Eraldised 115 165 000 115 165 000 0 0 0 0 115 165 000
    – tsiviilmissioonid 5 500 000 5 500 000 0 0 0 0 5 500 000
  41 Sotsiaaltoetused 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000
  4134 Õppetoetused 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 109 635 000 109 635 000 0 0 0 0 109 635 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 109 635 000 109 635 000 0 0 0 0 109 635 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 3 500 000 3 500 000 0 0 0 0 3 500 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
    – Tallinna Inglise Kolledž 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
  4500.8 Muudele residentidele 800 000 800 000 0 0 0 0 800 000
    – MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – MTÜ Eesti NATO Ühing 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000
    – MTÜ Eesti Euroopa Liikumine 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
  4500.9 Mitteresidentidele 105 335 000 105 335 000 0 0 0 0 105 335 000
    – arengu- ja humanitaarabi 60 000 000 60 000 000 0 0 0 0 60 000 000
    – Euroopa Nõukogu Infotalitus 132 000 132 000 0 0 0 0 132 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 45 203 000 45 203 000 0 0 0 0 45 203 000
5   Tegevuskulud 574 599 164 572 099 164 2 500 000 0 0 0 574 599 164
    – tegevuskulud 573 405 664 570 905 664 2 500 000 0 0 0 573 405 664
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 700 000 700 000 0 0 0 0 700 000
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 493 500 493 500 0 0 0 0 493 500
6   Muud kulud 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000

§ 2.  Kululiikide määramine

  Käesolevas seaduses tähendab a arvestuslikku ning ü ülekantavat kulu. Tähistamata kulusummad on kindlaksmääratud kulu.

§ 3.  Seadustest tulenevate määrade ja piirsummade kehtestamine

  (1) Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 12 alusel kehtestatav põhitoetuse suurus õppekuu kohta on:
  1) õpilasel, kes õpib põhihariduse baasil põhihariduse nõudeta kutseõppe või kutsekeskharidusõppe õppekaval, 600 krooni;
  2) õpilasel, kes õpib keskhariduse baasil kutseõppe õppekaval, 600 krooni ja täiendav toetus 300 krooni;
  3) üliõpilasel, kes omandab kõrgharidust, 1000 krooni ja täiendav toetus 500 krooni;
  4) doktorandil 6000 krooni.

  (2) Olümpiavõitja toetuse määr on 10 000 krooni kuus vastavalt spordiseaduse § 13 lõikele 2.

  (3) Lapsetoetuse määr on 150 krooni kuus ja lapsehooldustasu määr 1200 krooni kuus vastavalt riiklike peretoetuste seaduse § 4 lõigetele 2 ja 3.

  (4) Vanemahüvitise määr on 4350 krooni kuus vastavalt vanemahüvitise seaduse § 3 lõikele 6.

  (5) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr on 400 krooni kuus vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 5 lõikele 1.

  (6) Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel on:
  1) ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäär 20 000 krooni vastavalt seaduse § 19 lõikele 9;
  2) tööruumide ja -vahendite kohandamise hüvitise ülemmäär 30 000 krooni vastavalt seaduse § 20 lõikele 4;
  3) tugiisikuga töötamise teenuse osutamise eest makstav tunnitasu määr 40 krooni vastavalt seaduse § 23 lõikele 6;
  4) töötutoetuse päevamäär 32,90 krooni vastavalt seaduse § 31 lõikele 1;
  5) stipendiumi tunnimäär 3,75 krooni vastavalt seaduse § 35 lõikele 6;
  6) sõidu- ja majutustoetuse ülemmäär 1200 krooni kuus vastavalt seaduse § 37 lõikele 5.

  (7) Toimetulekupiiri määr on 1000 krooni kuus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikele 11.

  (8) Matusetoetuse suurus on 3000 krooni vastavalt riikliku matusetoetuse seaduse § 6 lõikele 1.

  (9) Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikule ja temaga võrdsustatud isikule makstava tervishoiuteenuste ja ravimite hüvitise määr on 2500 krooni aastas vastavalt okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 6 lõikele 1.

  (10) Riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamäär on 25 000 krooni vastavalt Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse §-le 13.

  (11) Väikelinnadesse ja maapiirkondadesse esmakordselt tööle asuvale pedagoogilise kõrgharidusega õpetajale makstava tagastamatu lähteraha suurus on 200 000 krooni, millest esimesel aastal makstakse välja 50 protsenti, teisel ja kolmandal aastal 25 protsenti kogu toetuse summast vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-le 381 ning kutseõppeasutuse seaduse §-le 301.

  (12) Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär on 4350 krooni vastavalt sotsiaalmaksuseaduse §-le 21.

  (13) Kassareservi suurus on 2 836 300 915 krooni ja riigieelarve tulude laekumist ületavate kulude finantseerimise piirmäär on 8 500 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 36 lõikele 1.

  (14) Välisabi sildfinantseerimise suurim lubatud maht on 4 000 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 361 lõikele 1.

  (15) Eelarvelaenu suurim lubatud jääk on 5 500 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 39 lõikele 2.

  (16) Kassalaenu suurim lubatud jääk on 6 500 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 40 lõikele 2.

  (17) Vabariigi Valitsuse poolt avalike ülesannete täitmiseks antavate laenude suurim lubatud jääk on 2 000 000 000 krooni vastavalt riigieelarve seaduse § 401 lõikele 1.

  (18) Kooskõlas välissuhtlemisseaduse § 20 punktiga 5 ei ole vaja Riigikogus ratifitseerida välislepinguid, millest ühelgi eesseisval eelarveaastal Eesti Vabariigile tulenevate varaliste kohustuste või saamata jääva tulu maht ei ületa 3 protsenti riigiasutusele, kelle algatusel välisleping sõlmitakse, jooksvaks eelarveaastaks ettenähtud kulude summast.

  (19) Psüühiliste erivajadustega inimeste erihoolekande kogukonnas elamise teenusele ja ööpäevaringsele erihooldusteenusele suunatud isiku omaosaluse maksimaalne maksumus on 3000 krooni kuus.

  (20) Ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus kohtumäärusega teenusele paigutatud isiku kohta on 8344 krooni kuus.

§ 4.  Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfondi jaotamise põhimõtted

  (1) Eelarvete tasandusfondist (edaspidi tasandusfond) kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatav toetus T arvutatakse järgmiselt:

  T = (AK – AT)*k,

 

AT=(TM2008+RM2008)*0,5+(TM2007+RM2007)*0,3+(TM2006+RM2006)*0,2+

T tasandusfondi suurus konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses;
AK konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik keskmine tegevuskulu;
AT konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslikud tulud;
k toetustaseme koefitsient;
Cn konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste (0–6 eluaastat) arv, kooliealiste (7–18 eluaastat) arv, tööealiste (19–64 eluaastat) arv, vanurite (65+ eluaastat) arv rahvastikuregistri andmetel, kohalikest teedest maanteede ja tänavate arvestuslik pikkus (kõvakattega maanteed koefitsiendiga 0,26; tänavad 0,74; mittekõvakattega maanteed 0,047) kilomeetrites riikliku teeregistri andmetel ning hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega isikute arv hooldajatoetuse aruandele vastavalt;
 
Pn kohalike omavalitsuste arvestuslik keskmine tegevuskulu kroonides ühe lapse (0–6 eluaastat), kooliealise (7–18 eluaastat), tööealise (19–64 eluaastat), vanuri (65+ eluaastat), hooldatava ja hooldajateenust saava puudega isiku kohta ning kohalikest teedest maantee ning tänava arvestusliku pikkuse ühe kilomeetri kohta kroonides;

konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste arvu, kooliealiste arvu, tööealiste arvu, vanurite arvu, hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega isikute arvu ning kohalikest teedest maanteede ja tänavate arvestusliku koefitsientidega korrigeeritud pikkuse kilomeetrites ja iga vastava näitaja osas ühe ühiku kohta arvutatud kohalike omavalitsuste arvestusliku keskmise tegevuskulu korrutiste kogusumma kroonides;
TM üksikisiku tulumaksu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2006., 2007. ning 2008. aastal viiduna võrreldavaks 2009. aastal kehtiva kohaliku omavalitsuse üksustele laekuva tulumaksu osaga;
arvestuslik maamaks (1,25 protsenti üldise maa ja 0,6 protsenti põllumajandusmaa maksustamise hinnast 2008. aastal ning arvestades muudatusi looduskaitsealade osas 2009. aastal) konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses;
RM maavarade kaevandamisõiguse tasude ja vee-erikasutustasu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2006., 2007. ning 2008. aastal.

  (2) Tasandusfondist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatava toetuse ning kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatavate hariduskulude, toimetulekutoetuse, koolieelsete munitsipaallasteasutuste toetuse, koolilõuna kulude, sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse ning saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele täiendava toetuse jaotuse omavalitsusüksuste vahel ning jaotamise ulatuse, tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel eraldatavate vahendite jaotamisel kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtutakse kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõikes 6 sätestatud riigieelarvest eraldatava toetuse vähenemise kompenseerimise põhimõttest.

  (4) Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks kehtestanud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vahendite jaotust omavalitsusüksuste vahel, võib kuni nimetatud jaotuse kehtestamiseni eraldada igale omavalitsusüksusele alanud eelarveaasta igal kuul kuni ühe kaheteistkümnendiku eelmise aasta Vabariigi Valitsuse kinnitatud jaotuse alusel vastavale omavalitsusüksusele eraldatud tasandusfondi summast.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite puhul ei tohi kohaliku omavalitsuse üksused riigieelarvest saadud vahenditega asendada oma eelarvest samaks otstarbeks tehtavaid kulusid.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite (välja arvatud lõikes 1 nimetatud toetus) ja riigieelarve kulude artikli 4500.01 alt eraldatud vahendite eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud jääk kantakse omavalitsusüksuste poolt üle järgmisse eelarveaastasse samaks ettenähtud otstarbeks, kui eraldise andja ei ole kasutamata jäänud vahendite tagastamist riigieelarvesse muudel alustel ette näinud.

§ 5.  Toetustest ja majandustegevusest laekuvate tulude ning materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekuvate vahendite kasutamine

  (1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 35 Toetused ning artiklite 3220–3232 Laekumised majandustegevusest vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele tegevuskuludeks, eraldisteks, materiaalse ja immateriaalse vara soetamiseks ja renoveerimiseks ning muudeks kuludeks. Nimetatud summade arvel tehtavad kulud on järgmisse eelarveaastasse ülekantavad artiklite 3220–3232 tulude eelarveaasta lõpuks tegelikult laekunud summadega võrdses suuruses.

  (2) Riigieelarve tulude artiklite 3500.00, 3502.00 ja 352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt arvel on käesoleva seadusega sätestatud toetuse saajatel õigus kasutada vahendeid ainult vastavalt toetuse andja määratud otstarbele ja 2009. aasta jooksul. Toetuse saajate eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud vahendite arvel tehtavate kulude järgmisse eelarveaastasse ülekandmist võib taotleda ainult toetuse andja.

  (3) Riigi omandis oleva materiaalse ja immateriaalse vara tegelikult laekunud müügitulu osast, mis ületab käesoleva seaduse §-s 1 toodud vara müügist laekuva tulu suurust, on müüjal kuni kahe kolmandiku ulatuses õigus teha maa ja kinnisvaraobjektidega seotud investeeringuid (kuluartiklid 1550, 1551, 1554, 1555 ja 1556). Nimetatud kulude tegemise õigus tekib pärast müügi eest saadud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele.

§ 6.  Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude liigendamine

  Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele käesoleva seadusega määratud artikli 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ning artikli 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kulude objektilise liigenduse kinnitab Vabariigi Valitsus.

§ 7.  Kindlustushüvitiste kasutamine

  (1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 3888 Eespool nimetamata muud tulud konto 388800 Kindlustushüvitised vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele ainult kindlustusjuhtumi kahjude kompenseerimiseks, kahjustatud või hävinud vara taastamiseks või uue vara soetamiseks vastavalt kindlustuslepingule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud kindlustushüvitiste laekumiste arvel tehtavaid kulusid võib üle kanda järgmisse eelarveaastasse.

§ 8.  Vahendite eraldamine personali- ja majandamiskuludeks

  Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks tegevuskulude liigendust personali- ja majandamiskuludeks kinnitanud, võib kuni nimetatud vahendite jaotuse kinnitamiseni eraldada valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele vahendeid alanud eelarveaasta igal kuul, kuid mitte enam kui kahe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse vastuvõtmist, kuni ühe kaheteistkümnendikuni Vabariigi Valitsuse kinnitatud eelmise aasta personali- ja majandamiskulude summast.

§ 9.  Ühistranspordi korraldamise ja sotsiaalhoolekande kulude jaotamine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeerium (regionaalministri vastutusala) artikli 4500 ühistranspordi korraldamise kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister pärast 2009. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeerium (regionaalministri vastutusala) artikli 4500 sotsiaalhoolekande kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab sotsiaalminister pärast 2009. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas.

§ 10.  Valitsussektorisiseste eraldiste õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt kulude muutmine

  Ministeeriumidel oma valitsemisala piires ja põhiseaduslikel institutsioonidel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi käesoleva seadusega määratud valitsussektorisiseste eraldistega õppelaenude kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt seonduvate kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses kuluartiklite vahel majandusliku sisu järgi, teavitades sellest kirjalikult Rahandusministeeriumi.

§ 11.  Riigiasutuste ümberkorraldamisel, riigiasutuste tegevuse ümberkorraldamisel ning riigiasutuste likvideerimisel vabanevate vahendite kasutamine

  (1) Vabariigi Valitsusel on õigus riigiasutuste ühinemisel või jagunemisel, ümberkorraldamisel valitsusasutuseks või ühendamisel olemasoleva valitsusasutusega või tegevuse ümberkorraldamisel vähendada neile riigieelarves ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad oma reservi, ning nimetatud vahendite arvel finantseerida moodustatud või ümberkorraldatud riigiasutusi ning muid riigiasutusi ümberkorraldatud tegevuste osas.

  (2) Vabariigi Valitsuse reservist riigiasutuste ühinemiseks või jagunemiseks, ümberkorraldamiseks valitsusasutuseks või ühendamiseks olemasoleva valitsusasutusega või tegevuse ümberkorraldamisel eraldatud vahendeid võib riigieelarve seaduses sätestatud tingimustel ja korras üle kanda järgmisse eelarveaastasse.

§ 12.  Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping

  (1) Käesoleva seaduse kulude artiklite 450 ja 452 all määratud eraldiste kasutamiseks sõlmitakse riigieelarvelise eraldise kasutamise leping (edaspidi käesolevas paragrahvis leping) vastava põhiseadusliku institutsiooni või riigiasutuse ning eraldist saava juriidilise isiku vahel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohaliku omavalitsuse üksustega võib sõlmida lepingu riigieelarve kulude artikli 450 all määratud eraldiste kasutamiseks. Eesti Haigekassale, Kultuurkapitalile, Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja erakondadele määratud eraldise kasutamise kohta lepingut ei sõlmita. Samuti ei sõlmita lepingut käesolevas seaduses avalik-õiguslikele ülikoolidele esitatud riikliku koolitustellimuse tasumiseks, õppelaenude põhiosa kustutamiseks, maksudeks erisoodustustelt ja õppelaenude riigitagatiseks määratud eraldiste saajatega.

  (2) Kuni lepingu sõlmimiseni on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingu sõlmimiseks kohustatud riigieelarvelise eraldise saajal õigus teha kulutusi jaanuarikuu jooksul kuni ühe kaheteistkümnendikuni eraldisest. Enne lepingu sõlmimist tehtud kulud kajastatakse lepingus.

  (3) Lepingu väljamakse periood peab olema piiratud jooksva eelarveaastaga, ülekantavate kulude puhul järgmise eelarveaastaga. Eraldise saaja on kohustatud kandma lepingu kehtivusperioodil kasutamata jäänud eraldise riigieelarve tuludesse kümne tööpäeva jooksul lepingu lõppemisest arvates või taotlema vajaduse korral lepingu pikendamist.

  (4) Lepingus sätestatakse:
  1) lepingu objekt, s.o tegevused või projekt koos eesmärkidega ja lepingupoolte ühised huvid;
  2) lepingupooled, nende esindajad ja lepingupoolte esindajate esindusõigus;
  3) lepingu sõlmimise aeg ja koht;
  4) lepingu jõustumise tähtaeg;
  5) lepingu muutmise tingimused ja kord;
  6) lepingu lõpetamise tingimused ja kord;
  7) lepingupoolte õigused, kohustused ja vastutus;
  8) eraldise väljamaksete kuupäevaline ajagraafik, välja arvatud juhul, kui väljamakseid teostatakse kuludokumentide alusel;
  9) lepingu täitmist takistavad asjaolud, mida loetakse vääramatuks jõuks;
  10) lepingu täitmisel tekkivate vaidluste lahendamise kord;
  11) lepingu täitmise aruannete esitamise kord, sealhulgas teabe mitteesitamisega või eksitava teabe esitamisega seotud sanktsioonid;
  12) tegevuse või projekti teostamise tulemuslikkuse mõõtmist või hindamist võimaldavad kriteeriumid;
  13) muud andmed ja tingimused, kui need on olulised lepingu täitmise kvaliteedi eraldise kasutamise sihipärasuse tagamiseks ning avalike huvide realiseerimiseks;
  14) lepingupoolte andmed (postiaadress, registrikood, arvelduskonto number).

  (5) Riigieelarvelisest eraldisest väljamaksete tegemise alusdokument on leping, kui seaduses ei ole märgitud teisiti. Lepingu allkirjastatud koopia esitab põhiseaduslik institutsioon, ministeerium või Riigikantselei Rahandusministeeriumile viie tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates. Lepingu koopia võib esitada allkirjastatud elektroonilise faili kujul.

  (6) Lepingu sõlminud põhiseadusliku institutsiooni, ministeeriumi või Riigikantselei määratud asutusel ja Rahandusministeeriumil on õigus kontrollida eraldise saanud isiku esitatud aruannete õigsust, eraldise saamise aluseks olevate asjaolude paikapidavust ning eraldise kasutamise sihipärasust ja mõjusust.

  (7) Lepingu sõlminud põhiseaduslikul institutsioonil, ministeeriumil ja Riigikantseleil on õigus nõuda lepingu rikkumise korral eraldise saanud isikult leppetrahvi või talle eraldatud vahendite tagastamist.

  (8) Riigi asutatud sihtasutused, välja arvatud Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, hoiavad lepingu objektiks olevat eraldist e-riigikassa kontol. Samuti hoiab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatud vahendeid e-riigikassa kontol. Riigi asutatud sihtasutus võib e-riigikassa kontol hoida ka muid sihtasutusele kuuluvaid vahendeid. Vahendite e-riigikassa kontol hoidmise eest sihtasutusele intressi ei maksta. 2009. aasta lõpuks e-riigikassa kontol oleva ning kassapõhises arvestuses kasutamata jääva eraldise hoidmist e-riigikassa kontol jätkatakse vastavalt 2010. aasta riigieelarve seaduses sätestatud tingimustele.

  (9) Sõlmitud leping avalikustatakse kooskõlas avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punktiga 32 põhiseadusliku institutsiooni, ministeeriumi või Riigikantselei veebilehel viie tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates. Lepingute avalikustamisel ei kohaldata avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 10.

  (10) Kohaliku omavalitsuse üksusega sõlmitavas lepingus ei pea sätestama lepingu täitmise aruandlusega seonduvat, välja arvatud juhul, kui vastavat teavet ei ole võimalik saada kohaliku omavalitsuse üksuse jooksvast aruandlusest.

  (11) Lepingu sõlmimisega seonduvaid kulusid ei ole lubatud katta eraldiste arvel.

  (12) Eraldist saav isik on kohustatud pidama riigieelarvest eraldisena saadud raha kohta arvestust vastavalt raamatupidamise seadusele. Kui isik ei ole raamatupidamiskohustuslane, on ta kohustatud pidama eraldisena saadud raha kohta raamatupidamises eraldi kuluarvestust.

  (13) Vabariigi Valitsusel on õigus kehtestada riigieelarvelise eraldise kasutamise ja lepingu sõlmimise kohta lisatingimusi.

§ 13.  Välisabi sildfinantseerimine

  (1) Vabariigi Valitsuse korralduse välisabi projekti sildfinantseerimiseks valmistab ette Rahandusministeerium ministeeriumi või Riigikantselei, kelle valitsemisalas või halduses on välisabi saajaks olev riigiasutus, põhjendatud taotluse ning taotlust toetavate dokumentide alusel. Taotlus peab sisaldama ministeeriumi või Riigikantselei kinnitust, et ministeerium või Riigikantselei on nõus tähtaegselt tagastamata vahendite kinnipidamisega ministeeriumi või Riigikantselei eelarvelistest vahenditest.

  (2) Kui välisabi saaja ei ole riigiasutus, võib välisabi projekti riigi poolt sildfinantseerida vaid laenu andmise teel riigieelarve seaduse § 401 alusel, tingimustel ja korras.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib ministeerium või Riigikantselei taotleda ka välisabiprogrammile sildfinantseerimist, kui sildfinantseerimise vahendeid kasutatakse välisabi väljamaksmiseks välisabi saajale enne välisabi laekumist välisabi andjalt.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Vabariigi Valitsuse korralduses sätestatakse muu hulgas piirmäärad, sildfinantseerimise vahendite tagastamise eest vastutav ministeerium või Riigikantselei, tagastamise tähtajad ning tingimused tähtaegselt tagastamata jäänud vahendite kinnipidamiseks Rahandusministeeriumi poolt vastutava ministeeriumi või Riigikantselei eelarvelistest vahenditest.

§ 14.  Eraldised Euroopa Liidule

  Käesoleva seaduse § 1 6. osa Vabariigi Valitsus kulude artikli 452.92 Eraldised Euroopa Liidule arvel kulude tegemise õigus on Rahandusministeeriumil ning rahandusministri volitusel Maksu- ja Tolliametil.

§ 15.  Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulude tegemine ja muutmine ning toetuste kaasfinantseerimine

  (1) Kui Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt toetuse saamine toimub riigiasutuse poolt eelnevalt tehtud kulude hüvitamisena Euroopa Liidu, rahvusvahelise organisatsiooni, välisriigi või välisriigi valitsusvälise organisatsiooni poolt ning eelnevalt tehtud kulude katteks laekub toetus Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt eeldatavasti kulude tegemise aastast erineval eelarveaastal, tuleb riigiasutusel eelnevate kulude tegemiseks kasutada välisabi sildfinantseerimist.

  (2) Vabariigi Valitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seonduvate käesoleva seadusega määratud kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses artikligruppide, artiklite ja artiklite alajaotiste vahel ning sees. Struktuurivahendite rakendusasutusele ja -üksusele ettenähtud struktuurivahendite tehnilise abi meetmete toetuse summa suurendamine eelarveaasta kestel ei ole lubatud.

  (3) Riigiasutustel on kohustus tagada Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadava toetuse kaasfinantseerimisena kajastatavate kulude ühesugune kirjendamine riigieelarve täitmise aruandes ja toetuse andjale esitatavates aruannetes.

§ 16.  Mitmeaastaste kohustuste võtmine struktuuritoetuse andmisel

  Struktuuritoetuse andmisel on rakendusasutustel ja riigiasutustest rakendusüksustel õigus võtta kohustusi järgmiste aastate eelarvete arvel tingimusel, et kohustuste ja teostatud väljamaksete summaarne määr ei ületa meetme kogumahtu ja kohustuste võtmisel rakendatakse perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses või perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses sätestatud nõudeid.

§ 17.  Täiendavate vahendite eraldamine aastatel 2007–2013 Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks koostatavate valdkondlike rakenduskavade prioriteetsetes suundades sisalduvate tegevuste elluviimiseks

  (1) Täiendavaid riigieelarvelisi vahendeid (edaspidi täiendavad vahendid) eraldatakse Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks koostatavate valdkondlike rakenduskavade prioriteetsetes suundades sisalduvate tegevuste elluviimiseks aastatel 2007–2015 järgmiselt:
  1) inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 2 «Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine» – 88 542 015 krooni;
  2) inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund 4 «Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks» – 207 529 412 krooni;
  3) elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 5 «Hariduse infrastruktuuri arendamine» – 1 138 895 471 krooni (sealhulgas abikõlbmatu käibemaksu hüvitamiseks 570 005 471 krooni);
  4) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 1 «Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime» – 943 376 471 krooni;
  5) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 2 «Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» – 1 313 419 058 krooni (sealhulgas abikõlbmatu käibemaksu hüvitamiseks 1 027 893 176 krooni);
  6) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 3 «Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud» – 1 450 708 456 krooni;
  7) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 4 «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» – 278 703 315 krooni;
  8) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund 5 «Infoühiskonna edendamine» – 172 941 176 krooni.

  (2) Eelarveaastaks eraldatavate täiendavate vahendite väljamaksete mahud määratakse vastava aasta riigieelarve seadusega. Täiendavatest vahenditest seni tehtud või kavandatud väljamaksete ja järgnevaks eelarveaastaks eelarvesse planeeritavate vahendite summaarne määr ei tohi ületada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mahtusid. Täiendavate vahendite eraldamine kajastatakse vastava aasta riigieelarve seaduses eraldiseisvatel eelarveridadel kulude all, mille raames märgitakse samal eelarvereal ka vahendite eraldamise ja kasutamise sihtotstarve.

  (3) Kui täiendavad vahendid suunatakse kasutamiseks valitsusasutuste välistele juriidilistele isikutele, kajastatakse neid vastava aasta riigieelarve seaduses riigieelarvelise eraldisena ning nende vahendite kasutamisele kehtib käesoleva seaduse § 12 alusel määratud kord.

§ 18.  Täiendavad otsetoetused põllumajandustootjatele

  Käesoleva seaduse § 1 6. osa 8. jao Põllumajandusministeeriumi valitsemisala peatükis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet artikli 4 Eraldised real ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused muudest või määramata allikatest laekumistega seotud vahendeid kasutatakse ka 2008. aasta täiendavate otsetoetuste väljamaksmiseks.

§ 19.  Kaitseministeeriumi valitsemisala kulude muutmine NATO reageerimisjõudude rahvusvahelisele missioonile lähetamise korral

  NATO reageerimisjõudude rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile lähetamise korral on Vabariigi Valitsusel õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi Kaitseministeeriumi valitsemisala kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses artikligruppide, artiklite ja artiklite alajaotiste vahel ning sees.

§ 20.  Majandusprognoosiga seotud kulude tegemine

  (1) Ilma Vabariigi Valitsuse täiendava otsuseta võib alljärgnevaid käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud kulusid teha järgmises ulatuses:
  1) Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud (a) –12 805 812 261 krooni;
  2) Sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid (a) – 20 238 048 608 krooni;
  3) Riigipoolsed kanded kohustusliku kogumispensioni fondi (a) – 2 688 200 000 krooni;
  4) teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a) – 55 303 380 krooni;
  5) Eesti Kultuurkapital hasartmängumaksu ning tubaka- ja alkoholiaktsiiside laekumisest (a) – 382 775 000 krooni;
  6) kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a) – 62 607 600 krooni;
  7) hasartmängumaksu nõukogu teenindamiskulud vastavalt hasartmängumaksu laekumisele (a) – 869 550 krooni;
  8) hasartmängumaksu laekumisest regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm (a) – 59 055 000 krooni;
  9) hasartmängumaksu laekumisest pere-, meditsiini-, hoolekande-, vanurite ning puuetega inimeste projektidele (a) – 55 129 470 krooni;
  10) Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumisest (a) – 18 135 000 krooni;
  11) 6. osa 7. jao Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala artikli 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) muudest või määramata allikatest laekumistega seotud eelarve – 2 175 410 605 krooni.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud täiendavat otsust ei ole Vabariigi Valitsusel õigus teha enne 2009. aasta 1. septembrit.

  (3) Käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud eelarvelisi vahendeid kasutatakse selliselt, et ilma Riigikogu täiendava otsuseta jäetakse võtmata kohustused ja teostamata väljamaksed muudest või määramata allikatest laekumiste arvel järgmistes summades:
  1) Riigikantselei haldusala – 6 019 077 krooni;
  2) Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala – 55 114 477 krooni;
  3) Justiitsministeeriumi valitsemisala – 48 445 139 krooni;
  4) Kaitseministeeriumi valitsemisala – 108 954 596 krooni;
  5) Keskkonnaministeeriumi valitsemisala – 21 965 575 krooni;
  6) Kultuuriministeeriumi valitsemisala – 17 936 203 krooni;
  7) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala – 42 707 942 krooni;
  8) Põllumajandusministeeriumi valitsemisala – 19 009 425 krooni;
  9) Rahandusministeeriumi valitsemisala – 29 450 887 krooni;
  10) Siseministeeriumi valitsemisala – 116 441 602 krooni;
  11) Sotsiaalministeeriumi valitsemisala – 17 966 831 krooni;
  12) Välisministeerium – 17 237 975 krooni.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json