Teksti suurus:

Prokuröri ühest teenistuspiirkonnast teise üleviimisel tekkinud kulutuste hüvitamise kord

Prokuröri ühest teenistuspiirkonnast teise üleviimisel tekkinud kulutuste hüvitamise kord - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2010, 47

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Prokuröri ühest teenistuspiirkonnast teise üleviimisel tekkinud kulutuste hüvitamise kord

Vastu võetud 27.01.2005 nr 4
RTL 2005, 18, 188
jõustumine 06.02.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.12.2010RT I, 29.12.2010, 16601.01.2011

Määrus kehtestatakse «Prokuratuuriseaduse» § 161 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Prokuröri üleviimisel ühest teenistuspiirkonnast teise otsustab Riigiprokuratuur talle alates uude teenistuspiirkonda asumisest kahe kuu jooksul tekkinud elukohavahetusega seotud kulutuste hüvitamise käesolevas määruses sätestatud ulatuses ja korras.

§ 2.   Üleviimisega seotud kulutuste hüvitamine

  (1) Üleviimisega seotud kulutustena hüvitatakse teise teenistuspiirkonda üleviidud prokurörile:
  1) prokuröri ja temaga ühes leibkonnas elava perekonnaliikme ühekordsed sõidukulud;
  2) prokuröri ja temaga ühes leibkonnas elava perekonnaliikme isikliku vara veokulud, välja arvatud juhul, kui vara veoks tagatakse tasuta transport, ühekordselt;
  3) prokuröri ja temaga ühes leibkonnas elava perekonnaliikme majutuskulud püsiva elukoha puudumisel Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuni 15-kordse kuutöötasu alammäära ulatuses kogu leibkonna kohta.
[RT I, 29.12.2010, 166 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Üleviimisega seotud kulutuste hüvitamiseks esitab üleviidud prokurör Riigiprokuratuuri haldusosakonna haldusdirektorile kirjaliku avalduse, millele lisab üleviimisega seotud kulude tasumist tõendavad maksedokumendid.

  (3) Haldusdirektor kontrollib esitatud avalduse ja ümberasumisega seotud kulude põhjendatust ning teeb kahe nädala jooksul prokuröri avalduse saamisest arvates otsuse käesoleva määruse lõikes 1 nimetatud kulude hüvitamiseks.

  (4) Kõrgendatud maksumusega transpordivahendi liigi ja piletiklassi kasutamisest tekkinud kulud, kui oli võimalus kasutada madalama maksumusega sõidupiletit, hüvitatakse täies ulatuses vaid eelneval kokkuleppel Riigiprokuratuuriga.

  (5) Haldusdirektori põhjendatud taotluse alusel võib riigi peaprokurör suurendada hüvitatavate majutuskulude piirmäära.

  (6) Hüvitamisele kuuluv summa makstakse välja haldusdirektori otsuse alusel, millele on lisatud üleviimisega seotud kulude tasumist tõendavad maksedokumendid.

/otsingu_soovitused.json