Teksti suurus:

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2016, 47

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär

Vastu võetud 29.12.2016 nr 159

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 76 lõike 3 alusel.

§ 1. Õpetaja töötasu alammäär

 (1) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on alates 1. jaanuarist 2017. a 1000 eurot kuus.

 (2) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on alates 1. septembrist 2017. a 1050 eurot kuus.

§ 2. Rakendussätted

 (1) Vabariigi Valitsuse 8. jaanuari 2016. a määrus nr 5 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär