Teksti suurus:

Tee projekteerimise normid

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.11.2023
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2021, 34

Tee projekteerimise normid

Vastu võetud 05.08.2015 nr 106
RT I, 07.08.2015, 14
jõustumine 10.08.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.2021RT I, 31.12.2021, 3303.01.2022

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 99 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määruse lisas sätestatud nõudeid kohaldatakse avalikult kasutatavate maanteede projekteerimisel.

  (2) Teede projekteerimisel võib kasutada Eestile lähedastes kliimavöötmetes asuvate Euroopa riikide projekteerimise norme ning muid juhendmaterjale kui sellega luuakse tingimused ohutuks liiklemiseks. Teiste riikide normide ja juhendmaterjalide kasutamiseks peab tee omanik projekti seletuskirjas põhjendama nende kasutamise vajadust.

§ 2.   Rakendussätted

  Enne käesoleva määruse jõustumist algatatud tee ehitusprojektide koostamine ning teede ehitamine viiakse lõpuni lepingu sõlmimise hetkel kehtinud projekteerimise nõuete kohaselt.

Lisa Maanteede projekteerimisnormid
[RT I, 31.12.2021, 33 - jõust. 03.01.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json