Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses eesti keele kui teise keele ühtse põhikooli lõpueksami tulemuste teatamise ning vene keele riigieksamit asendava rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamiga

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2022, 3

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses eesti keele kui teise keele ühtse põhikooli lõpueksami tulemuste teatamise ning vene keele riigieksamit asendava rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamiga

Vastu võetud 21.12.2022 nr 31

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõigete 2 ja 4, § 31 lõigete 2 ja 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. aasta määruse nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. aasta määruses nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõikes 6 asendatakse sõna „päeva” sõnaga „tööpäeva”;

2) määrust täiendatakse §-ga 464 järgmises sõnastuses:

§ 464. Eksamikorralduse erisus 2022/2023. õppeaastal

2022/2023. õppeaastal ei saa gümnaasiumit lõpetav õpilane riigieksamit asendava rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamina sooritada тест по русскому языку как иностранному B1-taseme eksamit ega тест по русскому языку как иностранному B2-taseme eksamit (vene keel).”.

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 20. mai 2022. aasta määruse nr 15 „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal” muutmine

Haridus- ja teadusministri 20. mai 2022. aasta määruses nr 15 „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele” tekstiosaga „Inglise, prantsuse ja saksa keele”;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele” tekstiosaga „Inglise, prantsuse ja saksa keele”.

Tõnis Lukas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json