Teksti suurus:

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2022, 17

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal

Vastu võetud 20.05.2022 nr 15
RT I, 21.05.2022, 3
jõustumine 24.05.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2022RT I, 31.12.2022, 303.01.2023

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.   Riigieksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. aprill 2023. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–28. aprill 2023. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–5. mai; 8. mai 2023. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a.

  (2) Inglise, prantsuse ja saksa keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2022. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.
[RT I, 31.12.2022, 3 - jõust. 03.01.2023]

  (3) Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2022. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2.   Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 23. mai 2023. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 18. mai 2023. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 18.–19. mai 2023. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 25. mai 2023. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 25.–26. mai 2023. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 2. juuni 2023. a.

  (2) Inglise, prantsuse ja saksa keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende lisaeksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2022. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.
[RT I, 31.12.2022, 3 - jõust. 03.01.2023]

§ 3.   Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29.–30. mai 2023. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
  6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023. a;
  7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

§ 4.   Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  (1) 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022. a;
  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022. a;
  3) A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
  4) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3.–4. oktoober 2022. a;
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022. a.

  (2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022. a;
  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022. a;
  3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
  4) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3.–4. oktoober 2022. a;
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022. a.

  (3) III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17.–18. oktoober 2022. a;
  2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17.–21. oktoober 2022. a;
  3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12. jaanuar 2023. a;
  4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12. jaanuar 2023. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json