Teksti suurus:

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.01.2010
Avaldamismärge:

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel

Vastu võetud 27.10.2005 nr 47
RTL 2005, 111, 1707
jõustumine 01.01.2006

Muudetud järgmise määrusega ( kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

8.02.2006 nr 4 (RTL 2006, 15, 249) 1.03.2006

15.05.2006 nr 15 (RTL 2006, 43, 769) 29.05.2006

3.10.2006 nr 29 (RTL 2006, 73, 1334) 13.10.2006

19.12.2006 nr 35 (RTL 2006, 92, 1707) 1.01.2007

4.01.2008 nr 2 (RTL 2008, 5, 51) 20.01.2008 (rakendatakse alates 1.01.2008)

4.06.2008 nr 29 (RTL 2008, 49, 677) 1.01.2009

29.12.2008 nr 54 (RTL 2009, 1, 3) 10.01.2009 (rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2009)

 

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» §-de 11, 19 ja 23 alusel.

§ 1. Maakohtu kohtunike arv

(1) Harju Maakohtus on 66 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
1) Liivalaia kohtumaja – 24 kohtunikku;
2) Kentmanni kohtumaja – 28 kohtunikku;
3) Tartu mnt kohtumaja – 14 kohtunikku.

(2) Viru Maakohtus on 32 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:

[RTL 2008, 49, 677 − jõust. 1.01.2009]

1) Jõhvi kohtumaja – 8 kohtunikku;

[RTL 2009, 1, 3  − jõust. 10.01.2009] - (rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2009)

2) Kohtla-Järve kohtumaja – 6 kohtunikku;

[RTL 2006, 1, 3  − jõust. 10.01.2009] - (rakendatakse tagasiulatuvalt 1.01.2009)

3) Narva kohtumaja – 11 kohtunikku;
4) Rakvere kohtumaja – 7 kohtunikku.

(3) Pärnu Maakohtus on 22 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
1) Pärnu kohtumaja – 10 kohtunikku;
2) Haapsalu kohtumaja – 3 kohtunikku;
3) Kuressaare kohtumaja – 3 kohtunikku;
4) Rapla kohtumaja – 3 kohtunikku;
5) Paide kohtumaja – 3 kohtunikku.

(4) Tartu Maakohtus on 35 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
1) Tartu kohtumaja – 16 kohtunikku;
2) Jõgeva kohtumaja – 4 kohtunikku;
3) Viljandi kohtumaja – 4 kohtunikku;
4) Valga kohtumaja – 4 kohtunikku;
5) Võru kohtumaja – 4 kohtunikku;
6) Põlva kohtumaja – 3 kohtunikku.

§ 2. Halduskohtu kohtunike arv

(1) Tallinna Halduskohtus on 18 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
1) Tallinna kohtumaja – 15 kohtunikku;
2) Pärnu kohtumaja – 3 kohtunikku;

(2) Tartu Halduskohtus on 9 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
1) Tartu kohtumaja – 6 kohtunikku;
2) Jõhvi kohtumaja – 3 kohtunikku.

§ 3. Ringkonnakohtunike arv

Ringkonnakohtunike arv on järgmine:
1) Tallinna Ringkonnakohus – 29 kohtunikku;
2) Tartu Ringkonnakohus – 14 kohtunikku.

[RTL 2008, 49, 677 − jõust. 1.01.2009]

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks justiitsministri 21. märtsi 2005. a määrus nr 12 «Maa-, linna-, haldus- ja ringkonnakohtute kohtunike arv».

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

/otsingu_soovitused.json