Teksti suurus:

„Käibemaksuseaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 5, 61

„Käibemaksuseaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 30.12.2008 nr 63

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 5 lõike 3, § 12 lõike 2, § 32 lõike 6, § 35 lõike 11 ja § 36 lõike 5 alusel.

§ 1. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 70 «Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord» (RTL 2004, 44, 753) § 5 lõike 3 viimases lauses asendatakse arv «5» arvuga «9».

§ 2. Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 41 «Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord» (RTL 2004, 39, 656) § 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sihtotstarbelise toetusena laekunud rahasummalt käibemaksu arvutamisel leitakse käibemaksusumma käibemaksumääraga 18% maksustatava tehingu puhul laekunud summa jagamisel 1,18-ga ja saadud tulemuse korrutamisel 0,18-ga ning käibemaksumääraga 9% maksustatava tehingu puhul laekunud summa jagamisel 1,09-ga ja saadud tulemuse korrutamisel 0,09-ga.».

§ 3. Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruses nr 39 «Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord» (RTL 2004, 39, 654) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Põhivara või põhivara tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse puhul loetakse esimeseks kalendriaastaks ajavahemik päevast, millal põhivara või põhivara tarbeks soetatud kaup või saadud teenus võetakse kasutuses oleva põhivarana raamatupidamises arvele, kuni jooksva kalendriaasta lõpuni.»;

2) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kinnisasja või kinnisasja tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse puhul loetakse esimeseks kalendriaastaks ajavahemik päevast, millal kinnisasi või kinnisasja tarbeks soetatud kaup või saadud teenus võetakse kasutuses oleva põhivarana raamatupidamises arvele, kuni jooksva kalendriaasta lõpuni.».

§ 4. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 75 «Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord» (RTL 2004, 44, 758; 2005, 80, 1135) § 1 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isikule, kellel ei ole õigust sisendkäibemaks maha arvata, tagastatakse uue transpordivahendi soetamisel tasutud või ostuhinnalt arvutatud käibemaks pärast uue transpordivahendi toimetamist teise liikmesriiki, kui ta tõendab, et teises liikmesriigis on selle kauba ühendusesiseselt soetamiselt käibemaks makstud.

(2) Käibemaksu ei tagastata rohkem, kui selle uue transpordivahendi teise liikmesriiki toimetamise ajal kindlaksmääratud harilikult väärtuselt arvutatud käibemaksu ulatuses.».

§ 5. Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 40 «Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teistelt registreeritud maksukohustuslastelt saadud maksustatava käibe või «Käibemaksuseaduse» § 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtluses kasutatava kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva ning «Käibemaksuseaduse» § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest tasutud või tasumisele kuuluva sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord» (RTL 2004, 39, 655; 2005, 126, 1996) § 2 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv «5» arvuga «9».

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json