Teksti suurus:

Kultuuriministri 2. märtsi 2007. a määruse nr 6 “Muinsuskaitse Nõukogu põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 8, 88

Kultuuriministri 2. märtsi 2007. a määruse nr 6 “Muinsuskaitse Nõukogu põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.01.2009 nr 2

Määrus kehtestatakse «Muinsuskaitseseaduse» § 8 lõike 5 alusel.

Kultuuriministri 2. märtsi 2007. a määruses nr 6 «Muinsuskaitse Nõukogu põhimäärus» (RTL 2007, 22, 376) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) teeb ettepanekuid kultuuriväärtusega asja mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ning mälestise andmete muutmise kohta;»;

2) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Nõukogu koosolekud kutsub kokku kultuuriminister, Kultuuriministeeriumi asekantsler kultuuriväärtuste alal, Muinsuskaitseameti peadirektor, nõukogu esimees või vähemalt 1/3 nõukogu liikmetest.».

Minister Laine JÄNES

Kantsler Siim SUKLES

/otsingu_soovitused.json