Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määruse nr 160 „Politseivormiriietuse kirjeldus“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 4, 28

Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määruse nr 160 „Politseivormiriietuse kirjeldus“ muutmine

Vastu võetud 30.12.2008 nr 191

Määrus kehtestatakse «Politseiteenistuse seaduse» § 26 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määruses nr 160 «Politseivormiriietuse kirjeldus» (RT I 2006, 34, 261; 2007, 67, 415) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «väikest tärni» sõnadega «(lisa 1)»;

2) paragrahvi 3 lõigetest 2 ja 3 jäetakse välja sõnad «(lisa foto 1)»;

3) paragrahvi 4 tekstis asendatakse sõnad «(lisa foto 2)» sõnadega «(lisa 2)»;

4) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Eriüksuse varrukaembleem

Eriüksuse varrukaembleem on 90 mm kõrgune ja 75 mm laiune mustal taustal kollane K-tähe kujutis, mille sisse on kujundatud välgunool (lisa 3). K-tähe kõrgus koos sissekujundatud välgunoolega on 55 mm ja laius 60 mm. Embleemi ülaservas on kollaste kirjatähtedega sõna «komando». Sõna pikkus on 60 mm ja tähtede kõrgus on 7 mm. Embleemi ääristus on must. Varrukaembleemi värvid on «Pantone Color Formula Guide» värvitabeli järgi: kollane Pantone 116 C ja must Pantone Process Black C. Varrukaembleem kinnitatakse eriüksuse politseivormiriietuse vasaku varruka välisküljele 40 mm õlaõmblusest allapoole.»;

5) paragrahvi 5 tekstis asendatakse sõnad «(lisa foto 3)» sõnadega «(lisa 4)»;

6) paragrahvi 7 tekstis asendatakse sõnad «(lisa foto 4)» sõnadega «(lisa 5)»;

7) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad «(lisa foto 5)» ja «(lisa foto 6)» sõnadega «(lisa 6)»;

8) paragrahvi 8 lõigete 1 ja 2 viiendat lauset täiendatakse pärast vastavas käändes sõnu «kuldsest metallniidist punutud nöör» sõnadega «(lisa 6)»;

9) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kootud müts on tumesinine, pööratud äärega. Mütsi äärel esikeskõmbluse kohal on sõna POLITSEI. Mütsi vasakule küljele on tikitud vapilõvi.»;

10) paragrahvi 8 lõikest 7 jäetakse välja sõnad «või musta»;

11) paragrahvi 8 lõike 8 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 10 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Talvine välivorm koosneb jopest ja pükstest või tunkedest.»;

13) paragrahvi 10 lõike 2 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 10 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Mootorratturi välivorm koosneb tumesinisest kombinesoonist või jakist ja tunkedest või pükstest, mis on tugevdatud küünarnuki-, põlve- ja seljakaitsmetega.»;

15) paragrahvi 16 lõikes 3 asendatakse sõnad «esikinnis kolme nööbiga» sõnaga «esikinnisega»;

16) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Spordisärk on tumesinist värvi, ümmarguse kaeluse ja lühikeste varrukatega. Spordisärgi vasaku rinna piirkonnas on sõna POLITSEI.»;

17) paragrahvi 23 lõiked 5 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 24 kolmas ja neljas lause tunnistatakse kehtetuks;

19) määrust täiendatakse §-ga 261 järgmises sõnastuses:

« § 261. Kaelus

Kaelus on kõrge, väikese passeosaga ees ja taga.»;

20) paragrahvi 30 senine lõik loetakse lõikeks 1 ning § 30 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Eriüksuse identifitseerimissilt on mõõtmetega 75×95 mm, must (värvus Pantone Process Black C), musta ääristusega ja takjapaelaga kinnituv. Eriüksuse identifitseerimissildile on kollaste (värvus Pantone 116 C) numbritega tikitud politseiametniku identifitseerimisnumber, numbri mõõtmed 60×35 mm. Eriüksuse identifitseerimissilt kinnitatakse eriüksuse politseivormiriietuse vasaku varruka välisküljele vahetult varrukaembleemi alla.»;

21) paragrahvi 32 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «(lisa foto 7)» ja «(lisa foto 8)» sõnadega «(lisa 6)»;

22) paragrahvi 33 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna ««kolmenööripunutis»» sõnadega «(lisa 1)»;

23) paragrahvi 33 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna ««kahenööripunutis»» sõnadega «(lisa 1)»;

24) paragrahvi 33 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna ««ühenööripunutis»» sõnadega «(lisa 1)»;

25) määruse lisa asendatakse lisaga 1 vastavalt käesoleva määruse lisale 1;

26) määrust täiendatakse lisadega 2–6 (lisatud).

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister
siseministri ülesannetes Ivari PADAR

Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 7.01.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-00084.

 

 
Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määruse nr 160
"Politseivormiriietuse kirjeldus"
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määruse nr 191 sõnastuses)

POLITSEIAMETNIKE ERALDUSMÄRGID JA ESINDUSÕLAKUD

 

Eraldusmärgid

1. Politseipeadirektori eraldusmärk

2. Politseipeadirektori asetäitja, politseiprefekti, Keskkriminaalpolitsei direktori, Julgestuspolitsei direktori ning Politseikolledži direktori eraldusmärk

3. Politseidirektori eraldusmärk

4. Politseinõuniku, politseiaseprefekti ja ülemkomissari eraldusmärk

5. Vanemkomissari eraldusmärk

6. Komissari eraldusmärk

7. Politseijuhtivinspektori ja juhtivkonstaabli eraldusmärk

8. Politseivaneminspektori ja vanemkonstaabli eraldusmärk

9. Politseiinspektori ja konstaabli eraldusmärk

10. Politseinooreminspektori ja nooremkonstaabli eraldusmärk

11. Politseikadeti eraldusmärk - neljanda õpinguaasta kadeti eraldusmärk, kolmanda õpinguaasta kadeti eraldusmärk, teise õpinguaasta kadeti eraldusmärk ja esimese õpinguaasta kadeti eraldusmärk

 

 

 

 

Esindusõlakud

1. Politseipeadirektori, politseipeadirektori asetäitja, politseiprefekti, Keskkriminaalpolitsei direktori, Julgestuspolitsei direktori ning Politseikolledži direktori esindusõlak - "kolmenööripunutis"

 

2.  Politseidirektori, politseinõuniku, politseiaseprefekti, ülemkomissari, vanemkomissari, komissari, politseijuhtivinspektori ja juhtivkonstaabli esindusõlak - "kahenööripunutis"

 

3. Politseivaneminspektori, vanemkonstaabli, politseiinspektori, konstaabli, politseinooreminspektori ja nooremkonstaabli esindusõlak - "ühenööripunutis"

 

Rahandusminister
siseministri ülesannetes Ivari PADAR

 

 
Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määruse nr 160
"Politseivormiriietuse kirjeldus"
lisa 2
(Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määruse nr 191 sõnastuses)

VARRUKAEMBLEEM

Rahandusminister
siseministri ülesannetes Ivari PADAR

 

 
Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määruse nr 160
"Politseivormiriietuse kirjeldus"
lisa 3
(Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määruse nr 191 sõnastuses)

ERIüKSUSE VARRUKAEMBLEEM

 

Rahandusminister
siseministri ülesannetes Ivari PADAR

 

 
Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määruse nr 160
"Politseivormiriietuse kirjeldus"
lisa 4
(Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määruse nr 191 sõnastuses)

MÜTSIMÄRK

 

Rahandusminister
siseministri ülesannetes Ivari PADAR

 

 
Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määruse nr 160
"Politseivormiriietuse kirjeldus"
lisa 5
(Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määruse nr 191 sõnastuses)

VAPILÕVI

 

Rahandusminister
siseministri ülesannetes Ivari PADAR

 

 
Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määruse nr 160
"Politseivormiriietuse kirjeldus"
lisa 6
(Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määruse nr 191 sõnastuses)

ILUSTUSED

1. Politseipeadirektori, politseipeadirektori asetäitja, politseiprefekti, Keskkriminaalpolitsei direktori, Julgestuspolitsei direktori ning Politseikolledži direktori vormimütsi noka ilustus - kahes reas asetsevad kuldsed tammelehed

2. Politseidirektori vormimütsi noka ilustus - ühes reas asetsevad kuldsed tammelehed

 

3. Politseipeadirektori, politseipeadirektori asetäitja, politseiprefekti, Keskkriminaalpolitsei direktori, Julgestuspolitsei direktori, Politseikolledži direktori ja politseidirektori mantli, vormikuue ja õhtuvormi kuue krae ilustus - tammelehtedega ümbritsetud mõõga kujuline kuldsest metallist stantsitud või kuldniidiga tikitud ilustus

 

4. Politseinõuniku, politseiaseprefekti, ülemkomissari, vanemkomissari ja komissari vormikuue ja õhtuvormi kuue krae ilustus - kahest tammelehest koosnev kuldsest metallist stantsitud või kuldniidiga tikitud ilustus 

 

 

5. Politseipeadirektori, politseipeadirektori asetäitja, politseiprefekti, Keskkriminaalpolitsei direktori, Julgestuspolitsei direktori, Politseikolledži direktori, politseidirektori, politseinõuniku, politseiaseprefekti, ülemkomissari, vanemkomissari ning komissari vormimütsi ja vormikübara ilustus - kuldne metallniidist punutud nöör

Rahandusminister
siseministri ülesannetes Ivari PADAR