Teksti suurus:

Kohtute seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 4, 27

Kohtute seaduse muutmise seadus

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. jaanuari 2009. a otsusega nr 417

KOHTUTE SEADUSE MUUTMISE SEADUS
Vastu võetud 18. detsembril 2008. a

Kohtute seaduse (RT I 2002, 64, 390; 2008, 29, 189) § 47 lõike 1 punktis 2 ja § 103 lõikes 1 asendatakse sõna «kõrgtasemel» sõnadega «keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json