Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 5, 69

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Vastu võetud 30.12.2008 nr 547

«Tulumaksuseaduse» § 11 lõigete 1 ja 7 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusega nr 279 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord ja töökorraldus»:

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast» (RTL 2000, 21, 298; 2008, 54, 752) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
1) punktist 1 «Tallinn» Aruküla Põllumeeste Selts (registrikood 80233296) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 4. juuni 2008. a otsuse nr 7.1-11/510 kohaselt;
2) punktist 1 «Tallinn» Eesti Klavessiinisõprade Tsunft (registrikood 80140882) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 25. juuni 2008. a otsuse nr 7.1-11/589 kohaselt;
3) punktist 1 «Tallinn» Katleri Lastekaitsekeskus (registrikood 80130366) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 9. juuni 2008. a otsuse nr 7.1-11/531 kohaselt;
4) punktist 1 «Tallinn» Magistrite Klubi (registrikood 80153151) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 25. juuni 2008. a otsuse nr 7.1-11/590 kohaselt;
5) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Inimõiguste Instituut (registrikood 80013293) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 16. juuni 2008. a otsuse nr 7.1-11/559 kohaselt;
6) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Jalgpalliklubi Tondi (registrikood 80166466) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 4. juuni 2008. a otsuse nr 7.1-11/509 kohaselt;
7) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Lumen (registrikood 80243165) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 16. juuni 2008. a otsuse nr 7.1-11/558 kohaselt;
8) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Mauritiuse Instituut (registrikood 80075928) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 4. juuli 2008. a otsuse nr 7.1-11/632 kohaselt;
9) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Ratsaspordiklubi GKG (registrikood 80151730) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 4. juuni 2008. a otsuse nr 7.1-11/504 kohaselt;
10) punktist 1 «Tallinn» Munkācsy M. nimeline Eestimaa Ungarlaste Ühing (registrikood 80089631) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 16. juuni 2008. a otsuse nr 7.1-11/564 kohaselt;
11) punktist 1 «Tallinn» Noorteühing Eesti Pyladese Liit (registrikood 80040516) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punktide 3 ja 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 11. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/889 kohaselt;
12) punktist 1 «Tallinn» Nõmme Lastekaitse Liit (registrikood 80067076) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punktide 5 ja 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 12. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/894 kohaselt;
13) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Balti Meedia- ja Kultuuriarenduse Fond (registrikood 90006064) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 11. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/884 kohaselt;
14) punktist 1 «Tallinn» Tallinna Botaanikaaia Sõprade Selts (registrikood 80075638) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 10. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/877 kohaselt;
15) punktist 1 «Tallinn» Tallinna Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing (registrikood 80007720) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 11. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/890 kohaselt;
16) punktist 1 «Tallinn» Veloplus Klubi Mittetulundusühing (registrikood 80160083) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 11. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/887 kohaselt;
17) punktist 2 «Harju maakond» Jalgpalliklubi FS Junior (registrikood 80031368) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 11. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/886 kohaselt;
18) punktist 2 «Harju maakond» Jalgpalliklubi Tempori (registrikood 80039625) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 8. oktoobri 2008. a otsuse nr 7.1-11/1040 kohaselt;
19) punktist 2 «Harju maakond» Mittetulundusühing Ohtu Külaselts (registrikood 80118425) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 1. augusti 2008. a otsuse nr 7.1-11/730 kohaselt;
20) punktist 2 «Harju maakond» Sihtasutus Eesti Rahvuslik Klaverimuuseum (registrikood 90008850) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 30. juuni 2008. a otsuse nr 7.1-11/605 kohaselt;
21) punktist 6 «Jõgeva maakond» Jõgeva Segarahvatantsurühm Kaaratsim (registrikood 80087423) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punktide 2 ja 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 11. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/761 kohaselt;
22) punktist 6 «Jõgeva maakond» Jõgeva Spordiklubi Visa (registrikood 80077637) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punktide 2 ja 3 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 11. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/762 kohaselt;
23) punktist 6 «Jõgeva maakond» Lustivere Hooldekodu (registrikood 80134157) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 9. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/745 kohaselt;
24) punktist 6 «Jõgeva maakond» Mittetulundusühing Saduküla Hooldekodu (registrikood 80101873) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 27. oktoobri 2008. a otsuse nr 7.1-11/894 kohaselt;
25) punktist 6 «Jõgeva maakond» Palamuse Naisselts (registrikood 80012230) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 27. oktoobri 2008. a otsuse nr 7.1-11/897 kohaselt;
26) punktist 7 «Järva maakond» Järvamaa Sümfoniettorkester (registrikood 80052488) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 12. novembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/1023 kohaselt;
27) punktist 7 «Järva maakond» Paide Võimlemisklubi (registrikood 80074107) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 12. novembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/1022 kohaselt;
28) punktist 9 «Lääne-Viru maakond» Rakvere Teatri Sihtasutus (registrikood 90003108) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 23. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/299 kohaselt;
29) punktist 9 «Lääne-Viru maakond» Tapa linna Naisselts (registrikood 80152480) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 24. novembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/429 kohaselt;
30) punktist 11 «Pärnu maakond» Pärnu Lastekaitseühing (registrikood 80098378) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 13. oktoobri 2008. a otsuse nr 7.1-11/884 kohaselt;
31) punktist 14 «Tartu maakond» Alpiklubi Firn (registrikood 80112471) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 5. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/728 kohaselt;
32) punktist 14 «Tartu maakond» Balti Ajakirjandusuurijate Assotsiatsioon (registrikood 80046341) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 5. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/729 kohaselt;
33) punktist 14 «Tartu maakond» Eesti Vabaharidusliidu Kirjastus (registrikood 80026367) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 5. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/733 kohaselt;
34) punktist 14 «Tartu maakond» Eesti Valu Selts (registrikood 80165362) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 5. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/732 kohaselt;
35) punktist 14 «Tartu maakond» EESTI VIBULIIT (registrikood 80086814) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 9. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/739 kohaselt;
36) punktist 14 «Tartu maakond» Eesti ÜRO Assotsiatsioon (registrikood 80124532) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 9. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/740 kohaselt;
37) punktist 14 «Tartu maakond» Mittetulundusühing Kodukant Haage (registrikood 80186444) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 12. augusti 2008. a otsuse nr 7.1-11/664-1 kohaselt;
38) punktist 14 «Tartu maakond» Mittetulundusühing UFT-grupp (registrikood 80062400) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 8. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/735 kohaselt;
39) punktist 14 «Tartu maakond» MTÜ Naiste Varjupaik (registrikood 80169368) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 8. septembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/736 kohaselt;
40) punktist 14 «Tartu maakond» Sihtasutus Eesti Õiguskeskus (registrikood 90001411) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 13. novembri 2008. a otsuse nr 7.1-11/982 kohaselt;
41) punktist 15 «Valga maakond» Spordiklubi Viraaž (registrikood 80069069) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 28. juuli 2008. a otsuse nr 9-6/10171-1 kohaselt;
42) punktist 16 «Viljandi maakond» Jalgpalliklubi Karksi (registrikood 80009379) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 14. augusti 2008. a otsuse nr 7.1-11/669-1 kohaselt;
43) punktist 16 «Viljandi maakond» Mittetulundusühing Rahvaspordiklubi POWER (registrikood 80065539) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 9. juuli 2008. a otsuse nr 7.1-11/581 kohaselt.

2. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json