Teksti suurus:

Loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 1000-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu

Loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 1000-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.01.2013
Avaldamismärge:RT I 2009, 4, 29

Loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 1000-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu

Vastu võetud 30.12.2008 nr 194

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» § 31 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 1000-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu.

  (2) Määruse reguleerimisalasse ei kuulu «Ehitusseaduse» § 3 lõikes 71 nimetatud hooned, sidehooned, garaažid ja erihooned.

§ 2.  Hoonete liigid

  (1) Energiamärgis on nõutav kasutamise otstarbe järgi järgmistes üle 1000-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonetes:
  1) büroo- ja administratiivhooned;
  2) ärihooned (hotellid, muud majutushooned, toitlustushooned, jaekaubandushooned ja teenindushooned);
  3) avalikud hooned (meelelahutus-, haridus-, tervishoiu- ja muud avalikud hooned);
  4) transpordihooned;
  5) ühiselamute hooned.

  (2) Energiamärgis tuleb lõikes 1 nimetatud hoonetes paigaldada külastajate jaoks nähtavale kohale.

§ 3.  Energiamärgise väljastamine mitme kasutamise otstarbega hoonetele

  Kui ehitisregistrisse on kantud üle 1000-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoone kohta mitu kasutamise otstarvet, siis energiamärgis väljastatakse ja paigaldatakse külastajate jaoks nähtavale kohale iga ehitisregistrisse kantud hoone kasutamise otstarbe kohta eraldi.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta (EÜT L 1, 4.01.2003, lk 65–71).

Peaminister Andrus ANSIP


Majandus- ja
kommunikatsiooniminister Juhan PARTS


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json