Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2009. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 5, 58

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2009. aastal

Vastu võetud 07.01.2009 nr 1

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõigete 3 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 31 lõike 3 ja § 44 lõike 3 alusel, arvestades Eesti Vabariigi Valitsuse ning Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud Valitsuste vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Kalapüügi Komisjoni 27. istungi soovitusi ning tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekutele.

§ 1. Püük nakkevõrkudega

(1) Peipsi järvel kaldast arvates 1 km laiusel veealal ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates 500 m laiusel veealal on 2009. aastal keelatud:
1) püük nakkevõrkudega käesoleva määruse jõustumisest 14. märtsini ja 1. septembrist 31. detsembrini;
2) kasutada püügil nakkevõrkudega muid silmasuurusi kui 56–72 mm.

(2) Peipsi järvel kaldast arvates kaugemal kui 1 km ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates kaugemal kui 500 m on 2009. aastal keelatud:
1) püük nakkevõrkudega 20. aprillist 5. maini;
2) kasutada püügil nakkevõrkudega väiksemat silmasuurust kui 110 mm.

§ 2. Koha alammõõt

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 2009. aastal keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni on väiksem kui 35 cm või pikkus ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 40 cm.

§ 3. Koha kaaspüük

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on käesoleva määruse jõustumisest 5. maini 2009. a lubatud alamõõdulise koha kaaspüük jääalusel võrgupüügil kuni 15% arvuliselt kohasaagist ning jäävabal ajal toimuval võrgupüügil kuni 30% arvuliselt kohasaagist.

§ 4. Püügikeelud

(1) Peipsi järvel on 2. aprillist 30. aprillini 2009. a keelatud kalapüük põhjanoodaga, välja arvatud jääalune püük.

(2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 2009. aastal keelatud:
1) püük pöörinoodaga käesoleva määruse jõustumisest 1. septembrini, välja arvatud jääalune püük ja püük pöörinooda kaldale tõmbamisega;
2) püük kaldanoodaga 6. maist 15. juunini;
3) rääbise püük.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

/otsingu_soovitused.json