Teksti suurus:

„Elektroonilise side seadusega“ seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 4, 33

„Elektroonilise side seadusega“ seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 30.12.2008 nr 198

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 87 lõike 2, § 130 lõike 5, § 191 lõike 6 ja § 205 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2005. a määruses nr 30 «Riigilõivu tasaarvestuse kord numbrilubade andmisel» (RT I 2005, 11, 47), 6. jaanuari 2006. a määruses nr 2 «Aparatuuri nõuetele vastavuse kontrollimiseks hindamisteenuse tellimise ja kulude hüvitamise kord» (RT I 2006, 4, 15) ja 22. juuni 2006. a määruses nr 140 «Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded» (RT I 2006, 31, 237) asendatakse sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes.

§ 2. Vabariigi Valitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2003. a määrus nr 312 «Telekommunikatsioonivõrgu operaatori poolt kulude arvestamise ja kulude omistamise metoodika» (RT I 2003, 80, 532) ja 11. detsembri 2003. a määrus nr 313 «Püsiliini- ja sidumisteenuste tasude arvestamise metoodika» (RT I 2003, 80, 533) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP

Majandus- ja
kommunikatsiooniminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json