Teksti suurus:

Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu kehtestamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RTL 2009, 4, 55

Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu kehtestamine

Vastu võetud 08.01.2009 nr 4

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1131 lõike 2 alusel.Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavad ja säilitatavad erihoolekandeteenusel viibiva isiku dokumendid

(1) Erihoolekandeteenuse osutaja kogub ja säilitab teenusel viibiva isiku kohta järgmised dokumendid või nende ärakirjad:1) ärakiri isikut tõendavast dokumendist;2) isikule väljastatud suunamisotsus;3) ärakiri «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 111 lõike 1 alusel koostatud rehabilitatsiooniplaanist;4) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1133 alusel isikule koostatud tegevusplaan;5) arstitõend isiku terviseseisundi kohta, mille isik on teenuse osutajale esitanud «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1132 lõike 2 kohaselt;6) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 20 lõikes 6 nimetatud keelatud esemete ja ainete äravõtmise protokoll ja7) muud dokumendid või nende ärakirjad, mis on seotud isikule erihoolekandeteenuste osutamisega.(2) Lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele ja nende ärakirjadele kogub ja säilitab ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 202 lõikes 8 nimetatud eraldamise protokolli.Minister Maret MARIPUU


Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json