Teksti suurus:

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 4, 56

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Vastu võetud 09.01.2009 nr 5

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 48 lõike 4 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) meditsiiniseadmete loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule müüdud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel haigekassa poolt ja tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

(2) Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on meditsiiniseadme kaart, mille väljakirjutamise õigus on Tervishoiuametis registreeritud arstil.

(3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle käesolevas määruses kehtestatud tingimustel ja ulatuses.

§ 2. Glükomeetrite testribad

(1) Glükomeetrite testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Glükomeetrite testribade nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002076 AccutrendGlucose 50 tk 438.70 90% 10%
7002087 Accu-ChekActiveGlucose 50 tk 407.35 90% 10%
7002098 Glucocard II 50 tk 426.20 90% 10%
7000197 Esprit 50 tk 438.70 90% 10%
7000209 Omnitest Plus 50 tk 376.10 90% 10%
7000759 OptiumCombo 150+4 tk 1197.55   90% 10%
7000210 OptiumPlus 100 tk 809.00 90% 10%
7000221 OptiumPlus 50 tk 410.00 90% 10%
7000232 OptiumPlus 25 tk 218.00 90% 10%
7000243 PrecisionPlus 100 tk 840.85 90% 10%
7000254 PrecisionPlus 50 tk 425.60 90% 10%
7000265 PrecisionPlus 25 tk 218.00 90% 10%
7000276 Elite 50 tk 463.80 90% 10%
7000287 Glucocard X – Sensor 50 tk 438.70 90% 10%
7000298 Glucocard X – Sensor 25 tk 219.35 90% 10%
7002155 Entrust 50 tk 324.65 90% 10%
7002166 CareSens 50 tk 382.30 90% 10%
7002177 Accu-Chek Go 50 tk 423.70 90% 10%
7002683 Contour TS 50 tk 438.70 90% 10%

(õ) 7.04.2009 8:30

(2) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse diabeedihaigele kindlustatud isikule vajalike glükomeetrite testribade eest ainult järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) alla 19-aastasele isikule 600 testriba eest poolaastas;
2) rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni 600 testriba eest poolaastas;
3) I tüübi diabeedi haigele 300 testiriba eest poolaastas;
4) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, 150 testiriba eest poolaastas;
5) II tüübi diabeedi haigele, kes on tabletiravil, 50 testiriba eest poolaastas.

§ 3. Stoomihooldusvahendid

(1) ConvaTec’i kaheosalise süsteemiga stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000300 Alusplaadid 5 tk 251.20 90% 10%
7000311 Alusplaadid, laste 5 tk 300.00 90% 10%
7000322 Alusplaadid 100 mm 5 tk 300.00 90% 10%
7000333 Alusplaadid, kumerad 5 tk 327.00 90% 10%
7000344 Ileostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk 155.70 90% 10%
7000366 Ileostoomikotid 100 mm alusplaadile 10 tk 218.00 90% 10%
7000355 Ileostoomikotid alusplaadile, laste 10 tk 300.00 90% 10%
7000377 Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk 373.70 90% 10%
7000388 Kolostoomikotid, filtrita, alusplaadile C2S 30 tk 334.30 90% 10%
7000399 Urostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk 285.50 90% 10%
7002526 Combihesive 2S, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk 339.45 90% 10%
7002559 Combihesive 2S vormitav kumer alusplaat 5 tk 373.70 90% 10%
7002537 Esteem Synergy kinnine stoomikott 30 tk 675.80 90% 10%
7002548 Esteem Synergy alt lahtine stoomikott 10 tk 327.00 90% 10%
7002560 Esteem Synergy jäik alusplaat 5 tk 295.85 90% 10%
7002571 Esteem Synergy vormitav alusplaat 5 tk 389.30 90% 10%
7002582 Esteem Synergy (FLEX WHT) pehme alusplaat 5 tk 295.85 90% 10%
7002593 Esteem Synergy pediaatriline sisseehitatud sulguriga stoomikott, filtriga 10 tk 913.50 90% 10%
7002605 Esteem Synergy pediaatriline kinnine stoomikott 10 tk 581.00 90% 10%
7002616 Esteem Synergy pediaatriline alusplaat 5 tk 332.20 90% 10%
7002672 Combihesive Stomahesive vormitav alusplaat 5 tk 358.15 90% 10%

(2) Coloplast’i kaheosalise süsteemiga stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002100 Alusplaadid 5 tk 251.20 90% 10%
7000502 Alusplaadid 100 mm 5 tk 311.40 90% 10%
7000513 Alusplaadid, laste 5 tk 300.00 90% 10%
7000524 Alusplaadid, kumerad 5 tk 327.00 90% 10%
7000535 Ileostoomikotid alusplaadile 30 tk 498.30 90% 10%
7000546 Ileostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk 529.45 90% 10%
7000557 Ileostoomikotid, laste 30 tk 896.90 90% 10%
7000568 Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk 373.70 90% 10%
7000579 Kolostoomikotid, laste 30 tk 467.15 90% 10%
7000580 Ileostoomikotid alusplaadile 100 mm, 10 tk 311.45 90% 10%
7000591 Urostoomikotid alusplaadile 20 tk 591.70 90% 10%
7000603 Urostoomikotid, laste 20 tk 664.40 90% 10%

(3) ConvaTec’i üheosalise süsteemi stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000401 Üheosalised ileostoomikotid Stomadress Plus 10 tk 280.30 90% 10%
7000423 Üheosalised kolostoomikotid 30 tk 591.70 90% 10%
7000445 Üheosalised urostoomikotid 10 tk 467.15 90% 10%
7000412 Ileostoomikotid, filtriga-Esteem 10 tk 311.45 90% 10%
7000434 Kolostoomikotid, filtriga-Esteem 30 tk 716.30 90% 10%
7002627 Esteem urostoomikott (standartne) 10 tk 654.00 90% 10%
7002638 Esteem, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk 448.45 90% 10%
7002649 Esteem, pediaatriline, klambrita, tühjendatav stoomikott 10 tk 794.15 90% 10%

(4) Coloplast’i üheosalise süsteemi stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000614 Üheosalised ileostoomikotid 30 tk 872.00 90% 10%
7000625 Üheosalised kolostoomikotid 30 tk 591.70 90% 10%
7000636 Üheosalised urostoomikotid 20 tk 934.30 90% 10%

(5) ConvaTec’i stoomihoolduse lisavahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Stoomihoolduse lisavahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000456 Stoomikotivöö 1 tk   57.10 90% 10%
7000467 Pasta 60 g 1 tk 143.25 90% 10%
7000478 Pulber 25 g 1 tk   62.30 90% 10%
7000489 Nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakesed 100 tk 197.25 90% 10%
7000490 Öine uriinikogumiskott 1 tk   62.30 90% 10%

(6) Colopast’i stoomihoolduse lisavahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Stoomihoolduse lisavahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000647 Stoomikotivöö 1 tk   57.10 90% 10%
7000704 Pasta 60 g 1 tk 143.30 90% 10%
7000715 Kaitsekreem 1 tk   93.45 90% 10%

(7) Haigekassa võtab üle stoomihooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomi omava kindlustatud isiku kohta järgmises ulatuses:
1) ühe- või kaheosalise kolostoomi, ileostoomi või urostoomi süsteemi korral kuni 370 koti eest poolaastas;
2) kaheosalise kolostoomi, ileostoomi või urostoomi süsteemi korral kuni 125 alusplaadi eest poolaastas;
3) 6 pasta, pulbri või kaitsekreemi eest poolaastas;
4) 1 stoomikotivöö eest poolaastas;
5) ühe- või kaheosalise urostoomi süsteemi korral 6 öise uriinikogumiskoti eest poolaastas;
6) 100 nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakese eest poolaastas.

§ 4. Trahheostoomi hooldusvahendid

(1) Trahheostoomi hooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Trahheostoomi hooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000726 Trahheostoomia plaastrid – Flexiderm 20 tk 1122.70 90% 10%
7000658 Trahhestoomia filtrid – Provox 20 tk   790.25 90% 10%
7000669 Trahhestoomia filtrid – ProvoxHi 20 tk   850.20 90% 10%
7000737 Nahapuhastusplaastrid 50 tk   403.30 90% 10%
7000748 Trahheostoomi kaitse 1 tk   414.20 90% 10%

(2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi hooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse ühe trahheostoomi omava kindlustatud isiku kohta järgmises ulatuses:
1) 60 trahheostoomi plaastri eest poolaastas;
2) 50 nahapuhastusplaastri eest poolaastas;
3) 60 trahheostoomi filtri eest aastas;
4) 1 trahheostoomi kaitse eest aastas.

§ 5. Esmased varased ortoosid

(1) AS Gadox’i esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001772 Postoperatiivsed tallatoed   291.70 90% 10%
7001783 Kämblaluude murdejärgne ortoos   323.90 90% 10%
7001794 Epikondüliidiortoos   194.10 90% 10%
7001806 Põlvetugi 1645.40 90% 10%
7001817 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 4264.50 90% 10%
7001828 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1425.30 90% 10%
7001839 Tugikorsett 1641.25 90% 10%
7001840 Korrigeeriv jalatugi 1111.80 90% 10%
7001851 Randmeortoos   296.90 90% 10%

(2) OÜ Eesti Ortoosikeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001862 Postoperatiivsed tallatoed   291.70 90% 10%
7001873 Kämblaluude murdejärgne ortoos   323.90 90% 10%
7001884 Epikondüliidiortoos   194.10 90% 10%
7001895 Põlvetugi 1645.40 90% 10%
7001907 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 4264.50 90% 10%
7001918 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1425.30 90% 10%
7001929 Tugikorsett 1641.25 90% 10%
7001930 Korrigeeriv jalatugi 1111.80 90% 10%
7001941 Randmeortoos   296.90 90% 10%

(3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001952 Postoperatiivsed tallatoed   291.70 90% 10%
7001963 Kämblaluude murdejärgne ortoos   323.90 90% 10%
7001974 Epikondüliidiortoos   194.10 90% 10%
7001985 Põlvetugi 1645.40 90% 10%
7001996 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 4264.50 90% 10%
7002009 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1425.30 90% 10%
7002010 Tugikorsett 1641.25 90% 10%
7002021 Korrigeeriv jalatugi 1111.80 90% 10%
7002032 Randmeortoos   296.90 90% 10%

(4) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002414 Postoperatiivsed tallatoed   291.70 90% 10%
7002425 Kämblaluude murdejärgne ortoos   323.90 90% 10%
7002436 Epikondüliidiortoos   194.10 90% 10%
7002447 Põlvetugi 1645.40 90% 10%
7002458 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 4264.50 90% 10%
7002469 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1425.30 90% 10%
7002470 Tugikorsett 1641.25 90% 10%
7002481 Korrigeeriv jalatugi 1111.80 90% 10%
7002492 Randmeortoos   296.90 90% 10%

(5) AS Gadox’i esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001581 Postoperatiivsed tallatoed   399.70 90% 10%
7001503 Kämblaluude murdejärgne ortoos   647.80 90% 10%
7001514 Epikondüliidiortoos   215.90 90% 10%
7001525 Põlvetugi 5128.20 90% 10%
7001536 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 9122.80 90% 10%
7001547 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1295.55 90% 10%
7001558 Tugikorsett 7449.40 90% 10%
7001569 Korrigeeriv jalatugi 2375.15 90% 10%
7001570 Randmeortoos   831.50 90% 10%

(6) Eesti OÜ Ortoosikeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001592 Postoperatiivsed tallatoed   399.70 90% 10%
7001604 Kämblaluude murdejärgne ortoos   647.80 90% 10%
7001615 Epikondüliidiortoos   215.90 90% 10%
7001626 Põlvetugi 5128.20 90% 10%
7001637 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 9122.80 90% 10%
7001648 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1295.55 90% 10%
7001659 Tugikorsett 7449.40 90% 10%
7001660 Korrigeeriv jalatugi 2375.15 90% 10%
7001671 Randmeortoos   831.50 90% 10%

(7) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001682 Postoperatiivsed tallatoed   399.70 90% 10%
7001693 Kämblaluude murdejärgne ortoos   647.80 90% 10%
7001705 Epikondüliidiortoos   215.90 90% 10%
7001716 Põlvetugi 5128.20 90% 10%
7001727 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 9122.80 90% 10%
7001738 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1295.55 90% 10%
7001749 Tugikorsett 7449.40 90% 10%
7001750 Korrigeeriv jalatugi 2375.15 90% 10%
7001761 Randmeortoos   831.50 90% 10%

(8) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002335 Kämblaluude murdejärgne ortoos   647.80 90% 10%
7002346 Epikondüliidiortoos   215.90 90% 10%
7002357 Põlvetugi 5128.20 90% 10%
7002368 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 9122.80 90% 10%
7002379 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1295.55 90% 10%
7002380 Tugikorsett 7449.40 90% 10%
7002391 Korrigeeriv jalatugi   2375.15 90% 10%
7002403 Randmeortoos    831.50 90% 10%

(9) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord 6 kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

§ 6. Esmased varased üksiktellimusel valmistatavad proteesid

(1) AS Gadox’i esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001143 Sõrmeprotees      485.80 90% 10%
7001154 Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees   7 071.50 90% 10%
7001165 Küünarvarreprotees (kosmeetiline)   5 506.10 90% 10%
7001176 Küünarvarreprotees (funktsionaalne) 15 114.70 90% 10%
7001187 Õlavarreprotees   9 932.50 90% 10%
7001198 Sääreprotees 11 659.90 90% 10%
7001200 Reieprotees 19 379.15 90% 10%
7001211 Puusa eksartikulatsioonijärgne protees 35 411.50 90% 10%
7001222 Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss   7 233.45 90% 10%
7001233 Reieproteesi kordushülss   9 608.60 90% 10%
7001244 Põlve eksartikulatsioonijärgne protees 20 080.90 90% 10%
7001255 Käimisraam Argo 52 901.30 90% 10%

(2) OÜ Eesti Ortoosikeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001266 Sõrmeprotees      485.80 90% 10%
7001277 Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees   7 071.50 90% 10%
7001288 Küünarvarreprotees (kosmeetiline)   5 506.10 90% 10%
7001299 Küünarvarreprotees (funktsionaalne) 15 114.70 90% 10%
7001301 Õlavarreprotees   9 932.50 90% 10%
7001312 Sääreprotees 11 659.90 90% 10%
7001323 Reieprotees 19 379.15 90% 10%
7001334 Puusa eksartikulatsioonijärgne protees 35 411.50 90% 10%
7001345 Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss   7 233.45 90% 10%
7001356 Reieproteesi kordushülss   9 608.60 90% 10%
7001367 Põlve eksartikulatsioonijärgne protees 20 080.90 90% 10%
7001378 Käimisraam Argo 52 901.30 90% 10%

(3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001389 Sõrmeprotees      485.80 90% 10%
7001390 Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees   7 071.50 90% 10%
7001402 Küünarvarreprotees (kosmeetiline)   5 506.10 90% 10%
7001413 Küünarvarreprotees (funktsionaalne) 15 114.70 90% 10%
7001424 Õlavarreprotees   9 932.50 90% 10%
7001435 Sääreprotees 11 659.90 90% 10%
7001446 Reieprotees 19 379.15 90% 10%
7001457 Puusa eksartikulatsioonijärgne protees 35 411.50 90% 10%
7001468 Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss   7 233.45 90% 10%
7001479 Reieproteesi kordushülss   9 608.60 90% 10%
7001480 Põlve eksartikulatsioonijärgne protees 20 080.90 90% 10%
7001491 Käimisraam Argo 52 901.30 90% 10%

(4) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase proteesi eest tasu maksmise kohustuse üks kord 6 kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

(5) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase proteesi kordushülsi eest tasu maksmise kohustuse kuni 2 korda 9 kuu jooksul pärast operatsiooni.

§ 7. Ravikontaktläätsed

(1) Ravikontaktläätsede kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Ravikontaktläätsede nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000861 Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Silisoft 3237.30 90% 10%
7000850 Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Omniflex 1245.70 90% 10%
7000849 Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Z6/ZP   622.85 90% 10%
7000816 Keratopaatia ravikontaktlääts Johnson&Johnson   311.45 90% 10%
7000827 Keratokoonuse kontaktlääts Gas permable 2211.15 90% 10%
7000838 Kontaktlääts PMMA Keratoconus 1583.10 90% 10%

(2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike ravikontaktläätsede eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta poolaastas;
2) keratopaatia ravi korral kuni 12 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta poolaastas.

§ 8. Põletushaigete surverõivad

(1) OÜ Preante põletushaigete surverõivaste kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Põletushaigete surverõivaste nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000793 Kehakate: varrukatega 1660.95 90% 10%
7000872 Kehakate: varrukateta 1432.60 90% 10%
7000883 Särk: varrukatega 1323.60 90% 10%
7000894 Särk: lühikeste varrukatega 1188.60 90% 10%
7000906 Särk: varrukateta   897.95 90% 10%
7000917 Rinnakutugi   809.70 90% 10%
7000928 Korsett   415.25 90% 10%
7000939 Pikad püksid 1193.80 90% 10%
7000940 «Jalgratturi püksid»   975.80 90% 10%
7000951 Sukk: vöökinnitusega   955.05 90% 10%
7000962 Sukk   669.60 90% 10%
7000973 Põlvik   467.15 90% 10%
7000984 Sokk   404.85 90% 10%
7000995 Varrukas: pikk   441.20 90% 10%
7001008 Varrukas: lühike   321.80 90% 10%
7001019 Varrukas: rindkere kinnitusega   705.90 90% 10%
7001020 Säär: lühike   321.80 90% 10%
7001031 Säär: pikk   596.90 90% 10%
7001042 Säär: vöökinnitusega   960.25 90% 10%
7001053 Sõrmkinnas   757.80 90% 10%
7001064 Poolkinnas   332.20 90% 10%
7001075 Sõrmkinnas: pikk, küünarliigeseni   861.60 90% 10%
7001086 Poolkinnas: pikk, küünarliigeseni   524.25 90% 10%
7001097 Näomask: kinnine   830.50 90% 10%
7001109 Näomask: avatud   537.75 90% 10%
7001110 Lõua-kaela tugiside   513.85 90% 10%
7001121 Survepael   119.40 90% 10%
7001132 Rühiparandaja   295.50 90% 10%

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud piirhind on üle 12-aastase kindlustatud isiku sama nimetusega kordussurverõiva korral 10% odavam.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud piirhind on alla 12-aastase kindlustatud isiku esimese surverõiva korral 10% odavam ja sama nimetusega kordussurverõivas esimesest surverõivast veel 10% odavam.

(4) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike põletushaigete surverõivaste eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel:
1) põletusjärgsete armide raviks;
2) sügavate põletushaavade puhul nahasiirdamisoperatsioonide järgseks raviks;
3) pindmiste dermaalsete põletushaavade (IIB aste) korral, kui haava epiteliseerumine kestab üle 3 nädala;
4) korrigeerivate operatsioonide järgselt põletusarmide ja kontraktuuride retsidiivi vältimiseks põletusarmide aktiivse arengu perioodis (armi hüpereemia, kõrgenemine normaalsest nahapinnast, rigiidsus, valulikkus, sügelus).

§ 9. Vahemahuti

(1) Vahemahuti kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Vahemahuti nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000760 NebuChamber® 557.25 90% 10%
7000771 Babyhaler® 321.20 90% 10%
7000782 Volumatic®   93.75 90% 10%

(2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule bronhiaalastma diagnoosi tõttu vajaliku vahemahuti eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) kuni 10-aastasele lapsele 1 NebuChamber®’i eest;
2) kuni 4-aastasele lapsele 2 Babyhaler®’i eest;
3) 4–10-aastasele lapsele 1 Volumatic®’u eest aastas.

§ 10. Ühekordsed põiekateetrid

(1) Ühekordsete põiekateetrite kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Ühekordsete põiekateetrite nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000670 LoFricNelation kateeter 21.10 90% 10%
7000681 LoFric naiste kateeter. Suurused 08CH–18CH 21.10 90% 10%
7000692 LoFric laste kateeter. Suurused 06Ch–10Ch 21.10 90% 10%

(2) Haigekassa võtab üle ühekordse põiekateetri eest tasu maksmise kohustuse kusepõie funktsiooni häiretega kindlustatud isikult kuues kuus järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) neuroloogilise patoloogia (sclerosis multiplex, alumine parapleegia) tõttu püsiva kusepõie funktsiooni häire esmakordse diagnoosimise korral kuni 650 kateetri eest;
2) onkoloogilise hea- või pahaloomulise patoloogia korral pärast vaagnapiirkonna kiiritust või operatsiooni 350 kateetri eest;
3) ureetra striktuuride korral pärast operatiivset ravi ureetra bužeerimise eesmärgil 30 kateetri eest.

§ 11. Insuliinipumbad

(1) Insuliinipumpade kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt kindlustatud isikult üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Insuliinipumpade nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002188 Insuliinipump MiniMed 508 19 703.10 90% 10%
7002234 Accu-Chek D-TRON PLUSS insuliinipump 21 338.05 90% 10%

(2) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse diabeedihaigele kindlustatud isikule vajaliku insuliinipumba eest järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) alla 4-aastasele lapsele 1 insuliinipumba eest;
2) 4- kuni 18-aastasele isikule, kes diabeedi ebastabiilse kulu tõttu on vajanud haiglaravi piirkondlikus haiglas aasta jooksul 3 ja enam korda, 1 insuliinipumba eest.

§ 12. Insuliinipumba tarvikud

(1) Insuliinipumpade tarvikute kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Insuliinipumpade tarvikute nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002199 Quick-Set kanüül 109 cm, 9 mm 10 tk 2295.75 90% 10%
7002201 Quick-Set kanüül 58 cm, 9 mm 10 tk 2295.75 90% 10%
7002212 Quick-Set kanüül 58 cm, 6 mm 10 tk 2295.75 90% 10%
7002223 MiniMed 508 3 ml reservuaar 10 tk   532.75 90% 10%
7002245 Accu-Chek D-TRON PLUSS insuliinipumba Adapter 10 tk 1093.30 90% 10%
7002256 Accu-Chek FlexLink (8/30; 8/60; 8/110) 10 tk 2211.30 90% 10%
7002267 Accu-Chek FlexLink Cannula, kanüül (8, 10) 10 tk 1361.05 90% 10%

(2) Haigekassa võtab üle insuliinipumba tarvikute eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 580 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult järgmises ulatuses:
1) kuni 120 kanüüli ja 120 kateetri eest aastas;
2) kuni 100 reservuaari eest aastas.

(3) Haigekassa võtab üle insuliinipumba tarvikute eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON pluss insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult järgmises ulatuses:
1) kuni 120 kanüüli ja 70 kateetri eest aastas;
2) kuni 70 adapteri eest aastas.

§ 13. Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

(1) Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamise õigust omav arst on kohustatud meditsiiniseadme kaardi välja kirjutama elektroonilisel kujul ja see salvestatakse retseptikeskuses. Meditsiiniseadet väljastav isik on kohustatud meditsiiniseadme kaarti töötlema läbi retseptikeskuse, lisades meditsiiniseadme müügiga seotud info, mis salvestatakse samuti retseptikeskuses.

(2) Haigekassa võtab üle ainult sellise haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse, mille kohta arst on vormistanud retseptikeskuses meditsiiniseadme kaardi meditsiiniseadme väljakirjutamisega seotud järgmiste andmetega:
1) meditsiiniseadme kaardi kohta;
2) tervishoiuteenuse osutaja kohta;
3) patsiendi kohta;
4) meditsiiniseadme ja lubatud koguse kohta.

(3) Andmed meditsiiniseadme kaardi kohta on järgmised:
1) liik;
2) väljakirjutamise kuupäev;
3) meditsiiniseadme väljaostmiseks patsiendi poolt antava volituse liik.

(4) Andmed tervishoiuteenuse osutaja kohta on järgmised:
1) tervishoiuteenuse osutaja äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood;
2) tervishoiutöötaja registreerimistõendi number;
3) tervishoiutöötaja eriala;
4) tervishoiutöötaja telefoninumber.

(5) Andmed patsiendi kohta on järgmised:
1) ees- ja perekonnanimi (Eesti isikukoodi puudumise või Eesti kindlustuskaitse kehtetuse korral);
2) Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood;
3) sünniaeg (Eesti isikukoodi puudumisel);
4) sugu (Eesti isikukoodi puudumisel);
5) elukohariik;
6) teise Euroopa Liidu liikmesriigi kehtiva kindlustuskaitse korral kindlustuskaitset tõendava dokumendi liik; Euroopa ravikindlustuskaardi number; Euroopa ravikindlustuskaardi, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastanud riik; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastamise kuupäev; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi kehtivuse alguse kuupäev; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi kehtivuse lõppemise kuupäev ja Euroopa ravikindlustuskaardi, asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastanud asutus.

(6) Andmed meditsiiniseadme ja lubatud koguse kohta on järgmised:
1) meditsiiniseade;
2) soodustuse protsent;
3) lubatud kogus;
4) lubatud koguse väljaostmise perioodi alguse kuupäev;
5) lubatud koguse väljaostmise perioodi lõppemise kuupäev.

(7) Meditsiiniseadme väljastamisel on meditsiiniseadme müüja kohustatud kontrollima meditsiiniseadme kaardilt haigekassa poolt tasutava meditsiiniseadme koguse vastavust käesoleva määruse §-des 2–12 nimetatud tingimustele ning kandma retseptikeskusesse järgmised meditsiiniseadme müügi andmed:
1) apteegiteenuse osutaja või meditsiiniseadme väljastanud muu juriidilise isiku kohta;
2) patsiendi kohta;
3) meditsiiniseadme ja meditsiiniseadme väljastamise kohta.

(8) Andmed apteegiteenuse osutaja või meditsiiniseadme väljastanud muu juriidilise isiku kohta on järgmised:
1) tegevuskoht;
2) farmatseudi või proviisori registreerimistõendi number või meditsiiniseadme väljastanud muu isiku asjakohase tõendi number.

(9) Andmed patsiendi kohta on Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood.

(10) Andmed meditsiiniseadme ja meditsiiniseadme väljastamise kohta on järgmised:
1) meditsiiniseade;
2) kogus;
3) hind;
4) Eesti Haigekassa poolt tasutav summa;
5) soodustuse protsent;
6) väljastamise kuupäev;
7) ostja Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood.

(11) Kui välja on kirjutatud meditsiiniseade, mis meditsiiniseadme müüjal hetkel puudub, peab meditsiiniseadme müüja meditsiiniseadme hankima mõistliku aja jooksul arvates meditsiiniseadme väljaostja meditsiiniseadme müüja poole pöördumisest.

§ 14. Tasu maksmise kohustuse ülevõtmine kuni 1. septembrini 2009. aastal

(1) Meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on arsti otsus, mis on vormistatud saatekirjale.

(2) Haigekassa võtab üle ainult sellise haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse, mille kohta arst on vormistanud «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 41 lõike 2 alusel antud sotsiaalministri määruse «Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord» § 4 lõike 1 punktis 4 ja §-des 29–32 kehtestatud saatekirja, mis sisaldab järgmisi täiendavaid andmeid meditsiiniseadme vajaduse kohta:
1) meditsiiniseadme nimetus ja kogus;
2) operatsiooni/trauma kuupäev käesoleva määruse §-des 5 ja 6 nimetatud meditsiiniseadme puhul;
3) meditsiiniseadme kirjeldus käesoleva määruse §-des 5, 6 ja 8 nimetatud meditsiiniseadme puhul.

(3) Käesoleva määruse §-des 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 ja 12 nimetatud meditsiiniseadmele esmakordse saatekirja saamisel vormistab haigekassa kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) meditsiiniseadme kaardi number;
2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
3) kindlustatud isiku isikukood;
4) arsti saatekirjas märgitud andmed määratud meditsiiniseadme ja koguse kohta;
5) meditsiiniseadme väljastamise kuupäev ja kogus;
6) meditsiiniseadme müüja nimetus;
7) meditsiiniseadme nimetus;
8) meditsiiniseadme väljastaja allkiri.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel on kindlustatud isik kohustatud esitama meditsiiniseadme müüjale meditsiiniseadme kaardi.

(5) Meditsiiniseadme väljastamisel on meditsiiniseadme müüja kohustatud kontrollima meditsiiniseadme kaardilt haigekassa poolt tasutava meditsiiniseadme koguse vastavust käesoleva määruse §-des 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 ja 12 nimetatud tingimustele ning kandma meditsiiniseadme kaardile käesoleva määruse §-des 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 ja 12 sätestatud meditsiiniseadme müügi andmed.

(6) Meditsiiniseadme kaardi kaotamisel vormistatakse kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi duplikaat.

(7) Meditsiiniseadme kaardi kasutamiskõlbmatuks muutumisel väljastatakse kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi duplikaat pärast kasutamiskõlbmatuks muutunud kaardi tagastamist haigekassale.

(8) Meditsiiniseadme kaardi duplikaadi väljastamisel märgitakse sellele jooksva arvestusperioodi meditsiiniseadme müügi andmed.

(9) Ravimiseaduse § 81 lõikes 6 sisalduv meditsiiniseadet väljastava isiku kohustus loetakse täidetuks, kui meditsiiniseadme müüja on edastanud meditsiiniseadme müügiga seotud andmed haigekassale kuni ravikindlustuse seaduse 1. septembrini 2008 kehtiva redaktsiooni § 49 lõike 2 alusel sõlmitud lepingus kokkulepitud korras ja tähtaegadel.

§ 15. Määruse rakendamine

(1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009. a.

(2) Määruse § 1 lõige 2 ja § 13 jõustuvad 1. septembril 2009. a.

(3) Tunnistada kehtetuks sotsiaalministri 13. oktoobri 2008. a määrus nr 63 «Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord».

Sotsiaalminister Maret MARIPUU

Finantsjuht
kantsleri ülesannetes Marelle ERLENHEIM

ÕIEND
§ 2 lõike 1 tabelile lisatud viimane rida.
Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõike 31 punkt 1 ja riigisekretäri 6. aprilli 2009. a resolutsioon 17-5/09-02039

/otsingu_soovitused.json