Teksti suurus:

Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:

Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord

Vastu võetud 30.03.2004 nr 41
RTL 2004, 39, 656
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

30.12.2008 nr 63 (RTL 2009, 5, 61) 18.01.2009

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 12 lõike 2 alusel.

§ 1. Sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamine

Sihtotstarbeline toetus arvatakse kauba või teenuse maksustatava väärtuse hulka juhul, kui see antakse maksukohustuslasele kauba või teenuse müügihinna alandamiseks.

Sihtotstarbeline toetus, mis on ette nähtud riigi-, valla- või linnaeelarves, arvatakse kauba või teenuse maksustatava väärtuse hulka üksnes juhul, kui toetuse andmine on ette nähtud konkreetsele isikule konkreetse kauba või teenuse müügihinna alandamiseks.

§ 2. Tasumisele kuuluva käibemaksusumma arvutamine ja sihtotstarbelise toetuse maksustamise aeg

(1) Sihtotstarbelise toetuse saaja poolt tasumisele kuuluva käibemaksusumma arvutamisel arvutab maksukohustuslane käibemaksu eraldi kauba või teenuse tegelikult käibemaksuta müügihinnalt ja sihtotstarbelise toetusena laekunud rahasummalt.

(2) Sihtotstarbelise toetusena laekunud rahasummalt käibemaksu arvutamisel leitakse käibemaksusumma käibemaksumääraga 18% maksustatava tehingu puhul laekunud summa jagamisel 1,18-ga ja saadud tulemuse korrutamisel 0,18-ga ning käibemaksumääraga 9 % maksustatava tehingu puhul laekunud summa jagamisel 1,09-ga ja saadud tulemuse korrutamisel 0,09-ga.

[RTL 2009, 5, 61 – jõust. 18.01.2009]

(3) Sihtotstarbelise toetusena laekunud rahasummalt kuulub käibemaks tasumisele koos kauba või teenuse tegelikult käibemaksuta müügihinnalt arvutatud käibemaksuga vastavalt «Käibemaksuseaduses» sätestatud käibemaksu tasumise ajale.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

/otsingu_soovitused.json