Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 6, 73

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine

Vastu võetud 14.01.2009 nr 7

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõike 21 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 «Ravimite piirhinnad» (RTL 2007, 26, 464; 2008, 103, 1485) lisas tehakse muudatused, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009. a.

Sotsiaalminister Maret MARIPUU

Finantsjuht
kantsleri ülesannetes Marelle ERLENHEIM

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 14.01.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-00222.

Lisa 13122290 Lisa

/otsingu_soovitused.json