Teksti suurus:

Teabe kogumisel kasutatavad meetodid ja vahendid

Teabe kogumisel kasutatavad meetodid ja vahendid - sisukord
  Väljaandja:Kaitseminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.09.2014
  Avaldamismärge:RTL 2009, 8, 86

  Teabe kogumisel kasutatavad meetodid ja vahendid

  Vastu võetud 14.01.2009 nr 5

  Määrus kehtestatakse «Kaitseväe korralduse seaduse» § 38 alusel.

  § 1.   Määrusega kehtestatakse kaitseväe poolt «Kaitseväe korralduse seaduse» § 37 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel teabe kogumisel ning lõike 2 alusel varjatud jälgimisega teabe kogumisel kogutavad meetodid ja vahendid (lisa – «salajasel» tasemel riigisaladus).

  § 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2009. aasta 1. jaanuarist.

  Minister Jaak AAVIKSOO


  Kantsler Riho TERRAS