Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonnaametiks ühendamisega

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 10, 124

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonnaametiks ühendamisega

Vastu võetud 15.01.2009 nr 11

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 13 lõike 2 ja § 131 lõike 7 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 «Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» (RTL 2001, 100, 1369; 2007, 8, 131) § 10 lõikes 21 ja § 12 lõikes 2 asendatakse sõna «Kiirguskeskus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 2. Sotsiaalministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 152 «Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord» (RTL 2002, 4, 44; 2005, 74, 1057) § 1 lõikes 51 asendatakse sõna «Kiirguskeskus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 3. Määrus jõustub 1. veebruaril 2009. a.

Minister Maret MARIPUU

Finantsjuht
kantsleri ülesannetes Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json