Teksti suurus:

Ringhäälinguloa taotluse vormi kinnitamine

Ringhäälinguloa taotluse vormi kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kultuuriminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.01.2011
  Avaldamismärge:RTL 2009, 9, 109

  Ringhäälinguloa taotluse vormi kinnitamine

  Vastu võetud 16.01.2009 nr 4

  Määrus kehtestatakse «Ringhäälinguseaduse» § 40 lõike 1 punkti 2 alusel.

  § 1.    Kinnitan ringhäälinguloa taotluse vormi (juurde lisatud).

  § 2.    Kultuuriministri 23. aprilli 2002. a määrus nr 8 «Ringhäälinguloa taotluse vormi kinnitamine» (RTL 2002, 54, 785) tunnistatakse kehtetuks.

  Minister Laine JÄNES


  Kantsler Siim SUKLES


  Kinnitatud
  kultuuriministri 16. jaanuari 2009. a määrusega nr 4


  RINGHÄÄLINGULOA TAOTLUS

  LOA TAOTLEJA ANDMED

    1.

  Loa taotleja:

  Ärinimi/nimi:

  Telefon:

  E-post:

  Faks:

    2.

  Registreerimisaadress:

    3.

  Juhatuse esimees:

  Telefon:

  E-post:

  Faks:

    4.

  Toimetuse aadress:

  Telefon:

  E-post:

  Faks:

    5.

  Vastutav(ad) toimetaja(d):

  Telefon:

  E-mail:

  Faks:

    6.

  Volitatud isik:

  Telefon:

  E-mail:

  Faks:

  KAVANDATAVA PROGRAMMI ANDMED

    7.

  Ringhäälinguloa liik (kohalik ringhäälinguluba analoogvõrgus/regionaalne ringhäälinguluba raadiovõrgus/üleriigiline ringhäälinguluba analoogvõrgus/rahvusvaheline ringhäälinguluba analoogvõrgus/ajutine ringhäälinguluba/ringhäälinguluba kaabellevivõrgus/regionaalne digitaalringhäälinguluba maapealse leviga digitaalringhäälinguvõrgus/üleriigiline digitaalringhäälinguluba maapealse leviga digitaalringhäälinguvõrgus)   


    8.

  Ringhäälingu vorm (raadio/TV/kaabel TV):

    9.

  Programmi nimetus:

  10.

  Programmi struktuur (Saadete liigid. Uudiste- ja sõnasaadete maht ning paigutus saatepäeva programmis. Teleprogrammi kohta näidata ka omatoodangu ja Euroopa päritolu teoste osakaal programmis. Võib kasutada lisalehti). Lisatakse ringhäälinguloale.   
  11.

  Programmi maht päevas, nädalas:

  12.

  Saatetegevuse alustamise tähtaeg:  

  TAOTLETAVAD TEHNILISED TINGIMUSED

  13.

  Töösagedus/kanal:

  14.

  Informatsioon programmi leviala kohta (maakond, vald või linn):  

  LISAANDMED

  15.

        

  Kuupäev:                           Nimi:                                           Allkiri:  Punkti 3 ei täideta juhul, kui taotlejaks on füüsiline isik.

  Punkti 13 täidetakse ainult juhul, kui taotletakse ringhäälinguluba raadiovõrgus.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json