Teksti suurus:

„Looduskaitseseaduse” alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse ühendamisega Keskkonnaametiks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 7, 48

„Looduskaitseseaduse” alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse ühendamisega Keskkonnaametiks

Vastu võetud 19.01.2009 nr 13

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1, § 11 lõike 1 punkti 2, § 12 lõike 1, § 20 lõike 3 ja § 58 lõike 6 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 22. mai 1996. a määrust nr 144 «Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirja ning välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1996, 37, 745; 1999, 68, 668) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Vilsandi rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 1996. a määruse nr 248 «Ontika ja Smolnitsa maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1996, 75, 1335; 2000, 30, 176) punktis 21 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 281 «Järvevälja maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1996, 80, 1440; 2000, 30, 176) punktis 21 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 1996. a määruses nr 312 «Kivinõmme maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1996, 89, 1602; 2007, 38, 272) tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 21 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 1997. a määruse nr 26 «Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1997, 12, 186; 2000, 30, 176) punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

« 21. Paadenurme looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 1997. a määruse nr 110 «Viieristi looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1997, 46, 736; 2006, 2, 7) punktis 21 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 7. Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a määruse nr 121 «Viljandi maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1997, 49, 799; 2006, 29, 228) punktis 21 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 8. Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 1997. a määruse nr 200 «Luidja maastikukaitseala ja Oru pargi maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1997, 75, 1269; 2000, 30, 176) punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

« 21. Luidja maastikukaitseala ja Oru pargi maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 9. Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määruse nr 2 «Kullamäe ja Varesemägede maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 5/6, 70; 2007, 38, 265) punktis 21 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 10. Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määruse nr 3 «Navesti ja Papioru maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 5/6, 71; 2000, 30, 176) punktis 21 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 11. Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1998. a määruse nr 89 «Kukka maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 39, 602; 2007, 29, 169) punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Kukka maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 12. Vabariigi Valitsuse 5. mai 1998. a määruse nr 97 «Leigri looduskaitseala ja Pakri maastikukaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 41/42, 631; 2005, 67, 516) punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Leigri looduskaitseala ja Pakri maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 13. Vabariigi Valitsuse 12. mai 1998. a määruse nr 102 «Vaivara ja Kallukse maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 46, 670; 2007, 6, 37) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Vaivara ja Kallukse maastikukaitsealade valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 14. Vabariigi Valitsuse 10. juuni 1998. a määruse nr 129 «Järveküla looduskaitseala ja Uue-Võidu maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 56, 838; 2000, 30, 176) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Järveküla looduskaitseala ja Uue-Võidu maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 15. Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998. a määruse nr 151 «Luusika looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 63, 998; 2000, 30, 176) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Luusika looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 16. Vabariigi Valitsuse 29. oktoobri 1998. a määruse nr 246 «Ebavere maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 98/99, 1580; 2000, 30, 176) punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Ebavere maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 17. Vabariigi Valitsuse 17. novembri 1998. a määruse nr 257 «Kurimetsa looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 102, 1679; 2000, 30, 176) punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Kurimetsa looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 18. Vabariigi Valitsuse 17. novembri 1998. a määruse nr 258 «Tuhala maastikukaitseala ja Alema looduskaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 102, 1680; 2005, 38, 302) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Tuhala maastikukaitseala ja Alema looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 19. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 1998. a määruse nr 266 «Tammiku ja Kämbla looduskaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1998, 104, 1730; 2005, 41, 333) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Tammiku ja Kämbla looduskaitsealade valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 20. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1998. a määruse nr 291 «Meelva ja Emumäe maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine» (RT I 1999, 1, 2; 2000, 30, 176) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Meelva ja Emumäe maastikukaitsealade valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 21. Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 1999. a määruse nr 24 «Puhatu looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 8, 125; 2000, 30, 176) punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Puhatu looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 22. Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 1999. a määruse nr 57 «Kolga lahe maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 17, 280; 2006, 2, 5) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Kolga lahe maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 23. Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 1999. a määruse nr 135 «Meenikunno maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 40, 494; 2000, 30, 176) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Meenikunno maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 24. Vabariigi Valitsuse 13. mai 1999. a määruses nr 155 «Panga maastikukaitseala, Türisalu maastikukaitseala ja Narva jõe kanjoni maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine» (RT I 1999, 46, 530; 2005, 41, 319) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «, Türisalu maastikukaitseala»;

2) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Panga ja Narva jõe kanjoni maastikukaitsealade valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 25. Vabariigi Valitsuse 19. mai 1999. a määruse nr 162 «Kõrgessaare maastikukaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 46, 535; 2000, 30, 176) punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Kõrgessaare maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 26. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 1999. a määruse nr 226 «Elva-Vitipalu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 62, 632; 2000, 30, 176) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Elva-Vitipalu maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 27. Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1999. a määruse nr 295 «Piusa koobastiku looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 75, 707; 2000, 30, 176) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Piusa koobastiku looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 28. Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määruse nr 322 «Ainja maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 81, 742; 2000, 30, 176) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Ainja maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 29. Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999. a määruse nr 350 «Raudna looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 86, 788; 2000, 2, 10) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Raudna looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 30. Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999. a määruse nr 355 «Neeruti maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 87, 798; 2000, 30, 176) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Neeruti maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 31. Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999. a määruse nr 356 «Lindi looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 87, 799; 2000, 30, 176) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Lindi looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 32. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1999. a määruse nr 384 «Pähklisaare maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 96, 854; 2000, 30, 176) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Pähklisaare maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 33. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määruse nr 407 «Rakvere tammiku maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 102, 909; 2000, 30, 176) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Rakvere tammiku maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 34. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määruse nr 408 «Kostivere maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 102, 910; 2000, 30, 176) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Kostivere maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 35. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määruse nr 409 «Suigu looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 102, 911; 2000, 30, 176) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Suigu looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 36. Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1999. a määruse nr 441 «Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 2000, 2, 11) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Prangli maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 37. Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1999. a määruse nr 442 «Anija looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 2000, 2, 12) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Anija looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 38. Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määruse nr 171 «Letipea maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 43, 270) §-s 3 asendatakse sõnad «Lääne-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 39. Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määruse nr 175 «Rannamõisa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 43, 274) §-s 3 asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 40. Vabariigi Valitsuse 28. juuni 2000. a määruse nr 215 «Vääna maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 52, 341) §-s 3 asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 41. Vabariigi Valitsuse 28. juuni 2000. a määruse nr 216 «Akste looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 54, 354) §-s 3 asendatakse sõnad «Põlvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 42. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2000. a määruse nr 251 «Kasti maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja Kasti maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 64, 411) §-s 3 asendatakse sõnad «Saaremaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 43. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2000. a määruse nr 252 «Vulbi maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 64, 412) §-s 3 asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 44. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2000. a määruse nr 253 «Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 64, 413) §-s 3 asendatakse sõnad «Raplamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 45. Vabariigi Valitsuse 18. oktoobri 2000. a määruse nr 335 «Luhasoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 80, 510; 2003, 46, 328) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 46. Vabariigi Valitsuse 18. oktoobri 2000. a määruse nr 336 «Kirikumäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 80, 511) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 47. Vabariigi Valitsuse 18. oktoobri 2000. a määruse nr 337 «Verijärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 80, 512) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 48. Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2000. a määruse nr 360 «Kaali maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 86, 554) §-s 3 asendatakse sõnad «Saaremaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 49. Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2000. a määruse nr 361 «Niinsoni looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Niinsoni looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 86, 555) §-s 3 asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 50. Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2000. a määruse nr 380 «Kaugatoma-Lõo maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 87, 574) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 51. Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2001. a määruse nr 16 «Uhtju looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 7, 31) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 52. Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määruse nr 112 «Valgesoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 35, 193) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 53. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2001. a määruse nr 133 «Pilkuse maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 36, 211) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 54. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2001. a määruse nr 134 «Mukri maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 36, 212) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 55. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2001. a määruse nr 152 «Salajõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 41, 231) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Läänemaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 56. Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 170 «Rutu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 46, 259) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 57. Vabariigi Valitsuse 30. mai 2001. a määruse nr 189 «Taarikõnnu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Taarikõnnu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 50, 295) § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 58. Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2001. a määruse nr 225 «Avaste looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 64, 374) § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 59. Vabariigi Valitsuse 17. juuli 2001. a määruse nr 247 «Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 67, 400; 2002, 51, 318) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 60. Vabariigi Valitsuse 24. juuli 2001. a määrus nr 254 «Tillniidu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Tillniidu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 68, 409) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 61. Vabariigi Valitsuse 24. juuli 2001. a määruse nr 255 «Rumbi looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Rumbi looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 68, 410) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 62. Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001. a määruse nr 334 «Pangodi maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 86, 521) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 63. Vabariigi Valitsuse 13. novembri 2001. a määruse nr 351 «Andsu järvede maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 91, 550) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 64. Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2001. a määruse nr 366 «Maruoru looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Maruoru looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 93, 574) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 65. Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2001. a määruse nr 367 «Veski looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Veski looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 93, 575) §-s 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet».

§ 66. Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2001. a määruse nr 393 «Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2001, 97, 616) § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 67. Vabariigi Valitsuse 5. novembri 2002. a määruse nr 334 «Laidevahe looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2002, 93, 534) § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 68. Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2002. a määruse nr 356 «Aidu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Aidu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2002, 95, 562) § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 69. Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2003. a määruses nr 3 «Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2003, 5, 25; 2006, 41, 314) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Viljandimaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 70. Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2003. a määruse nr 4 «Paadrema looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Paadrema looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2003, 5, 26) § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 71. Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2003. a määruse nr 180 «Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2003, 47, 337) § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 72. Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2004. a määruse nr 36 «Mihkli looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2004, 9, 54) § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 73. Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 176 «Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2004, 41, 279; 2006, 48, 367 ) § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 74. Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 177 «Nätsi-Võlla looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2004, 41, 280) § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 75. Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 178 «Laidu saare looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2004, 41, 281) § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 76. Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 179 «Timmase looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Timmase looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2004, 41, 282) § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 77. Vabariigi Valitsuse 5. mai 2004. a määruse nr 182 «Koorunõmme looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2004, 41, 283) § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 78. Vabariigi Valitsuse 5. mai 2004. a määruse nr 184 «Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2004, 41, 285) § 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.».

§ 79. Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruses nr 242 «Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused» (RT I 2004, 55, 397; 2008, 45, 252) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kaitstava loodusobjekti valitsejal või keskkonnaministril (edaspidi omandaja).»;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) annab kaitstava loodusobjekti valitseja arvamuse kinnisasja omandamise põhjendatuse kohta, kui kinnisasja omandamise ettepanekut ei ole teinud kinnisasja omanik;»;

3) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaitseala valitseja esitab keskkonnaministrile käesoleva määruse § 4 lõike 2 alusel kogutud informatsiooni, mille põhjal otsustab keskkonnaminister omandamiseks ettepaneku tegemise või omandamisest loobumise ning määrab kinnisasja omanikuga läbirääkimiste pidamiseks riigi esindaja.».

§ 80. Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2004. a määruses nr 248 «Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord» (RT I 2004, 58, 412) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna «keskkonnateenistus» ja sõnad «keskkonnateenistus või keskkonnaminister» sõnaga «Keskkonnaamet» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahvi 2 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitsealuse loomaliigi isendi (sealhulgas kuklasepesa) ümberasustamise loa saamiseks esitab ümberasustamisest huvitatud isik (edaspidi ümberasustaja) Keskkonnaametile kirjaliku loa taotluse, milles on järgmised andmed:»;

3) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaitsealuse taime- või seeneliigi isendi ümberasustamise vajadusest teatab ümberasustaja kirjalikult Keskkonnaametile.»;

5) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Keskkonnaamet tellib riigi kulul ühe nädala jooksul ümberasustamise loa taotluse või teatise saamise päevast arvates ümberasustatava liigi bioloogiat tundva eksperdi arvamuse ümberasustamise võimalikkuse ja vajalike tingimuste kohta (edaspidi eksperdiarvamus), mis esitatakse ümberasustajale ühe kuu jooksul taotluse või teatise saamise päevast arvates.»;

7) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõnad «keskkonnateenistuse või kaitseala valitseja» sõnaga «Keskkonnaameti»;

8) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõna «Keskkonnaministeeriumi» sõnaga «oma»;

9) paragrahvi 5 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Lõikes 4 nimetatud läbirääkimiste tulemusena kokkuleppe saavutamise päevast arvates ühe nädala jooksul saadab Keskkonnaamet ümberasustamiseks sobiva paiga asjus kirjaliku teate ümberasustajale ja Keskkonnainspektsioonile.».

§ 81. Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2005. a määruses nr 31 «Peetri jõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 11, 48) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Võrumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 82. Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 2005. a määruses nr 49 «Hoiualade kaitse alla võtmine Jõgeva maakonnas» (RT I 2005, 15, 88) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Jõgevamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Jõgevamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 83. Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määruses nr 71 «Rubina looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 21, 135) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) teises normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Viljandimaa keskkonnateenistuses ja Valgamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 84. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määruses nr 72 «Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 21, 136; 71, 556) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõna «valitsejate» sõnaga «valitseja».

§ 85. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määruses nr 75 «Varangu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 21, 139) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Lääne-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 86. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määruses nr 76 «Mustallika looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 21, 140) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Jõgevamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Jõgevamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 87. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määruses nr 77 «Nõva maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 21, 141) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Läänemaa ja Harjumaa keskkonnateenistustes» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 88. Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2005. a määruses nr 83 «Võtikvere looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 22, 159) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Jõgevamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Jõgevamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 89. Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2005. a määruses nr 84 «Mõisamõtsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 22, 160) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Võrumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Võrumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 90. Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2005. a määruses nr 85 «Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 23, 173; 71, 556) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõna «valitsejate» sõnaga «valitseja».

§ 91. Vabariigi Valitsuse 5. mai 2005. a määruses nr 93 «Hoiualade kaitse alla võtmine Ida-Viru maakonnas» (RT I 2005, 25, 195) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Ida-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 92. Vabariigi Valitsuse 10. mai 2005. a määruses nr 97 «Teringi maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 28, 202) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Viljandimaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 93. Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määruses nr 103 «Kurtna maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 30, 220) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Ida-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 94. Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määruses nr 104 «Ihamaru looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 30, 221) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Põlvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 95. Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määruses nr 105 «Kisejärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 30, 222) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Võrumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 96. Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määruses nr 106 «Tuhu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 30, 223; 71, 556) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Matsalu Rahvuspargi Administratsioonis» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 97. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruses nr 116 «Äntu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 33, 246) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Lääne-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 98. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruses nr 117 «Toolse looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 33, 247) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Lääne-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 99. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruses nr 118 «Selja jõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 33, 248) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Lääne-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 100. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruses nr 119 «Tellise looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 33, 249) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Jõgevamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Jõgevamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 101. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruses nr 121 «Ruila looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 33, 250) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 102. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruses nr 122 «Maapaju looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 33, 251) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 103. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruses nr 123 «Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 33, 252) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 104. Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määruses nr 125 «Hoiualade kaitse alla võtmine Viljandi maakonnas» (RT I 2005, 34, 260) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Viljandimaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 105. Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määruses nr 126 «Kahvena looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 34, 261) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Viljandimaa keskkonnateenistuses, Pärnumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 106. Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määruses nr 127 «Saarjärve looduspargi kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 34, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Jõgevamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Jõgevamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 107. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruses nr 144 «Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas» (RT I 2005, 38, 300) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis» vastavas käändes.

§ 108. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruses nr 145 «Tõrasoo looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 38, 301) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Raplamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 109. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruses nr 146 «Alema looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 38, 302) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa Keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 110. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määruses nr 147 «Ubari maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 38, 303) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa Keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 111. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruses nr 158 «Laulasmaa maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 318) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 112. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruses nr 159 «Türisalu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 319) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 113. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruses nr 162 «Silmsi looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 322) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 114. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruses nr 164 «Orkjärve looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 324) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 115. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruses nr 165 «Valgejärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 325) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 116. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määruses nr 169 «Mustoja maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 328) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Põlvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 117. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määruses nr 170 «Rannaniidi pankade maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 329) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Saaremaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 118. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määruses nr 171 «Sepaste maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 330) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Hiiumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 119. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määruses nr 172 «Padaoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Lääne-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 120. Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2005. a määruses nr 173 «Kuulmajärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 332) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Põlvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 121. Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2005. a määruses nr 174 «Tammiku looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 41, 333) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses, Raplamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 122. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruses nr 183 «Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas» (RT I 2005, 42, 342; 2008, 39, 231) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Hoiualade valitseja

Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Põlvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 123. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruses nr 185 «Väätsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 42, 344) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 124. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruses nr 186 «Tündre looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 42, 345) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Valgamaa keskkonnateenistuses ja Viljandimaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 125. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määruses nr 187 «Kareda looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 42, 346) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 126. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruses nr 193 «Naage maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 42, 352) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 127. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruses nr 194 «Tikste maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 42, 353) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Valgamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 128. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruses nr 195 «Päite maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 42, 354; 2006, 13, 93) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Ida-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 129. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruses nr 196 «Allirahu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 42, 355) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Saaremaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 130. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2005. a määruses nr 198 «Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 42, 357) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Läänemaa keskkonnateenistuses, Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 131. Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2005. a määruses nr 203 «Kübassaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 43, 362; 2006, 56, 421) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Saaremaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 132. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruses nr 207 «Kesknõmme looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 44, 366) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Saaremaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 133. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruses nr 210 «Laukesoo looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 44, 369) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 134. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruses nr 211 «Kurisoo looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 44, 370) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 135. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruses nr 212 «Linnuraba looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 44, 371) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses, Raplamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 136. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruses nr 213 «Hino maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 44, 372) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Võrumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 137. Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määruses nr 214 «Roosna-Alliku maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 44, 373) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 138. Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2005. a määruses nr 219 «Koigi maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 45, 378) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Saaremaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 139. Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2005. a määruses nr 220 «Muraste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 45, 379) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 140. Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määruses nr 233 «Hoiualade kaitse alla võtmine Hiiu maakonnas» (RT I 2005, 51, 401; 2007, 39, 277) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt.

« § 2. Hoiualade valitseja

Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt.

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 141. Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määruses nr 234 «Hoiualade kaitse alla võtmine Järva maakonnas» (RT I 2005, 51, 402) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 142. Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määruses nr 235 «Hoiualade kaitse alla võtmine Võru maakonnas» (RT I 2005, 51, 403) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Võrumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 143. Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruses nr 237 «Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne-Viru maakonnas» (RT I 2005, 51, 404) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Lääne-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 144. Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruses nr 238 «Kääpa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 51, 405; 2006, 12, 84) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Jõgevamaa keskkonnateenistuses ja Tartumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 145. Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruses nr 239 «Sämi maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 51, 406) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Lääne-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 146. Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruses nr 240 «Anne looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 51, 407) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Tartumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 147. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2005. a määruses nr 252 «Rabivere maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 53, 421) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 148. Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruses nr 253 «Parika looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 53, 422) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Viljandimaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 149. Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruses nr 254 «Sanga looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 53, 423) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Viljandimaa ja Pärnumaa keskkonnateenistustes» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 150. Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2005. a määruses nr 255 «Endla looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 53, 424; 71, 556) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõna «valitsejate» sõnaga «valitseja».

§ 151. Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruses nr 258 «Järve luidete maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 54, 432) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Saaremaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 152. Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruses nr 259 «Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 54, 433; 2007, 6, 35) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Võrumaa keskkonnateenistuses, Valgamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 153. Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruses nr 260 «Koorküla looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 54, 434) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Valgamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 154. Vabariigi Valitsuse 7. oktoobri 2005. a määruses nr 263 «Paganamaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 54, 435) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Võrumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 155. Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2005. a määruses nr 268 «Leppoja looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 57, 454) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Viljandimaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 156. Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2005. a määruses nr 269 «Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 57, 455) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Võrumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 157. Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2005. a määruses nr 288 «Leidissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 65, 499) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Läänemaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Läänemaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 158. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruses nr 294 «Kiigumõisa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 67, 514) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 159. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruses nr 295 «Porkuni maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 67, 515) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Lääne-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 160. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruses nr 296 «Leigri looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 67, 516) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Hiiumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 161. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruses nr 297 «Säärenõmme looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2005, 67, 517) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Saaremaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 162. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruses nr 311 «Hoiualade kaitse alla võtmine Valga maakonnas» (RT I 2006, 2, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt.

«Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt.

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 163. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruses nr 312 «Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 2, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 9 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 164. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruses nr 319 «Laulaste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 2, 6) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Pärnumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 165. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruses nr 320 «Marimetsa looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 2, 7) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Läänemaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Läänemaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 166. Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2006. a määruses nr 5 «Väike-Palkna maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 4, 16) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Võrumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 167. Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2006. a määruses nr 18 «Rava maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 5, 27) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 168. Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2006. a määruses nr 19 «Nõmme raba looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 5, 28) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 169. Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2006. a määruses nr 22 «Sookuninga looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 6, 34) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Nigula Looduskaitseala Administratsioonis» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 170. Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2006. a määruses nr 24 «Nigula looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 6, 36) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Nigula Looduskaitseala Administratsioonis» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 171. Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a määruses nr 36 «Lümandu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 9, 53) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses, Raplamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 172. Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a määruses nr 37 «Pae maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 9, 54) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Raplamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 173. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruses nr 56 «Mahu-Rannametsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 12, 83) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Lääne-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 174. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruses nr 58 «Keeri-Karijärve looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 12, 85) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Tartumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 175. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruses nr 59 «Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas» (RT I 2006, 13, 92; 2007, 38, 275) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Hoiualade valitseja

Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Läänemaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 176. Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määruses nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 12, 89) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Pargi valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil».

§ 177. Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määruses nr 65 «Pähni looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 13, 94) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Võrumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 178. Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2006. a määruses nr 70 «Konguta looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 13, 98) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Tartumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 179. Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2006. a määruses nr 71 «Vahenurme looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 13, 99) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Pärnumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 180. Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2006. a määruses nr 72 «Tudusoo looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 13, 100) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Lääne-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 181. Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2006. a määruses nr 80 «Esna maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 14, 116) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 182. Vabariigi Valitsuse 23. märtsi 2006. a määruses nr 82 «Märjamaa järtade maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 15, 121) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Raplamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 183. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2006. a määruses nr 86 «Paunküla maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 16, 127) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 184. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2006. a määruses nr 87 «Kolga looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 16, 128) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Pärnumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 185. Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2006. a määruses nr 99 «Ülgase looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 19, 149) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 186. Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2006. a määruses nr 100 «Järvselja looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 19, 150) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Tartumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 187. Vabariigi Valitsuse 11. mai 2006. a määruses nr 109 «Mäetaguse maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 24, 173) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Ida-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 188. Vabariigi Valitsuse 26. mai 2006. a määruses nr 121 «Prandi looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 26, 194) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 189. Vabariigi Valitsuse 26. mai 2006. a määruses nr 122 «Õisu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 26, 195) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Viljandimaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 190. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määruses nr 123 «Pajaka maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 27, 197) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Raplamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 191. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määruses nr 124 «Välgi looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 27, 198) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Tartumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 192. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määruses nr 125 «Iganõmme maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 27, 199) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Raplamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 193. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määruses nr 126 «Raikküla-Pakamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 27, 200) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Raplamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 194. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2006. a määruses nr 127 «Manija maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 27, 201) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Pärnumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 195. Vabariigi Valitsuse 1. juuni 2006. a määruses nr 129 «Hoiualade kaitse alla võtmine Tartu maakonnas» (RT I 2006, 27, 203) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Tartumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 196. Vabariigi Valitsuse 15. juuni 2006. a määruses nr 139 «Loodi looduspargi kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 29, 228) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Viljandimaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 197. Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 148 «Harju maakonna kaitsealuste parkide piirid» (RT I 2006, 33, 249) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 198. Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruses nr 149 «Karula rahvuspargi kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 31, 243) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Võrumaa ja Valgamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 199. Vabariigi Valitsuse 29. juuni 2006. a määruse nr 150 «Harju maakonna kaitsealuste puistute piirid» (RT I 2006, 33, 250) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 200. Vabariigi Valitsuse 29. juuni 2006. a määruse nr 151 «Hiiu maakonna kaitsealuste parkide piirid» (RT I 2006, 33, 251) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Hiiumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 201. Vabariigi Valitsuse 29. juuni 2006. a määruse nr 152 «Ida-Viru maakonna kaitsealuste parkide piirid» (RT I 2006, 33, 252) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Ida-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 202. Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2006. a määruses nr 155 «Parmu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 34, 259) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Võrumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 203. Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määruses nr 161 «Laiksaare looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 34, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Pärnumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 204. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2006. a määruses nr 169 «Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 36, 270) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Tartumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 205. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2006. a määruses nr 170 «Vahtrepa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 36, 271) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Hiiumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 206. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruses nr 175 «Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas» (RT I 2006, 37, 276; 2007, 34, 212) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Hoiualade valitseja

Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Raplamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 207. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruses nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» (RT I 2006, 37, 277; 2007, 39, 276) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Hoiualade valitseja

Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Saaremaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 208. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruses nr 177 «Iidva looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 37, 278) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 209. Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruses nr 178 «Soontaga looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 37, 279) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Valgamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 210. Vabariigi Valitsuse 10. augusti 2006. a määruses nr 182 «Padakõrve looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 38, 283) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Tartumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 211. Vabariigi Valitsuse 17. augusti 2006. a määruses nr 187 «Saarjõe maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 38, 288) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistuses, Pärnumaa keskkonnateenistuses, Viljandimaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 212. Vabariigi Valitsuse 24. augusti 2006. a määruses nr 189 «Karula Pikkjärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 39, 290) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Valgamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 213. Vabariigi Valitsuse 14. septembri 2006. a määruses nr 203 «Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 41, 313) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Hiiumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 214. Vabariigi Valitsuse 14. septembri 2006. a määruses nr 206 «Piiumetsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 41, 315) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistuses, Raplamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 215. Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2006. a määruses nr 207 «Tahkuna looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 42, 321) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Hiiumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 216. Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2006. a määruse nr 212 «Jõgeva maakonna kaitsealuste parkide piirid» (RT I 2006, 46, 335) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Jõgevamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 217. Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2006. a määruse nr 213 «Järva maakonna kaitsealuste parkide ja puistu piirid» (RT I 2006, 46, 336) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 218. Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2006. a määruse nr 214 «Lääne maakonna kaitsealuste parkide piirid» (RT I 2006, 46, 337) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Läänemaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 219. Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2006. a määruses nr 218 «Lüsingu maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 47, 352) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Järvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 220. Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2006. a määruses nr 223 «Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 48, 362) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Pärnumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 221. Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2006. a määruses nr 224 «Paope looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 48, 363) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Hiiumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 222. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2006. a määruses nr 245 «Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 56, 420) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Jõgevamaa ja Tartumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 223. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määruses nr 263 «Karinõmme looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 1, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Pärnumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 224. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määruses nr 264 «Vinni-Pajusti maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 1, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Lääne-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 225. Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määruses nr 11 «Rahuste looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 5, 25) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Saaremaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 226. Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määruses nr 12 «Tihu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 6, 37) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 227. Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 2007. a määruses nr 30 «Järveotsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 12, 67) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 228. Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 2007. a määruses nr 34 «Niidu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 12, 68) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 229. Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2007. a määruses nr 37 «Tolkuse looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 17, 84) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Pärnumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 230. Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2007. a määruses nr 46 «Kabli looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 17, 88) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 231. Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2007. a määruses nr 47 «Kivikupitsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 17, 89) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 232. Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2007. a määruses nr 48 «Jäärumetsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 17, 90) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Pärnumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 233. Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2007. a määruses nr 71 «Kuimetsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 25, 140) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Raplamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 234. Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2007. a määruses nr 72 «Aela maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 25, 141) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 235. Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2007. a määruses nr 73 «Ännikse looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 25, 142) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Pärnumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 236. Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007. a määruse nr 76 «Pärnu maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid» (RT I 2007, 25, 145) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Pärnumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 237. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruses nr 88 «Tõstamaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 161) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 238. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruses nr 89 «Vaskjõe looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 162) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 239. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruses nr 90 «Varbla laidude maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 163) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Pärnumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 240. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruses nr 91 «Kurese maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 164) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 241. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruses nr 93 «Kuiaru looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 165) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Pärnumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 242. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruses nr 94 «Metsaääre looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 166) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 243. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruses nr 95 «Kastna maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 167) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 244. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruses nr 96 «Lindmetsa maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 168) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 245. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruses nr 97 «Kõpu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 169) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 246. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruses nr 98 «Mädapea tammiku maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 170) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Lääne-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 247. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruses nr 99 «Nedrema looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 171) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Pärnumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 248. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruses nr 100 «Soo-otsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 172; 2008, 4, 26) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 249. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määruses nr 101 «Mahtra looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 173) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses, Raplamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 250. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määruses nr 102 «Naissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 174) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 251. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2007. a määruses nr 103 «Siiraku looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 29, 175) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus» sõnaga «Keskkonnaamet»;

2) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

3) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Pärnumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 252. Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a määruses nr 104 «Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 32, 188) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõigetest 1, 5 ja 6 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Lääne-Virumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 253. Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a määruse nr 105 «Lillepi pargi kaitse alla võtmine» (RT I 2007, 32, 189) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 254. Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a määruse nr 107 «Põlva maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid» (RT I 2007, 34, 213) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Põlvamaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 255. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruses nr 116 «Lähkma looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 35, 221) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 6 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 256. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruses nr 117 «Kalita looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 35, 222) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 6 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 257. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruses nr 118 «Kergu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 35, 223) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 6 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 258. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruses nr 119 «Udria maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 35, 224) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 259. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruses nr 120 «Madissaare looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 231) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 260. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruses nr 121 «Teesu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 232) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 261. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määruses nr 122 «Vaiste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 233) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 262. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruses nr 127 «Ura maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 237) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 263. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruses nr 128 «Liiva-Putla looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 238) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 6 lõikes 5 asendatakse sõnad «valitsemise ja kaitse korraldamisega» sõnaga «valitsemisega»;

4) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Saaremaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 264. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruses nr 129 «Pärnu rannaniidu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 239) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 265. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruses nr 130 «Siplase looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 240) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 266. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruses nr 131 «Suuremõisa lahe maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 241) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 4 ja § 11 lõike 1 punktist 4 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 267. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruses nr 132 «Abruka looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 242) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 5 ja § 11 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 268. Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruses nr 133 «Odalätsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 243) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 269. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruses nr 134 «Aseri maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 244) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljandas normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Ida-Viru keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 270. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruses nr 135 «Muraka looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 245) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 3 ja § 10 punktist 3 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 271. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruses nr 136 «Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 36, 246) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 3 ja § 13 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvist 10 jäetakse välja sõnad «ja kaitse korraldamise»;

5) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

6) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 272. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruses nr 137 «Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 37, 250) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõigetest 5 ja 6 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 273. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruses nr 138 «Kalli maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 37, 251) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 274. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruses nr 139 «Struuga maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 37, 252) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõigetest 5 ja 6 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 275. Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määruses nr 145 «Muti maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 265) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse sõnad «valitsemise ja kaitse korraldamisega» sõnaga «valitsemisega»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee)».

§ 276. Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määruses nr 146 «Vardi looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 266) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 277. Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määruses nr 147 «Pühametsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 267) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «ja kaitse korraldamisega»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 278. Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määruses nr 148 «Käina lahe–Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 268) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 3, § 9 lõike 1 punktist 4, § 10 lõike 1 punktist 4 ja § 15 punktist 6 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 279. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruses nr 149 «Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 269) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõigetest 4 ja 5 ning § 10 punktidest 4–6 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse punktidega 5–7 järgmises sõnastuses:

« 5) adru varumine rannalt;
6) pilliroo niitmine jää peal või külmunud pinnasel 15. novembrist 1. märtsini ja roo käsitsi niitmine vees või maismaal oma tarbeks 16. juulist 15. märtsini;
7) rahvaürituste korraldamine.»;

6) paragrahvi 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 280. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruses nr 150 «Tareste maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 270) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 6 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) roo varumine.»;

6) paragrahvi 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 281. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruses nr 151 «Kärevere looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 271) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõigetest 7 ja 8 ning § 11 punktist 4 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 282. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruses nr 152 «Agusalu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 272) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõikest 3 ja § 10 punktist 3 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 283. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruses nr 153 «Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 38, 273) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 4 lõigetest 7 ja 9 ning § 5 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) paragrahvist 9 jäetakse välja sõnad «ja kaitse korraldamise»;

6) paragrahvi 13 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ja kaitse korraldamisega»;

7) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 284. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruses nr 154 «Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas» (RT I 2007, 38, 274) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Hoiualade valitseja

Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaamet.»;

2) kolmanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 285. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruses nr 159 «Pärnu maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2007, 39, 279) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «kaitse korraldaja» sõnaga «valitseja» vastavas käändes, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.»;

3) paragrahvi 6 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «kaitse korraldamise ja»;

4) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «kavandatava tegevuse asukoha keskkonnateenistusel» sõnaga «Keskkonnaametil»;

5) neljanda normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).».

§ 286. Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007. a määruse nr 190 «Nõmme linnaosa parkide kaitse alla võtmine» (RT I 2007, 47, 329) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad «Harjumaa keskkonnateenistuses» sõnaga «Keskkonnaametis».

§ 287. Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1998. a määrus nr 166 «Sepaste maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 69, 1139; 2005, 41, 330) tunnistatakse kehtetuks.

§ 288. Määrus jõustub 1. veebruaril 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json