Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 “Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 9, 115

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 “Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Vastu võetud 19.01.2009 nr 3

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1. Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» muutmine

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» (RTL 2004, 3, 35; 2008, 99, 1399) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) Kaitseväe Peastaabi alluvuses oleva ajateenija kohta kaitseväe väeosa, kus ta teenib;»;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

« 14) ajateenistuskohustust asendusteenistuses täitva asendusteenistuslase kohta Kaitseressursside Amet.»;

3) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse sõna «Päästeamet» järel sõnadega «, Kaitseressursside Amet»;

4) paragrahvi 7 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Taotluse deklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu summa ülekandmiseks esitab kaitseväe väeosa Kaitseväe Peastaabile hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 2. kuupäevaks.».

§ 2. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 2009. aasta 2. jaanuarist.

Minister Ivari PADAR

Siseteenuste asekantsler
kantsleri ülesannetes Anneli SUSI PERSIDSKI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json