Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.02.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 14, 151

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 22.01.2009 nr 4

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valituse seaduse» § 42 lõike 1 alusel ning kooskõlas nimetatud seaduse § 65 lõike 2 punktiga 2.

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 «Maksu- ja Tolliameti põhimäärus» (RTL 2008, 84, 1168) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

« 17) hasartmängude tegevuslubade ja korralduslubade väljaandmine ning tegutsemine hasartmängu järelevalveasutusena;»;

2) paragrahvi 14 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) maksu- ja tolliseaduste ning nende alusel antud õigusaktide rakendamise metoodika väljatöötamine;».

Minister Ivari PADAR

Siseteenuste asekantsler
kantsleri ülesannetes Anneli SUSI PERSIDSKI

/otsingu_soovitused.json