Teksti suurus:

Süütegude «Karistusseadustiku» järgi kvalifitseerimise juhend

Süütegude «Karistusseadustiku» järgi kvalifitseerimise juhend - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Süütegude «Karistusseadustiku» järgi kvalifitseerimise juhend

Vastu võetud 23.08.2002 nr 54
RTL 2002, 95, 1480
jõustumine 02.09.2002

15.01.2009 nr 4 (RTL 2009 9, 102) 26.01.2009 (rakendatakse alates 1.01.2009)Määrus kehtestatakse «Karistusseadustiku rakendamise seaduse» § 32 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kuriteo kvalifitseerimine

  (1) Kuritegu kvalifitseerides viidatakse «Karistusseadustiku» eriosa sellele paragrahvile, lõikele ja punktile, milles sätestatud tunnustele kvalifitseeritav tegu vastab.

  (2) Kuriteokatse korral viidatakse peale lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 25 lõikele 2 ning
  1) teist isikut kasutava täideviimise korral § 25 lõikele 3;
  2) kaastäideviimise korral § 25 lõikele 4;
  3) tegevusetuse korral § 25 lõikele 5;
  4) kõlbmatu kuriteokatse korral § 26 lõikele 1.

  (3) Tegevusetuse korral viidatakse peale lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 13 lõikele 1, välja arvatud juhul, kui tegu saab toime panna ainult tegevusetusega.

  (4) Osavõtu korral viidatakse kihutaja või kaasaaitaja kuriteo kvalifitseerimiseks peale lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 22 lõikele 2 või 3.

  (5) Kuriteole kihutamise katse, kuriteo toimepanemise ettepanekuga nõustumise ja kuriteo kaastäideviimise kokkuleppe korral viidatakse kuriteo kvalifitseerimiseks peale lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 221 lõikele 1.

  RTL 2009 9, 102 – jõust. 26.01.2009] – rakendatakse alates 1.01.2009

§ 2.  Väärteo kvalifitseerimine

  (1) Väärtegu kvalifitseerides viidatakse «Karistusseadustiku» eriosa või väärteokoosseisu ettenägeva muu seaduse sellele paragrahvile, lõikele ja punktile, milles sätestatud tunnustele kvalifitseeritav tegu vastab.

  (2) Väärteokatse korral viidatakse peale lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 25 lõikele 2 ning
  1) teist isikut kasutava täideviimise korral § 25 lõikele 3;
  2) kaastäideviimise korral § 25 lõikele 4;
  3) tegevusetuse korral § 25 lõikele 5;
  4) kõlbmatu väärteokatse korral § 26 lõikele 1.

  (3) Tegevusetuse korral viidatakse lisaks lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 13 lõikele 1, välja arvatud juhul, kui tegu saab toime panna ainult tegevusetusega.

§ 3.  Jõustumine

  Määrus jõustub koos «Karistusseadustikuga».

/otsingu_soovitused.json