Teksti suurus:

Süütegude «Karistusseadustiku» järgi kvalifitseerimise juhend

Süütegude «Karistusseadustiku» järgi kvalifitseerimise juhend - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Süütegude «Karistusseadustiku» järgi kvalifitseerimise juhend

Vastu võetud 23.08.2002 nr 54
RTL 2002, 95, 1480
jõustumine 02.09.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.01.2009RTL 2009, 9, 10226.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009

Määrus kehtestatakse «Karistusseadustiku rakendamise seaduse» § 32 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kuriteo kvalifitseerimine

  (1) Kuritegu kvalifitseerides viidatakse «Karistusseadustiku» eriosa sellele paragrahvile, lõikele ja punktile, milles sätestatud tunnustele kvalifitseeritav tegu vastab.

  (2) Kuriteokatse korral viidatakse peale lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 25 lõikele 2 ning
  1) teist isikut kasutava täideviimise korral § 25 lõikele 3;
  2) kaastäideviimise korral § 25 lõikele 4;
  3) tegevusetuse korral § 25 lõikele 5;
  4) kõlbmatu kuriteokatse korral § 26 lõikele 1.

  (3) Tegevusetuse korral viidatakse peale lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 13 lõikele 1, välja arvatud juhul, kui tegu saab toime panna ainult tegevusetusega.

  (4) Osavõtu korral viidatakse kihutaja või kaasaaitaja kuriteo kvalifitseerimiseks peale lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 22 lõikele 2 või 3.

  (5) Kuriteole kihutamise katse, kuriteo toimepanemise ettepanekuga nõustumise ja kuriteo kaastäideviimise kokkuleppe korral viidatakse kuriteo kvalifitseerimiseks peale lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 221 lõikele 1.
[RTL 2009, 9, 102 - jõust. 26.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009]

§ 2.  Väärteo kvalifitseerimine

  (1) Väärtegu kvalifitseerides viidatakse «Karistusseadustiku» eriosa või väärteokoosseisu ettenägeva muu seaduse sellele paragrahvile, lõikele ja punktile, milles sätestatud tunnustele kvalifitseeritav tegu vastab.

  (2) Väärteokatse korral viidatakse peale lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 25 lõikele 2 ning
  1) teist isikut kasutava täideviimise korral § 25 lõikele 3;
  2) kaastäideviimise korral § 25 lõikele 4;
  3) tegevusetuse korral § 25 lõikele 5;
  4) kõlbmatu väärteokatse korral § 26 lõikele 1.

  (3) Tegevusetuse korral viidatakse lisaks lõikes 1 nimetatud sätete ka «Karistusseadustiku» § 13 lõikele 1, välja arvatud juhul, kui tegu saab toime panna ainult tegevusetusega.

§ 3.  Jõustumine

  Määrus jõustub koos «Karistusseadustikuga».

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json