Teksti suurus:

Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:

Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord

Vastu võetud 05.03.2003 nr 17
RTL 2003, 35, 521
jõustumine 17.03.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 25 lõike 5 alusel.

§ 1.  Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamine

  (1) Jahiuluki tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimiseks tuleb Keskkonnaametile esitada kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
  1) taotleja ärinime või nimetust, registrikoodi selle olemasolu korral, asukoha- ja kontaktandmeid või nime, isikukoodi, aadressi ning kontaktandmeid;
  2) tehiskeskkonnas hoitava jahiuluki liigi nimetust ning hoidmise eesmärki;
  3) jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha kirjeldust koos asukoha märkimisega;
  4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Keskkonnaamet registreerib jahiuluki tehiskeskkonnas hoidmise koha taotluse kohe pärast selle saamist.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 2.  Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse läbivaatamine

  (1) Keskkonnaamet kontrollib taotluse vastavust selle määruse nõuetele taotluse saamisest arvates 15 tööpäeva jooksul.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Kui jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotlemiseks vajalikud materjalid ei vasta selle määruse nõuetele, määrab Keskkonnaamet tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi ei ole tähtaja jooksul kõrvaldatud, võib Keskkonnaamet jätta taotlemiseks esitatud materjalid läbi vaatamata ning saadab otsuse koopia materjalide läbivaatamata jätmise kohta 15 tööpäeva jooksul Keskkonnaameti poolt puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja möödumisest.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 3.  Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimine

  (1) Keskkonnaamet kontrollib jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha vastavust «Jahiseaduse» § 25 lõike 6 nõuetele ning registreerib jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha või keeldub koha registreerimisest ühe kuu jooksul pärast nõuetekohase taotluse saamist.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise või sellest keeldumise otsus tehakse taotluse esitajale teatavaks posti teel seitsme päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (3) Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise kohtade arvestust peab Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

/otsingu_soovitused.json