Teksti suurus:

Medaliväärsete jahitrofeede arvestuse pidamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:

Medaliväärsete jahitrofeede arvestuse pidamise kord

Vastu võetud 08.06.2004 nr 69
RTL 2004, 83, 1318
jõustumine 24.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 52 lõike 4 alusel.

§ 1.  Medaliväärse jahitrofee arvestuse pidamise eesmärk

  Medaliväärsete jahitrofeede arvestuse pidamise eesmärk on medaliväärsete jahitrofeede kohta teabe kogumine, korrastamine ja riikliku arvestuse pidamine.

§ 2.  Medaliväärse jahitrofee registreerija

  Medaliväärsed jahitrofeed registreerib ja sellekohast arvestust Keskkonnaamet (edaspidi registreerija).
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 3.  Medaliväärse jahitrofee registreerimiseks ja arvestuse pidamiseks vajalikud materjalid

  (1) Eestis toimunud jahitrofeede näitusel hinnatud ja medaliväärseks tunnistatud jahitrofee registreeritakse näituse kataloogi tehtud sissekande alusel.

  (2) Väljaspool Eestit toimunud jahitrofeede näitusel hinnatud ja medaliväärseks tunnistatud jahitrofee registreerimiseks esitab jahitrofee omanik registreerijale kirjaliku taotluse.

  (3) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja ärinime või nimetust, registrikoodi selle olemasolu korral, asukoha- või kontaktandmeid või nime, isikukoodi, aadressi ning kontaktandmeid;
  2) medaliväärse jahitrofee liigi nimetust;
  3) looma küttimise aega ja kohta;
  4) medaliväärse jahitrofee hindamise aega ja kohta;
  5) medaliväärsele jahitrofeele antud hindepunkte või nende summat;
  6) taotluse esitamise kuupäeva.

/otsingu_soovitused.json