Teksti suurus:

Rahandusministri 1. juuni 2004. a määruse nr 112 "Rahvusvahelise ametiabi osutamiseks esitatavate taotluste vormid ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu" kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.02.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 14, 152

Rahandusministri 1. juuni 2004. a määruse nr 112 "Rahvusvahelise ametiabi osutamiseks esitatavate taotluste vormid ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu" kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 27.01.2009 nr 5

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 51 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 1. juuni 2004. a määrus nr 112 «Rahvusvahelise ametiabi osutamiseks esitatavate taotluste vormid ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu» (RTL 2004, 74, 1216) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Ivari PADAR

Siseteenuste asekantsler
kantsleri ülesannetes Anneli SUSI PERSIDSKI

/otsingu_soovitused.json