Teksti suurus:

Häädemeeste valla heakorraeeskirja kinnitamine

Häädemeeste Vallavolikogu
määrus

lisa 13133352

lisa

Häädemeeste Vallavolikogu

 21.01.2009 määruse nr 3

LISA 1

 

 

R A I E L O A   T A O T L U S

 

 

1. Taotleja nimi ....................................................................................................

 

2. Isikukood/registrikood......................................................................................

 

3. Elukoht/asukoht        ...........................................................................................

 

4. Sidevahendid (telefon, e-post)...........................................................................

 

5. Volitatud esindaja...............................................................................................

 

6. Soovitakse raiuda.....................................................................................................................

                                                kinnistusregistri number, katastritunnus, asukoht

 

.................................................................................................................  järgmisi puid:

 

nr.                                puu liik                                     diameeter (cm) arv

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

 

7. Puude raiumise põhjus(ed):

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

 

8. Taotlusele on lisatud

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

 

 

 

.......................................................                                         ............................................

Taotleja allkiri                                                                        kuupäev

/otsingu_soovitused.json