Teksti suurus:

Jõgeva maakonna kaitsealuste parkide piirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2010
Avaldamismärge:

Jõgeva maakonna kaitsealuste parkide piirid

Vastu võetud 05.10.2006 nr 212
RT I 2006, 46, 335
jõustumine 27.10.2006

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.01.2009 nr 13 (RT I 2009, 7, 48) 1.02.2009

 

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1. Parkide piirid

Jõgeva maakonnas paiknevate järgmiste parkide piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Adavere mõisa park3
2) Elistvere mõisa park3
3) Jõgeva mõisa park3
4) Kaiavere mõisa park3
5) Kuremaa mõisa park2
6) Kurista mõisa park3
7) Kördiööbiku park Põltsamaal4
8) Laiuse kirikupark3
9) Põltsamaa Lossi tänava metsapark4
10) Lustivere mõisa park3
11) Luua mõisa park2
12) Pajusi mõisa park3
13) Pala mõisa park3
14) Palamuse kirikupark3
15) Puurmani mõisa park2
16) Roela mõisa park3
17) Saare mõisa park3
18) Põltsamaa Sõpruse park4
19) Tabivere mõisa park3
20) Tapiku mõisa park3
21) Torma mõisa park3
22) Uue-Põltsamaa mõisa park3
23) Vaimastvere mõisa park3
24) Vana-Põltsamaa mõisa park3
25) Visusti mõisa park3
26) Võisiku mõisa park3.

§ 2. Kaitsekord

Paragrahvis 1 nimetatud parkide kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri».

____________
1 Kaitsealuste parkide välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga veebruar 2005. a. Parkide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I 2009, 7, 48 – jõust. 1.02.2009]

2 Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

3 Park on kaitse alla võetud Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee 17. juuli 1968. a otsusega nr 113 «Looduse kaitsest Jõgeva rajoonis».

4 Park on kaitse alla võetud Jõgeva Maavalitsuse 6. mai 1992. a määrusega nr 81 «Kohalike looduskaitsealade moodustamine».

Adavere

Elistvere

Jõgeva

Kaiavere

Kuremaa

Kurista

Kördiööbiku

Laiuse

Lustivere

Luua

Pajusi

Pala

Palamuse

Puurmani

Põltsamaa Lossi

Põltsamaa Sõpruse

Roela

Saare

Tabivere

Tapiku

Torma

Uue-Põltsamaa

Vaimastvere

Vana-Põltsamaa

Visusti

Võisiku

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json