Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a korralduse nr 310 „Autoriõiguse komisjoni moodustamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 14, 158

Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a korralduse nr 310 „Autoriõiguse komisjoni moodustamine” muutmine

Vastu võetud 29.01.2009 nr 27

«Autoriõiguse seaduse» § 87 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Vabariigi Valitsuse seaduse» §-ga 21 muuta Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a korraldust nr 310 «Autoriõiguse komisjoni moodustamine» (RTL 2007, 52, 963) järgmiselt:

1. Sõnastada punkt 3 järgmiselt:

« 3. Nimetada komisjoni esimeheks Kultuuriministeeriumi meedia ja autoriõiguse osakonna juhataja ning komisjoni liikmeteks järgmiste asutuste või juriidiliste isikute esindajad:
Business Software Alliance
Eesti Autorite Ühing
Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon
Eesti Fonogrammitootjate Ühing
Eesti Kirjastuste Liit
Eesti Rahvusringhääling
Eesti Ringhäälingute Liit
Justiitsministeerium
Kultuuriministeerium
MITTETULUNDUSÜHING EESTI AUDIOVISUAALAUTORITE LIIT
Mittetulundusühing Eesti Esitajate Liit
Tartu Ülikooli õigusteaduskond».

2. Tunnistada kehtetuks punkt 5.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json