Teksti suurus:

Vanglate teenistujate koosseisude muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.02.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 14, 147

Vanglate teenistujate koosseisude muutmine

Vastu võetud 28.01.2009 nr 6

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 19. märtsi 2007. a määruse nr 18 «Murru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 25, 447; 2008, 83, 1132) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) vangistusosakonna koosseis sõnastatakse järgmiselt:

«Vangistusosakond      
 Juhataja I klassi vanglainspektor 1  
 Peaspetsialist I klassi vanglainspektor 6  
 Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor 16  
 Spetsialist II klassi vanglainspektor 1  
 Vanemvalvur I klassi valvur 1  
 Valvur II klassi valvur 2  
      27»;

2) järelevalveosakonna koosseis sõnastatakse järgmiselt:

«Järelevalveosakond      
 Juhataja I klassi vanglainspektor 1  
 Peaspetsialist I klassi vanglainspektor 1  
 Peaspetsialist-korrapidaja I klassi vanglainspektor 4  
 Inspektor-korrapidaja abi II klassi vanglainspektor 4  
 Inspektor-vahtkonna ülem II klassi vanglainspektor 4  
 Vanemvalvur I klassi valvur 42  
 Valvur II klassi valvur 140  
 Valvur-koerajuht II klassi valvur 4  
 Valvur Lihttööline 1  
      201»;

3) avavanglaosakonna koosseis tunnistatakse kehtetuks;

4) finants-ja majandusosakonna koosseisus laooperaatorite ametikohtade arv «3» asendatakse arvuga «2»;

5) finants- ja majandusosakonna koosseisus lisatakse peale sõnu «Laooperaator Nooremametnik 2» sõnad «Laohoidja Teenindustöötaja 1»;

6) üldosakonna juristide arv «2» asendatakse arvuga «4» ja üldosakonna koosseisu koguarv «9» asendatakse arvuga «11»;

7) koertekasvanduse koosseisus asendatakse abitööliste arv «2» arvuga «1» ning koertekasvanduse koosseisu koguarv «8» asendatakse arvuga «7»;

8) teenistujate ameti- ja abiteenistujate ametikohtade arv «338,75» asendatakse arvuga «335,75», vanglaametnike ametikohtade arv «255» asendatakse arvuga «253» ning koosseisu koguarv «415,75» asendatakse arvuga «412,75».

§ 2. Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 «Viru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2008, 29, 426; 43, 589) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) järelevalveosakonna koosseisus valvurite arv «25» asendatakse arvuga «30» ning järelevalveosakonna ametikohtade koguarv «52» asendatakse arvuga «57»;

2) esimese üksuse koosseisus valvurite arv «19» asendatakse arvuga «16» ning esimese üksuse ametikohtade koguarv «28» asendatakse arvuga «25»;

3) üldosakonna koosseisust jäetakse välja sõnad «Koolituse peaspetsialist Vanemametnik 1»; üldosakonna peaspetsialistide arv «2» asendatakse arvuga «3», spetsialistide arv «2» asendatakse arvuga «3» ning üldosakonna ametikohtade koguarv «14» asendatakse arvuga «15»;

4) teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «398» asendatakse arvuga «401», vanglaametnike ametikohtade arv «254» asendatakse arvuga «256» ning koosseisu koguarv «517» asendatakse arvuga «520».

§ 3. Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 «Tallinna Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 10, 162; 2008, 83, 1132) §-s 1 asendatakse meditsiiniosakonna koosseisus sõnad «Radioloogiaõde  Vanemametnik» sõnadega «Radioloogiaõde  Nooremametnik».

§ 4. Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 «Tartu Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2008, 44, 607; 83, 1132) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) sotsiaalosakonna koosseisus asendatakse spetsialist-kaplani ametikohtade arv «2» arvuga «3» ja sotsiaalosakonna ametikohtade koguarv «22» asendatakse arvuga «23»;

2) kriminaalhooldusosakonna koosseisus asendatakse sõna «referent» sõnaga «Nooremreferent»;

3) teenistujate ameti- ja abiteenistujate ametikohtade arv «446,8» asendatakse arvuga «447,8» ning koosseisu koguarv «526,8» asendatakse arvuga «527,8».

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU