Teksti suurus:

Tartu Vangla teenistujate koosseis

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2009
Avaldamismärge:

Tartu Vangla teenistujate koosseis

Vastu võetud 26.05.2008 nr 25
RTL 2008, 44, 607
jõustumine 01.06.2008

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

26.06.2008 nr 33 (RTL 2008, 53, 734) 1.07.2008

2.10.2008 nr 47 (RTL 2008, 83, 1132) 10.10.2008

28.01.2009 nr 6 (RTL 2009, 14, 147) 8.02.2009 

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 ja «Kriminaalhooldusseaduse» § 371 alusel.

§ 1. Tartu Vangla teenistujate koosseis

Ameti- või abiteenistuskoht

Ameti- või abiteenistuskoha põhigrupp/ametiaste

Arv

Kokku

 

 

 

 

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

Direktori asetäitja vangistuse alal

Vangla peainspektor

1

 

Direktori asetäitja halduse alal

Vangla peainspektor

1

 

Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal

Vangla peainspektor

1

 

 

 

 

  4

Esimene üksus

 

 

 

Peaspetsialist-üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

4

 

Valvur

II klassi valvur

15  

 

 

 

 

26

Teine üksus

 

 

 

Peaspetsialist-üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

5

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

4

 

Valvur

II klassi valvur

12  

 

 

 

 

22

Kolmas üksus

 

 

 

Peaspetsialist-üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

Valvur

II klassi valvur

16  

 

 

 

 

28

Neljas üksus

 

 

 

Peaspetsialist-üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

5

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

4

 

Valvur

II klassi valvur

15  

 

 

 

 

25

Viies üksus

 

 

 

Peaspetsialist-üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

5

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

4

 

Valvur

II klassi valvur

12  

 

 

 

 

22

Kuues üksus

 

 

 

Peaspetsialist-üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

3

 

Valvur

II klassi valvur

34  

 

 

 

 

39

Järelevalveosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

Inspektor-korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

7

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

6

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

9

 

Vanemvalvur-koerajuht

I klassi valvur

1

 

Valvur

II klassi valvur

26  

 

Valvur-koerajuht

II klassi valvur

4

 

 

 

 

62

Julgeolekuosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

8

 

 

 

 

11

Arvestusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

7

 

 

 

 

10

Saatmisosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

Inspektor

II klassi vanglainspektor

4

 

Spetsialist-planeerija

II klassi vanglainspektor

2

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

Valvur

II klassi valvur

8

 

 

 

 

20

Sotsiaalosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

1

 

Peaspetsialist-sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

1

 

Peaspetsialist-vanemkaplan

Vanemametnik

1

 

Sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

7

 

Sotsiaalpedagoog

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

5

 

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

3

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

2

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

Vanemametnik

1

 

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

1

 

 

 

 

23

Meditsiiniosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

1

 

Spetsialist-üldarst

Vanemametnik

2

 

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

  2,5

 

Spetsialist-kliiniline psühholoog

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-radioloog

Vanemametnik

   0,5

 

Spetsialist-infektsionist

Vanemametnik

   0,5

 

Spetsialist-radioloogia õde

Vanemametnik

     0,75

 

Spetsialist-günekoloog

Vanemametnik

     0,25

 

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-hambaarsti õde

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-vanemõde

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

   12  

 

Nooremspetsialist-laborant

Nooremametnik

1

 

Nooremspetsialist-hooldaja

Nooremametnik

1

 

 

 

 

25,5

Üldosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

1

 

Personali peaspetsialist

Vanemametnik

1

 

Spetsialist

Vanemametnik

3

 

Personali spetsialist

Vanemametnik

2

 

Jurist

Vanemametnik

3

 

Referent

Vanemametnik

1

 

 

 

 

12

Finants- ja majandusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

6

 

Spetsialist

Vanemametnik

8

 

Spetsialist-laojuhataja

Vanemametnik

3

 

Spetsialist-söökla juhataja

Vanemametnik

1

 

Spetsialist-kaubatundja

Vanemametnik

2

 

Spetsialist-energeetik

Vanemametnik

1

 

Kokk

Teenindustöötaja

7

 

Müüja-komplekteerija

Teenindustöötaja

1

 

Elektrik

Oskustööline

1

 

Mehaanik

Oskustööline

1

 

Seadistaja

Oskustööline

1

 

Autojuht

Mehhanismide juht

2

 

Köögitööline

Lihttööline

7

 

Koristaja

Lihttööline

4

 

 

 

 

46

Kriminaalhooldusosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

1

 

Talituse juhataja

Kõrgem ametnik

7

 

Vanemkriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

7

 

Kriminaalhooldusametnik

Vanemametnik

50  

 

Nooremreferent

Nooremametnik

5

 

Koristaja

Lihttööline

   2,3

 

 

 

 

  72,3

 

 

 

 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

 

447,8

sealhulgas vanglaametniku ametikohti

 

 

269  

 

 

 

 

Kinnipeetavatega täidetavad abiteenistuskohad

 

 

Elektrik-remonditööline

Oskustööline

5

 

Lukksepp-keevitaja

Oskustööline

4

 

Kingsepp

Lihttööline

1

 

Abitööline

Lihttööline

70  

 

 

 

 

80

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

 

527,8

[RTL 2009, 14, 147 − jõust. 8.02.2009]

§ 2. Justiitsministri 18. aprilli 2006. a määrus nr 11 «Tartu Vangla teenistujate koosseis» tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määrus jõustub 1. juunil 2008. a.