Teksti suurus:

Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 60 "Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 17, 204

Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 60 "Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta" muutmine

Vastu võetud 05.02.2009 nr 15

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 11 alusel.

Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määrust nr 60 «Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta» (RTL 2008, 53, 736) muudetakse järgmiselt:

1) määruse lisa «Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu loomaliikide kaupa» tabeli rida 1 sõnastatakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 7

1

Neerufunktsioonide toetamine kroonilise või ajutise neerupuudulikkuse puhul

Väike fosforisisaldus ja piiratud proteiinisisaldus, kuid proteiin on kvaliteetne Koerad ja kassid Proteiiniallikas

Kaltsium

Fosfor

Kaalium

Naatrium

Asendamatute rasvhapete sisaldus (kui neid on lisatud)

Esialgu kuni 6 kuud kroonilise neerupuudulikkuse korral,  

2–4 nädalat ajutise neerupuudulikkuse korral

Märkida pakendil, mahutil või etiketil: «Soovitatav enne kasutamist või enne kasutusaja ületamist ära kuulata veterinaararsti arvamus.»  

Märkida kasutusjuhendis: «Vesi peab olema alati saadaval.»

või  

Vähenenud fosfori imendumine lantaankarbonaat-
oktahüdraadi toimel

Täiskasvanud kassid Proteiiniallikas

Kaltsium

Fosfor

Kaalium

Naatrium

Lantaankarbonaatoktahüdraat

(Lantharenol)

Asendamatute rasvhapete sisaldus (kui neid on lisatud)

2) määruse normitehnilist märkust «1» täiendatakse tekstiga «, muudetud direktiiviga 2008/82/E (ELT L 202, 31.07.2008, lk 48–49).».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json