Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2009, 6,

Välisministeeriumi teadaanne

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni IV lisa muudatused (heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. aasta korraldusega nr 540 (RT II 2009, 2, 5)), mis on vastu võetud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonnakaitse komitee 1. aprilli 2004. aasta resolutsiooniga MEPC.115(51), jõustusid Eesti Vabariigi suhtes 1. augustil 2005. aastal ning Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonnakaitse komitee 13. juuli 2007. aasta resolutsiooniga MEPC.164(56), mis jõustusid Eesti Vabariigi suhtes 1. detsembril 2008.

Alus: Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonnakaitse komitee resolutsioonid MEPC.115(51) ja MEPC.164(56)

Välisminister Urmas PAET

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json