Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 "Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.02.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 19, 236

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 "Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri" muutmine

Vastu võetud 16.02.2009 nr 10

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 14 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruses nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri1» (RTL 2004, 27, 445; 2008, 39, 555) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 4 viimases lauses asendatakse sõna «nõudeid» sõnaga «nõuded»;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M ja N kategooria sõidukid, alates 1. jaanuarist 2004. a esmaregistreeritud L kategooria sõidukid, alates 1. jaanuarist 2001. a esmaregistreeritud O kategooria sõidukid, v.a need O kategooria sõidukid, mis vahetult enne sõiduki Eestisse sissetoomist on kantud Euroopa Liidu liikmesriigi registrisse, mida soovitakse kanda liiklusregistrisse;»;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 7 lõikes 6 asendatakse sõna «vormistada» sõnaga «omistada»;

6) paragrahvi 9 lõike 4 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json