Teksti suurus:

Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni liikmete töö tasustamine ja lähetuskulude hüvitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni liikmete töö tasustamine ja lähetuskulude hüvitamine

Vastu võetud 04.03.1997 nr 50
RT I 1997, 18, 304
jõustumine 13.03.1997

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.02.1998RT I 1998, 17, 26901.01.1998
22.02.2000RT I 2000, 14, 10001.01.2000
12.02.2009RT I 2009, 13, 7922.02.2009

Avaliku teenistuse seaduse § 96 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
Kinnitada «Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni liikmete töö tasustamise ja lähetuskulude hüvitamise tingimused, ulatus ja kord» (juurde lisatud).

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 1997. a
määrusega nr 50

[RT I 2009, 13, 79 – jõust. 22.02.2009]Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni liikmete töö tasustamise ja lähetuskulude hüvitamise tingimused, ulatus ja kord

1. Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni (edaspidi komisjon) liikmetele makstakse komisjonis töötamise eest tasu komisjoni eelarvest. Tasu määramisel lähtutakse palgaseaduse paragrahvi 2 lõike 7 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatavast kuupalga alammäärast järgmiselt:

Komisjoni liige  

Kuutasumäär kordades
kuupalga alammäärast
 

Esimees

1,0 

Aseesimees

0,85

Sekretär

0,85

Liikmed

0,75


[RT I 2000, 14, 100 - jõust. 01.01.2000]

11. Komisjoni esimehe ja liikmed määranud isikul või organil ning komisjoni esimehel, kes on vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 94 komisjoni esimees ametikoha alusel, on lubatud rakendada komisjoni esimehe ja liikmete tasu määramisel ühesugust vähenduskoefitsienti käesoleva korra punktis 1 kehtestatud määra suhtes.
[RT I 2000, 14, 100 - jõust. 01.01.2000]

12. Maakondliku või üleriigilise omavalitsusliidu juures tegutseva komisjoni esimehele ja liikmetele on lubatud rakendada vähenduskoefitsienti vastavalt maakondliku või üleriigilise omavalitsusliidu liikmete üldkoosoleku otsusele käesoleva korra punktis 1 kehtestatud määra suhtes.
[RT I 2000, 14, 100 - jõust. 01.01.2000]

2. Riigikantselei juures tegutseva kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni liikmete töö tasustamisel korrutatakse käesoleva korra punkti 1 alusel arvutatud tasu koefitsiendiga 1,5.

21. Avalikus teenistuses olevatele liikmetele käesoleva määruse alusel tasu komisjonis töötamise eest ei maksta.
[RT I 2009, 13, 79 - jõust. 22.02.2009]

3. Komisjoni liikmetele makstakse töötasu üks kord kuus, lähtudes arvestusperioodil (1 kuu) komisjoni koosolekutel osaletud kordade arvust. Juhul kui arvestusperioodi jooksul koosolekuid ei toimunud või kui komisjoni liige ühelgi koosolekul ei osalenud, liikmele tasu ei maksta.

4. Komisjoni liikmete lähetus ja lähetuskulud vormistatakse asutustes, kus komisjoni liikmed töötavad. Lähetuskulud hüvitatakse selle asutuse eelarvest, kelle juures komisjon tegutseb, avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 40 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud tingimustel, ulatuses ja korras.
[RT I 2000, 14, 100 - jõust. 01.01.2000]

/otsingu_soovitused.json