Teksti suurus:

Asendusteenistuslase toetuse ulatus ja maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I 2009, 14, 82

Asendusteenistuslase toetuse ulatus ja maksmise kord

Vastu võetud 19.02.2009 nr 36

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 76 lõike 21 alusel.

§ 1.  Asendusteenistuslase toetuse ulatus

  (1) Kaitseressursside Amet maksab asendusteenistuslasele igakuist toetust alates päevast, kui ta saabub asendusteenistuslepingus märgitud teenistuskohta.

  (2) Asendusteenistuslase igakuise toetuse suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär.

§ 2.  Asendusteenistuslase toetuse maksmise kord

  (1) Asendusteenistuslase toetust arvestatakse ja makstakse vastavalt Kaitseressursside Ametis kehtivale töötasu maksmise korrale.

  (2) Asendusteenistuslase toetust ei maksta aja eest, mille vältel:
  1) asendusteenistuslane puudus omavoliliselt asendusteenistusest;
  2) asendusteenistus on peatatud «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 77 lõike 11 alusel.

§ 3.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 2. jaanuarist 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP


Kaitseminister Jaak AAVIKSOO


Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json