Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 "Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 20, 250

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 "Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad" muutmine

Vastu võetud 19.02.2009 nr 22

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 32 lõike 4 alusel.

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 «Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad» (RTL 2006, 36, 625; 2008, 36, 523) § 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tootmiskatse tegemiseks lubatud põllukultuuride seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad sortide kohta liikide kaupa on järgmised:
1) harilik kaer (Avena sativa L.) 17 620 kg;
2) harilik nisu (suvinisu) (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 47 930 kg;
3) harilik nisu (talinisu) (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 27 680 kg;
4) harilik oder (Hordeum vulgare L.) 84 720 kg;
5) harilik rukis (Secale cereale L.) 3740 kg;
6) kartul (Solanum tuberosum L.) 28 500 kg;
7) raps (Brassica napus L. (partim)) 777 kg.».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json