Teksti suurus:

Andmekogude põhimäärusi käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 14, 86

Andmekogude põhimäärusi käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 19.02.2009 nr 40

Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 152 lõike 1 ja «Välismaalaste seaduse» § 132 lõike 5 ja § 19 alusel ning kooskõlas «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 52 lõikega 2.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruses nr 394 «Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus» (RT I 2000, 91, 594; 2008, 36, 219) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 19 alusel ja kooskõlas «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 52 lõikega 2.»;

2) paragrahvi 7 lõiget 16 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« 7) andmed elamisloa otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
8) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta.»;

3) paragrahvi 7 lõiget 17 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

« 8) andmed tööloa otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
9) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta.»;

4) paragrahvi 7 lõiget 18 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« 3) andmed elamisloa ja tööloa kehtetuks tunnistamise otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
4) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta.»;

5) paragrahvi 71 lõiget 3 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« 5) andmed otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
6) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta.»;

6) paragrahvi 71 lõiget 5 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« 5) andmed elamisõiguse lõpetamise otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
6) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 5. juuni 2008. a määruse nr 92 «Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu pidamise põhimäärus» (RT I 2008, 23, 155) § 10 täiendatakse punktidega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

« 14) andmed otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
15) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta.».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruses nr 109 «Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus» (RT I 2008, 31, 195) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

« 9) andmed dokumendi väljaandmisest keeldumise otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
10) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta.»;

2) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« 5) andmed dokumendi kehtetuks tunnistamise otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
6) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta.».

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister Jüri PIHL

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json