Teksti suurus:

Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 15, 95

Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.02.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. veebruari 2009. a otsusega nr 439

§ 1. Riigikogu liikme staatuse seaduses (RT I 2007, 44, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Riigikogu XI koosseisu volituste lõppemiseni hüvitatakse Riigikogu liikmele kuludokumentide alusel tööga seotud kulutused kuni 10% Riigikogu liikme ametipalgast Riigikogu juhatuse kehtestatud korras.»;

2) paragrahvi 61 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva seaduse § 31 lõige 2 jõustub Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäeval.»;

3) seadusest jäetakse välja 9. peatükk.

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json