Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 96 "Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 25, 324

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 96 "Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord" muutmine

Vastu võetud 05.03.2009 nr 31

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 26 lõike 3 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 96 «Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord» (RTL 2004, 68, 1124; 2008, 86, 1198) muudetakse järgmiselt:

1) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast teksti «2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35)» tekstiga «, 2008/109/EÜ (ELT L 319, 28.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 12–18)»;

2) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) sugukonna palmilised (Palmae) istutamiseks ettenähtud taimed, mille tüve läbimõõt maapinna lähedal ületab 5 cm ja mis kuuluvad perekondadesse Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.».

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2009. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json