Teksti suurus:

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Rahandusminister
määrus

lisa 13156030

Lisa 6

 

 
Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri»
lisa 6

RAAMATUPIDAMISE SALDOANDMIKU VORM JA TÄITMISE SELGITUSED

1. Raamatupidamise saldoandmiku vorm on alljärgnev:

Konto

Tehingupartner

Tegevusala

Allikas

Rahavoog

Deebet

Kreedit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Konto, tehingupartneri, tegevusala, allika ja rahavoo kood tuleb sisestada üldeeskirja lisades 1, 2, 3, 4 ja 5 oleva kontoplaani järgi.

3. Konto numbri pikkuseks on 6 kohta, tehingupartneri koodi pikkuseks on 6 kohta, tegevusala koodi pikkuseks on 5 kohta, allika koodi pikkuseks on 2 kohta, rahavoo koodi pikkuseks on 2 kohta.

4. Deebet ja kreedit veerud ei tohi samal real olla korraga täidetud.

5. Vastavalt rea alguses olevale konto numbrile tuleb täita ka ülejäänud rida, lähtudes üldeeskirjas kontoplaani kohta esitatud reeglistikule.

6. Konto lahtri täitmine igas reas on kohustuslik.

7. Tehingupartneri, tegevusala ja rahavoo koodi lahter peab olema tühi, kui kontol ei ole kontoplaanis vastava koodi veerus märget «nõutav».

8. Allika kood peab olema täidetud nende kontode korral, kus kontoplaanis on vastava koodi veerus märge «nõutav». Ülejäänud juhtudel allika koodi täitmine ei ole kohustuslik.

9. Koodid võivad sisaldada nii tähti kui numbreid.

 

/otsingu_soovitused.json